Starballoon

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhwa , Mature , Smut , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 04-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sự thật về ngành giải trí hàn quốc, muốn thăng chức hay nổi tiếng thì bạn phải biết chịch...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 24 04-10-2019 18:18:46 Tải xuống
Chapter 23 04-10-2019 02:37:20 Tải xuống
Chapter 22 29-09-2019 21:03:26 Tải xuống
Chapter 21 29-09-2019 20:13:03 Tải xuống
Chapter 20 01-10-2019 01:49:57 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-04-2019 20:12:18 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 14:13:40 Tải xuống
Chapter 3 30-04-2019 20:12:23 Tải xuống
Chapter 4 30-04-2019 20:12:26 Tải xuống
Chapter 5 30-04-2019 20:12:29 Tải xuống
Chapter 6 30-04-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 7 30-04-2019 20:12:36 Tải xuống
Chapter 8 04-05-2019 16:03:26 Tải xuống
Chapter 9 12-04-2019 15:12:04 Tải xuống
Chapter 10 16-05-2019 03:59:46 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 21:12:13 Tải xuống
Chapter 12 15-05-2019 23:06:43 Tải xuống
Chapter 13 19-05-2019 21:03:21 Tải xuống
Chapter 14 16-06-2019 21:18:07 Tải xuống
Chapter 15 29-06-2019 14:54:08 Tải xuống
Chapter 16 02-10-2019 13:36:59 Tải xuống
Chapter 17 21-09-2019 18:00:27 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2019 08:00:41 Tải xuống
Chapter 19 01-10-2019 14:08:06 Tải xuống
Chapter 20 01-10-2019 01:49:57 Tải xuống
Chapter 21 29-09-2019 20:13:03 Tải xuống
Chapter 22 29-09-2019 21:03:26 Tải xuống
Chapter 23 04-10-2019 02:37:20 Tải xuống
Chapter 24 04-10-2019 18:18:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh