Loading...

Võ Nghịch Cửu Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 62 04-10-2019 15:19:10 Tải xuống
Chapter 61 04-10-2019 15:19:45 Tải xuống
Chapter 60 04-10-2019 15:20:18 Tải xuống
Chapter 59 04-10-2019 15:20:47 Tải xuống
Chapter 58 04-10-2019 15:21:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-10-2019 02:46:37 Tải xuống
Chapter 1 10-01-2019 07:18:51 Tải xuống
Chapter 2 13-10-2019 13:13:16 Tải xuống
Chapter 3 10-01-2019 07:18:58 Tải xuống
Chapter 4 10-01-2019 07:19:01 Tải xuống
Chapter 5 18-01-2019 23:55:58 Tải xuống
Chapter 6 18-01-2019 23:56:00 Tải xuống
Chapter 7 18-01-2019 23:56:03 Tải xuống
Chapter 8 18-01-2019 23:56:06 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 07:14:09 Tải xuống
Chapter 10 24-01-2019 08:55:25 Tải xuống
Chapter 11 29-08-2019 17:52:00 Tải xuống
Chapter 12 26-01-2019 08:06:12 Tải xuống
Chapter 13 05-02-2019 11:32:12 Tải xuống
Chapter 14 05-02-2019 11:32:18 Tải xuống
Chapter 15 05-02-2019 11:32:23 Tải xuống
Chapter 16 05-02-2019 11:32:30 Tải xuống
Chapter 17 05-02-2019 11:32:35 Tải xuống
Chapter 18 07-02-2019 05:10:06 Tải xuống
Chapter 19 06-03-2019 10:01:38 Tải xuống
Chapter 20 05-02-2019 11:32:42 Tải xuống
Chapter 21 05-02-2019 11:32:47 Tải xuống
Chapter 22 05-02-2019 11:32:54 Tải xuống
Chapter 23 05-02-2019 11:32:59 Tải xuống
Chapter 24 20-01-2019 07:14:12 Tải xuống
Chapter 25 05-02-2019 11:33:05 Tải xuống
Chapter 26 05-03-2019 13:36:11 Tải xuống
Chapter 27 06-03-2019 07:01:53 Tải xuống
Chapter 28 06-03-2019 11:01:40 Tải xuống
Chapter 29 27-03-2019 10:56:08 Tải xuống
Chapter 30 27-03-2019 10:56:11 Tải xuống
Chapter 31 27-03-2019 10:56:14 Tải xuống
Chapter 32 27-03-2019 10:56:17 Tải xuống
Chapter 33 27-03-2019 10:56:20 Tải xuống
Chapter 34 27-03-2019 10:56:23 Tải xuống
Chapter 35 27-03-2019 10:56:26 Tải xuống
Chapter 36 27-03-2019 10:56:29 Tải xuống
Chapter 37 27-03-2019 10:56:31 Tải xuống
Chapter 38 27-03-2019 10:56:34 Tải xuống
Chapter 39 27-03-2019 10:56:38 Tải xuống
Chapter 40 27-03-2019 10:56:41 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 19:44:46 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 19:44:47 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 19:44:52 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 19:44:53 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 19:44:53 Tải xuống
Chapter 46 07-05-2019 20:05:08 Tải xuống
Chapter 47 10-05-2019 08:04:50 Tải xuống
Chapter 48 11-05-2019 01:18:16 Tải xuống
Chapter 49 13-05-2019 00:06:10 Tải xuống
Chapter 50 19-05-2019 13:06:25 Tải xuống
Chapter 51 19-05-2019 13:04:41 Tải xuống
Chapter 52 18-05-2019 17:00:06 Tải xuống
Chapter 53 20-05-2019 17:36:05 Tải xuống
Chapter 54 28-05-2019 16:58:12 Tải xuống
Chapter 55 28-05-2019 13:11:04 Tải xuống
Chapter 56 07-06-2019 17:04:53 Tải xuống
Chapter 57 04-10-2019 15:32:11 Tải xuống
Chapter 58 04-10-2019 15:21:18 Tải xuống
Chapter 59 04-10-2019 15:20:47 Tải xuống
Chapter 60 04-10-2019 15:20:18 Tải xuống
Chapter 61 04-10-2019 15:19:45 Tải xuống
Chapter 62 04-10-2019 15:19:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh