Võ Nghịch Cửu Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 238 06-11-2020 01:30:19 Tải xuống
Chapter 237 06-11-2020 01:30:24 Tải xuống
Chapter 236 06-11-2020 01:30:25 Tải xuống
Chapter 235 06-11-2020 01:42:12 Tải xuống
Chapter 234 06-11-2020 01:42:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-02-2022 13:44:11 Tải xuống
Chapter 1 10-01-2019 00:18:51 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 22:00:30 Tải xuống
Chapter 3 10-01-2019 00:18:58 Tải xuống
Chapter 4 10-01-2019 00:19:01 Tải xuống
Chapter 5 18-01-2019 16:55:58 Tải xuống
Chapter 6 18-01-2019 16:56:00 Tải xuống
Chapter 7 18-01-2019 16:56:03 Tải xuống
Chapter 8 18-01-2019 16:56:06 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 00:14:09 Tải xuống
Chapter 10 24-01-2019 01:55:25 Tải xuống
Chapter 11 29-08-2019 10:52:00 Tải xuống
Chapter 12 26-01-2019 01:06:12 Tải xuống
Chapter 13 05-02-2019 04:32:12 Tải xuống
Chapter 14 05-02-2019 04:32:18 Tải xuống
Chapter 15 05-02-2019 04:32:23 Tải xuống
Chapter 16 05-02-2019 04:32:30 Tải xuống
Chapter 17 05-02-2019 04:32:35 Tải xuống
Chapter 18 06-02-2019 22:10:06 Tải xuống
Chapter 19 06-03-2019 03:01:38 Tải xuống
Chapter 20 05-02-2019 04:32:42 Tải xuống
Chapter 21 05-02-2019 04:32:47 Tải xuống
Chapter 22 05-02-2019 04:32:54 Tải xuống
Chapter 23 05-02-2019 04:32:59 Tải xuống
Chapter 24 20-01-2019 00:14:12 Tải xuống
Chapter 25 05-02-2019 04:33:05 Tải xuống
Chapter 26 05-03-2019 06:36:11 Tải xuống
Chapter 27 06-03-2019 00:01:53 Tải xuống
Chapter 28 06-03-2019 04:01:40 Tải xuống
Chapter 29 27-03-2019 03:56:08 Tải xuống
Chapter 30 27-03-2019 03:56:11 Tải xuống
Chapter 31 27-03-2019 03:56:14 Tải xuống
Chapter 32 27-03-2019 03:56:17 Tải xuống
Chapter 33 27-03-2019 03:56:20 Tải xuống
Chapter 34 27-03-2019 03:56:23 Tải xuống
Chapter 35 27-03-2019 03:56:26 Tải xuống
Chapter 36 27-03-2019 03:56:29 Tải xuống
Chapter 37 27-03-2019 03:56:31 Tải xuống
Chapter 38 27-03-2019 03:56:34 Tải xuống
Chapter 39 27-03-2019 03:56:38 Tải xuống
Chapter 40 27-03-2019 03:56:41 Tải xuống
Chapter 41 28-03-2019 03:24:47 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 12:44:47 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 12:44:52 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 12:44:53 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 12:44:53 Tải xuống
Chapter 46 07-05-2019 13:05:08 Tải xuống
Chapter 47 10-05-2019 01:04:50 Tải xuống
Chapter 48 10-05-2019 18:18:16 Tải xuống
Chapter 49 12-05-2019 17:06:10 Tải xuống
Chapter 50 19-05-2019 06:06:25 Tải xuống
Chapter 51 19-05-2019 06:04:41 Tải xuống
Chapter 52 18-05-2019 10:00:06 Tải xuống
Chapter 53 20-05-2019 10:36:05 Tải xuống
Chapter 54 28-05-2019 09:58:12 Tải xuống
Chapter 55 28-05-2019 06:11:04 Tải xuống
Chapter 56 07-06-2019 10:04:53 Tải xuống
Chapter 57 04-10-2019 08:32:11 Tải xuống
Chapter 58 04-10-2019 08:21:18 Tải xuống
Chapter 59 04-10-2019 08:20:47 Tải xuống
Chapter 60 04-10-2019 08:20:18 Tải xuống
Chapter 61 04-10-2019 08:19:45 Tải xuống
Chapter 62 04-10-2019 08:19:10 Tải xuống
Chapter 63 14-11-2019 03:06:12 Tải xuống
Chapter 64 16-11-2019 03:19:17 Tải xuống
Chapter 65 18-11-2019 03:01:19 Tải xuống
Chapter 66 20-11-2019 03:27:19 Tải xuống
Chapter 67 22-11-2019 03:13:17 Tải xuống
Chapter 68 24-11-2019 03:13:10 Tải xuống
Chapter 69 26-11-2019 03:01:11 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2019 03:43:16 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2019 03:54:10 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2019 03:11:27 Tải xuống
Chapter 73 04-12-2019 03:06:52 Tải xuống
Chapter 74 06-12-2019 03:07:13 Tải xuống
Chapter 75 08-12-2019 03:42:50 Tải xuống
Chapter 76 10-12-2019 03:18:50 Tải xuống
Chapter 77 12-12-2019 03:08:27 Tải xuống
Chapter 78 14-12-2019 03:12:13 Tải xuống
Chapter 79 16-12-2019 03:03:12 Tải xuống
Chapter 80 18-12-2019 03:12:42 Tải xuống
Chapter 81 20-12-2019 03:13:12 Tải xuống
Chapter 82 22-12-2019 03:18:43 Tải xuống
Chapter 83 24-12-2019 03:12:49 Tải xuống
Chapter 84 26-12-2019 03:06:48 Tải xuống
Chapter 85 28-12-2019 03:46:13 Tải xuống
Chapter 86 30-12-2019 03:01:18 Tải xuống
Chapter 87 01-01-2020 03:01:13 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2020 03:29:01 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2020 03:07:04 Tải xuống
Chapter 90 07-01-2020 03:24:47 Tải xuống
Chapter 91 09-01-2020 03:06:47 Tải xuống
Chapter 92 11-01-2020 03:13:47 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2020 03:13:12 Tải xuống
Chapter 94 15-01-2020 03:12:12 Tải xuống
Chapter 95 17-01-2020 03:36:42 Tải xuống
Chapter 96 19-01-2020 03:07:13 Tải xuống
Chapter 97 21-01-2020 03:00:46 Tải xuống
Chapter 98 23-01-2020 03:07:15 Tải xuống
Chapter 99 25-01-2020 03:06:41 Tải xuống
Chapter 100 27-01-2020 11:42:42 Tải xuống
Chapter 101 29-01-2020 06:13:41 Tải xuống
Chapter 101: Chap 100 10-02-2020 03:08:39 Tải xuống
Chapter 102 31-01-2020 04:12:12 Tải xuống
Chapter 103 02-02-2020 03:06:12 Tải xuống
Chapter 104 04-02-2020 05:16:19 Tải xuống
Chapter 105 06-02-2020 03:08:41 Tải xuống
Chapter 106 08-02-2020 04:15:47 Tải xuống
Chapter 107 10-02-2020 03:06:11 Tải xuống
Chapter 108 12-02-2020 03:07:17 Tải xuống
Chapter 109 14-02-2020 03:06:11 Tải xuống
Chapter 110 24-05-2020 03:27:10 Tải xuống
Chapter 111 24-05-2020 03:19:12 Tải xuống
Chapter 112 20-02-2020 03:13:10 Tải xuống
Chapter 113 22-02-2020 03:12:09 Tải xuống
Chapter 114 24-02-2020 03:12:10 Tải xuống
Chapter 115 26-02-2020 03:35:15 Tải xuống
Chapter 116 28-02-2020 03:12:39 Tải xuống
Chapter 117 01-03-2020 03:29:08 Tải xuống
Chapter 118 03-03-2020 03:06:42 Tải xuống
Chapter 119 05-03-2020 03:06:41 Tải xuống
Chapter 120 07-03-2020 04:01:08 Tải xuống
Chapter 121 09-03-2020 03:06:40 Tải xuống
Chapter 122 11-03-2020 03:06:39 Tải xuống
Chapter 123 13-03-2020 03:01:40 Tải xuống
Chapter 124 15-03-2020 03:24:44 Tải xuống
Chapter 125 17-03-2020 03:01:39 Tải xuống
Chapter 126 19-03-2020 03:28:17 Tải xuống
Chapter 127 21-03-2020 03:07:44 Tải xuống
Chapter 128 23-03-2020 03:06:12 Tải xuống
Chapter 129 25-03-2020 07:40:14 Tải xuống
Chapter 130 27-03-2020 03:00:09 Tải xuống
Chapter 131 29-03-2020 03:19:14 Tải xuống
Chapter 132 31-03-2020 03:07:10 Tải xuống
Chapter 133 02-04-2020 03:41:19 Tải xuống
Chapter 134 04-04-2020 03:00:41 Tải xuống
Chapter 135 06-04-2020 03:12:39 Tải xuống
Chapter 136 08-04-2020 04:37:07 Tải xuống
Chapter 137 10-04-2020 03:23:33 Tải xuống
Chapter 138 12-04-2020 03:15:01 Tải xuống
Chapter 139 14-05-2020 03:09:41 Tải xuống
Chapter 140 16-05-2020 03:06:39 Tải xuống
Chapter 141 18-05-2020 03:06:40 Tải xuống
Chapter 142 20-05-2020 03:22:51 Tải xuống
Chapter 143 22-05-2020 03:06:08 Tải xuống
Chapter 144 24-05-2020 03:18:39 Tải xuống
Chapter 145 15-06-2020 18:09:37 Tải xuống
Chapter 146 15-06-2020 18:06:49 Tải xuống
Chapter 147 15-06-2020 18:06:09 Tải xuống
Chapter 148 15-06-2020 18:45:36 Tải xuống
Chapter 149 15-06-2020 18:01:37 Tải xuống
Chapter 150 15-06-2020 18:45:08 Tải xuống
Chapter 151 15-06-2020 17:55:37 Tải xuống
Chapter 152 15-06-2020 18:05:41 Tải xuống
Chapter 153 15-06-2020 18:05:06 Tải xuống
Chapter 154 15-06-2020 18:44:38 Tải xuống
Chapter 155 15-06-2020 18:04:07 Tải xuống
Chapter 156 15-06-2020 18:03:06 Tải xuống
Chapter 157 15-06-2020 17:52:06 Tải xuống
Chapter 158 15-06-2020 18:44:07 Tải xuống
Chapter 159 15-06-2020 18:43:37 Tải xuống
Chapter 160 15-06-2020 17:50:37 Tải xuống
Chapter 161 15-06-2020 17:50:07 Tải xuống
Chapter 162 15-06-2020 18:11:06 Tải xuống
Chapter 163 15-06-2020 18:00:07 Tải xuống
Chapter 164 15-06-2020 17:59:36 Tải xuống
Chapter 165 15-06-2020 18:10:07 Tải xuống
Chapter 166 15-06-2020 18:09:07 Tải xuống
Chapter 167 15-06-2020 17:58:07 Tải xuống
Chapter 168 02-07-2020 22:12:40 Tải xuống
Chapter 169: - Chap 167 và 168 là ngoại truyện 16-06-2020 04:53:06 Tải xuống
Chapter 170 15-06-2020 18:12:45 Tải xuống
Chapter 171 16-06-2020 16:17:40 Tải xuống
Chapter 172 02-07-2020 22:00:36 Tải xuống
Chapter 173 02-07-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 174 02-07-2020 21:59:54 Tải xuống
Chapter 175 02-07-2020 21:59:25 Tải xuống
Chapter 176 02-07-2020 21:58:55 Tải xuống
Chapter 177 02-07-2020 21:58:10 Tải xuống
Chapter 178 02-07-2020 21:57:46 Tải xuống
Chapter 179 02-07-2020 21:57:07 Tải xuống
Chapter 180 02-07-2020 21:56:41 Tải xuống
Chapter 181 02-07-2020 21:56:09 Tải xuống
Chapter 182 02-07-2020 21:55:36 Tải xuống
Chapter 183 02-07-2020 21:55:06 Tải xuống
Chapter 184 02-07-2020 21:54:37 Tải xuống
Chapter 185 02-07-2020 21:54:09 Tải xuống
Chapter 186 02-07-2020 21:53:36 Tải xuống
Chapter 187 02-07-2020 21:52:39 Tải xuống
Chapter 188 02-07-2020 21:52:07 Tải xuống
Chapter 189 02-07-2020 21:51:36 Tải xuống
Chapter 190 02-07-2020 21:51:10 Tải xuống
Chapter 191 02-07-2020 21:50:38 Tải xuống
Chapter 192 02-07-2020 21:50:10 Tải xuống
Chapter 193 02-07-2020 21:49:41 Tải xuống
Chapter 194 02-07-2020 21:49:07 Tải xuống
Chapter 195 02-07-2020 21:48:39 Tải xuống
Chapter 196 02-07-2020 21:48:14 Tải xuống
Chapter 197 02-07-2020 21:47:40 Tải xuống
Chapter 198 02-07-2020 21:47:07 Tải xuống
Chapter 199 02-07-2020 21:46:36 Tải xuống
Chapter 200 02-07-2020 21:46:06 Tải xuống
Chapter 201 17-07-2020 15:05:41 Tải xuống
Chapter 202 17-07-2020 15:27:07 Tải xuống
Chapter 203 17-07-2020 15:04:39 Tải xuống
Chapter 204 17-07-2020 15:25:07 Tải xuống
Chapter 205 18-07-2020 12:28:07 Tải xuống
Chapter 206 18-07-2020 12:27:38 Tải xuống
Chapter 207 18-07-2020 12:27:13 Tải xuống
Chapter 208 18-07-2020 12:24:40 Tải xuống
Chapter 209 18-07-2020 12:22:42 Tải xuống
Chapter 210 18-07-2020 12:22:10 Tải xuống
Chapter 211 06-11-2020 02:00:22 Tải xuống
Chapter 212 06-11-2020 02:00:22 Tải xuống
Chapter 213 06-11-2020 02:00:18 Tải xuống
Chapter 214 06-11-2020 02:00:18 Tải xuống
Chapter 215 06-11-2020 02:00:13 Tải xuống
Chapter 216 06-11-2020 01:43:37 Tải xuống
Chapter 217 06-11-2020 01:43:31 Tải xuống
Chapter 218 06-11-2020 01:43:26 Tải xuống
Chapter 219 06-11-2020 03:12:41 Tải xuống
Chapter 220 06-11-2020 01:43:21 Tải xuống
Chapter 221 06-11-2020 01:43:15 Tải xuống
Chapter 222 06-11-2020 01:43:07 Tải xuống
Chapter 223 06-11-2020 01:43:01 Tải xuống
Chapter 224 06-11-2020 01:42:55 Tải xuống
Chapter 225 06-11-2020 01:42:48 Tải xuống
Chapter 226 06-11-2020 01:42:48 Tải xuống
Chapter 227 06-11-2020 01:42:39 Tải xuống
Chapter 228 06-11-2020 01:42:32 Tải xuống
Chapter 229 06-11-2020 01:42:32 Tải xuống
Chapter 230 06-11-2020 01:42:26 Tải xuống
Chapter 231 06-11-2020 01:42:26 Tải xuống
Chapter 232 06-11-2020 01:42:22 Tải xuống
Chapter 233 06-11-2020 01:42:22 Tải xuống
Chapter 234 06-11-2020 01:42:18 Tải xuống
Chapter 235 06-11-2020 01:42:12 Tải xuống
Chapter 236 06-11-2020 01:30:25 Tải xuống
Chapter 237 06-11-2020 01:30:24 Tải xuống
Chapter 238 06-11-2020 01:30:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh