Loading...

Võ Nghịch Cửu Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 144 24-05-2020 10:18:39 Tải xuống
Chapter 143 22-05-2020 10:06:08 Tải xuống
Chapter 142 20-05-2020 10:22:51 Tải xuống
Chapter 141 18-05-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 140 16-05-2020 10:06:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-10-2019 02:46:37 Tải xuống
Chapter 1 10-01-2019 07:18:51 Tải xuống
Chapter 2 21-03-2020 11:24:02 Tải xuống
Chapter 3 10-01-2019 07:18:58 Tải xuống
Chapter 4 10-01-2019 07:19:01 Tải xuống
Chapter 5 18-01-2019 23:55:58 Tải xuống
Chapter 6 18-01-2019 23:56:00 Tải xuống
Chapter 7 18-01-2019 23:56:03 Tải xuống
Chapter 8 18-01-2019 23:56:06 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 07:14:09 Tải xuống
Chapter 10 24-01-2019 08:55:25 Tải xuống
Chapter 11 29-08-2019 17:52:00 Tải xuống
Chapter 12 26-01-2019 08:06:12 Tải xuống
Chapter 13 05-02-2019 11:32:12 Tải xuống
Chapter 14 05-02-2019 11:32:18 Tải xuống
Chapter 15 05-02-2019 11:32:23 Tải xuống
Chapter 16 05-02-2019 11:32:30 Tải xuống
Chapter 17 05-02-2019 11:32:35 Tải xuống
Chapter 18 07-02-2019 05:10:06 Tải xuống
Chapter 19 06-03-2019 10:01:38 Tải xuống
Chapter 20 05-02-2019 11:32:42 Tải xuống
Chapter 21 05-02-2019 11:32:47 Tải xuống
Chapter 22 05-02-2019 11:32:54 Tải xuống
Chapter 23 05-02-2019 11:32:59 Tải xuống
Chapter 24 20-01-2019 07:14:12 Tải xuống
Chapter 25 05-02-2019 11:33:05 Tải xuống
Chapter 26 05-03-2019 13:36:11 Tải xuống
Chapter 27 06-03-2019 07:01:53 Tải xuống
Chapter 28 06-03-2019 11:01:40 Tải xuống
Chapter 29 27-03-2019 10:56:08 Tải xuống
Chapter 30 27-03-2019 10:56:11 Tải xuống
Chapter 31 27-03-2019 10:56:14 Tải xuống
Chapter 32 27-03-2019 10:56:17 Tải xuống
Chapter 33 27-03-2019 10:56:20 Tải xuống
Chapter 34 27-03-2019 10:56:23 Tải xuống
Chapter 35 27-03-2019 10:56:26 Tải xuống
Chapter 36 27-03-2019 10:56:29 Tải xuống
Chapter 37 27-03-2019 10:56:31 Tải xuống
Chapter 38 27-03-2019 10:56:34 Tải xuống
Chapter 39 27-03-2019 10:56:38 Tải xuống
Chapter 40 27-03-2019 10:56:41 Tải xuống
Chapter 41 09-03-2020 12:47:08 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 19:44:47 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 19:44:52 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 19:44:53 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 19:44:53 Tải xuống
Chapter 46 07-05-2019 20:05:08 Tải xuống
Chapter 47 10-05-2019 08:04:50 Tải xuống
Chapter 48 11-05-2019 01:18:16 Tải xuống
Chapter 49 13-05-2019 00:06:10 Tải xuống
Chapter 50 19-05-2019 13:06:25 Tải xuống
Chapter 51 19-05-2019 13:04:41 Tải xuống
Chapter 52 18-05-2019 17:00:06 Tải xuống
Chapter 53 20-05-2019 17:36:05 Tải xuống
Chapter 54 28-05-2019 16:58:12 Tải xuống
Chapter 55 28-05-2019 13:11:04 Tải xuống
Chapter 56 07-06-2019 17:04:53 Tải xuống
Chapter 57 04-10-2019 15:32:11 Tải xuống
Chapter 58 04-10-2019 15:21:18 Tải xuống
Chapter 59 04-10-2019 15:20:47 Tải xuống
Chapter 60 04-10-2019 15:20:18 Tải xuống
Chapter 61 04-10-2019 15:19:45 Tải xuống
Chapter 62 04-10-2019 15:19:10 Tải xuống
Chapter 63 14-11-2019 10:06:12 Tải xuống
Chapter 64 16-11-2019 10:19:17 Tải xuống
Chapter 65 18-11-2019 10:01:19 Tải xuống
Chapter 66 20-11-2019 10:27:19 Tải xuống
Chapter 67 22-11-2019 10:13:17 Tải xuống
Chapter 68 24-11-2019 10:13:10 Tải xuống
Chapter 69 26-11-2019 10:01:11 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2019 10:43:16 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2019 10:54:10 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2019 10:11:27 Tải xuống
Chapter 73 04-12-2019 10:06:52 Tải xuống
Chapter 74 06-12-2019 10:07:13 Tải xuống
Chapter 75 08-12-2019 10:42:50 Tải xuống
Chapter 76 10-12-2019 10:18:50 Tải xuống
Chapter 77 12-12-2019 10:08:27 Tải xuống
Chapter 78 14-12-2019 10:12:13 Tải xuống
Chapter 79 16-12-2019 10:03:12 Tải xuống
Chapter 80 18-12-2019 10:12:42 Tải xuống
Chapter 81 20-12-2019 10:13:12 Tải xuống
Chapter 82 22-12-2019 10:18:43 Tải xuống
Chapter 83 24-12-2019 10:12:49 Tải xuống
Chapter 84 26-12-2019 10:06:48 Tải xuống
Chapter 85 28-12-2019 10:46:13 Tải xuống
Chapter 86 30-12-2019 10:01:18 Tải xuống
Chapter 87 01-01-2020 10:01:13 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2020 10:29:01 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2020 10:07:04 Tải xuống
Chapter 90 07-01-2020 10:24:47 Tải xuống
Chapter 91 09-01-2020 10:06:47 Tải xuống
Chapter 92 11-01-2020 10:13:47 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2020 10:13:12 Tải xuống
Chapter 94 15-01-2020 10:12:12 Tải xuống
Chapter 95 17-01-2020 10:36:42 Tải xuống
Chapter 96 19-01-2020 10:07:13 Tải xuống
Chapter 97 21-01-2020 10:00:46 Tải xuống
Chapter 98 23-01-2020 10:07:15 Tải xuống
Chapter 99 25-01-2020 10:06:41 Tải xuống
Chapter 100 27-01-2020 18:42:42 Tải xuống
Chapter 101 29-01-2020 13:13:41 Tải xuống
Chapter 101: Chap 100 10-02-2020 10:08:39 Tải xuống
Chapter 102 31-01-2020 11:12:12 Tải xuống
Chapter 103 02-02-2020 10:06:12 Tải xuống
Chapter 104 04-02-2020 12:16:19 Tải xuống
Chapter 105 06-02-2020 10:08:41 Tải xuống
Chapter 106 08-02-2020 11:15:47 Tải xuống
Chapter 107 10-02-2020 10:06:11 Tải xuống
Chapter 108 12-02-2020 10:07:17 Tải xuống
Chapter 109 14-02-2020 10:06:11 Tải xuống
Chapter 110 24-05-2020 10:27:10 Tải xuống
Chapter 111 24-05-2020 10:19:12 Tải xuống
Chapter 112 20-02-2020 10:13:10 Tải xuống
Chapter 113 22-02-2020 10:12:09 Tải xuống
Chapter 114 24-02-2020 10:12:10 Tải xuống
Chapter 115 26-02-2020 10:35:15 Tải xuống
Chapter 116 28-02-2020 10:12:39 Tải xuống
Chapter 117 01-03-2020 10:29:08 Tải xuống
Chapter 118 03-03-2020 10:06:42 Tải xuống
Chapter 119 05-03-2020 10:06:41 Tải xuống
Chapter 120 07-03-2020 11:01:08 Tải xuống
Chapter 121 09-03-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 122 11-03-2020 10:06:39 Tải xuống
Chapter 123 13-03-2020 10:01:40 Tải xuống
Chapter 124 15-03-2020 10:24:44 Tải xuống
Chapter 125 17-03-2020 10:01:39 Tải xuống
Chapter 126 19-03-2020 10:28:17 Tải xuống
Chapter 127 21-03-2020 10:07:44 Tải xuống
Chapter 128 23-03-2020 10:06:12 Tải xuống
Chapter 129 25-03-2020 14:40:14 Tải xuống
Chapter 130 27-03-2020 10:00:09 Tải xuống
Chapter 131 29-03-2020 10:19:14 Tải xuống
Chapter 132 31-03-2020 10:07:10 Tải xuống
Chapter 133 02-04-2020 10:41:19 Tải xuống
Chapter 134 04-04-2020 10:00:41 Tải xuống
Chapter 135 06-04-2020 10:12:39 Tải xuống
Chapter 136 08-04-2020 11:37:07 Tải xuống
Chapter 137 10-04-2020 10:23:33 Tải xuống
Chapter 138 12-04-2020 10:15:01 Tải xuống
Chapter 139 14-05-2020 10:09:41 Tải xuống
Chapter 140 16-05-2020 10:06:39 Tải xuống
Chapter 141 18-05-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 142 20-05-2020 10:22:51 Tải xuống
Chapter 143 22-05-2020 10:06:08 Tải xuống
Chapter 144 24-05-2020 10:18:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh