Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Xuyên Không , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 199: END 03-04-2021 05:52:00 Tải xuống
Chapter 198 03-04-2021 07:40:05 Tải xuống
Chapter 197 04-04-2021 13:10:05 Tải xuống
Chapter 196 09-04-2021 03:04:09 Tải xuống
Chapter 195 09-04-2021 06:18:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 09-01-2019 17:02:12 Tải xuống
Chapter 1 09-01-2019 17:02:15 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 17:02:18 Tải xuống
Chapter 3 09-01-2019 17:02:21 Tải xuống
Chapter 4 09-01-2019 17:02:24 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 17:02:27 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 17:02:30 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 17:02:33 Tải xuống
Chapter 8 16-01-2019 04:38:03 Tải xuống
Chapter 9 16-01-2019 04:38:05 Tải xuống
Chapter 10 16-01-2019 10:01:11 Tải xuống
Chapter 11 19-01-2019 11:44:05 Tải xuống
Chapter 12 19-01-2019 11:44:09 Tải xuống
Chapter 13 23-01-2019 05:22:09 Tải xuống
Chapter 14 23-01-2019 05:22:12 Tải xuống
Chapter 15 01-02-2019 07:54:11 Tải xuống
Chapter 16 01-02-2019 07:54:17 Tải xuống
Chapter 17 01-02-2019 07:54:23 Tải xuống
Chapter 18 16-02-2019 10:04:38 Tải xuống
Chapter 19 01-03-2019 11:05:35 Tải xuống
Chapter 20 01-03-2019 18:04:44 Tải xuống
Chapter 21 01-03-2019 18:04:47 Tải xuống
Chapter 22 16-03-2019 04:04:26 Tải xuống
Chapter 23 16-03-2019 09:09:05 Tải xuống
Chapter 24 19-03-2019 07:00:41 Tải xuống
Chapter 25 28-03-2019 05:57:44 Tải xuống
Chapter 26 28-03-2019 05:57:50 Tải xuống
Chapter 27 28-03-2019 05:57:53 Tải xuống
Chapter 28 28-03-2019 05:58:06 Tải xuống
Chapter 29 29-03-2019 08:07:33 Tải xuống
Chapter 30 07-05-2019 18:02:40 Tải xuống
Chapter 31 07-05-2019 23:03:29 Tải xuống
Chapter 32 07-05-2019 20:03:11 Tải xuống
Chapter 33 07-05-2019 18:03:08 Tải xuống
Chapter 34 07-05-2019 16:06:17 Tải xuống
Chapter 35 07-05-2019 23:03:20 Tải xuống
Chapter 36 07-05-2019 23:05:17 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 20:03:13 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 19:03:43 Tải xuống
Chapter 39 07-05-2019 22:03:29 Tải xuống
Chapter 40 07-05-2019 22:03:32 Tải xuống
Chapter 41 07-05-2019 22:03:38 Tải xuống
Chapter 42 31-05-2019 09:30:05 Tải xuống
Chapter 43 31-05-2019 04:26:15 Tải xuống
Chapter 44 31-05-2019 04:26:18 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2020 11:55:34 Tải xuống
Chapter 45: VIDEO 31-05-2019 04:26:20 Tải xuống
Chapter 46 31-05-2019 09:29:57 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2020 11:55:30 Tải xuống
Chapter 48 25-09-2020 11:55:30 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2020 11:55:25 Tải xuống
Chapter 50 25-09-2020 11:55:21 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2020 11:55:16 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2020 11:55:16 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2020 11:55:10 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2020 11:55:04 Tải xuống
Chapter 55 25-09-2020 11:54:58 Tải xuống
Chapter 56 25-09-2020 11:54:02 Tải xuống
Chapter 57 25-09-2020 11:53:55 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2020 11:53:39 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2020 11:53:39 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2020 11:53:33 Tải xuống
Chapter 61 25-09-2020 11:53:29 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2020 11:53:15 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2020 11:53:15 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2020 11:53:10 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2020 11:53:05 Tải xuống
Chapter 66 25-09-2020 11:52:59 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2020 11:52:54 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 11:52:54 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2020 11:52:49 Tải xuống
Chapter 70 25-09-2020 11:52:45 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2020 11:52:40 Tải xuống
Chapter 72 25-09-2020 11:52:34 Tải xuống
Chapter 73 25-09-2020 11:52:34 Tải xuống
Chapter 74 25-09-2020 11:52:30 Tải xuống
Chapter 75 25-09-2020 11:52:30 Tải xuống
Chapter 76 25-09-2020 11:52:26 Tải xuống
Chapter 77 25-09-2020 11:52:21 Tải xuống
Chapter 78 25-09-2020 11:52:16 Tải xuống
Chapter 79 25-09-2020 11:52:10 Tải xuống
Chapter 80 25-09-2020 11:52:05 Tải xuống
Chapter 81 25-09-2020 11:52:05 Tải xuống
Chapter 82 25-09-2020 11:52:00 Tải xuống
Chapter 83 25-09-2020 11:51:54 Tải xuống
Chapter 84 25-09-2020 11:51:55 Tải xuống
Chapter 85 25-09-2020 11:51:49 Tải xuống
Chapter 86 25-09-2020 11:51:49 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2020 11:51:44 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2020 11:51:39 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2020 11:51:34 Tải xuống
Chapter 90 25-09-2020 11:51:29 Tải xuống
Chapter 91 25-09-2020 11:51:23 Tải xuống
Chapter 92 25-09-2020 11:51:23 Tải xuống
Chapter 93 25-09-2020 11:51:16 Tải xuống
Chapter 94 30-12-2019 23:53:12 Tải xuống
Chapter 94: Video 18-02-2021 10:43:08 Tải xuống
Chapter 95 25-09-2020 11:51:04 Tải xuống
Chapter 96 25-09-2020 11:50:59 Tải xuống
Chapter 97 25-09-2020 11:50:54 Tải xuống
Chapter 98 25-09-2020 11:50:49 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 11:50:43 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 11:50:43 Tải xuống
Chapter 101 25-09-2020 11:50:38 Tải xuống
Chapter 102 25-09-2020 11:50:39 Tải xuống
Chapter 103 25-09-2020 11:50:33 Tải xuống
Chapter 104 25-09-2020 11:50:28 Tải xuống
Chapter 105 25-09-2020 11:50:23 Tải xuống
Chapter 106 25-09-2020 11:50:23 Tải xuống
Chapter 107 25-09-2020 11:50:19 Tải xuống
Chapter 108 25-09-2020 11:50:15 Tải xuống
Chapter 109 25-09-2020 11:50:12 Tải xuống
Chapter 110 25-09-2020 11:50:08 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 11:50:08 Tải xuống
Chapter 112 25-09-2020 11:50:03 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 11:50:00 Tải xuống
Chapter 114 25-09-2020 11:49:56 Tải xuống
Chapter 115 25-09-2020 11:49:50 Tải xuống
Chapter 116 25-09-2020 11:49:45 Tải xuống
Chapter 117 25-09-2020 11:49:39 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 11:49:34 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 12:04:13 Tải xuống
Chapter 120 25-09-2020 11:49:12 Tải xuống
Chapter 121 25-09-2020 11:49:09 Tải xuống
Chapter 122 25-09-2020 11:49:07 Tải xuống
Chapter 123 25-09-2020 11:49:03 Tải xuống
Chapter 124 25-09-2020 11:48:59 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 11:48:01 Tải xuống
Chapter 126 25-09-2020 11:47:56 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 11:47:50 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 11:47:45 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 11:47:40 Tải xuống
Chapter 130 25-09-2020 11:47:36 Tải xuống
Chapter 131 25-09-2020 11:47:30 Tải xuống
Chapter 132 25-09-2020 11:47:24 Tải xuống
Chapter 133 25-09-2020 11:47:18 Tải xuống
Chapter 134 25-09-2020 11:47:13 Tải xuống
Chapter 135 25-09-2020 11:47:07 Tải xuống
Chapter 136 25-09-2020 11:46:57 Tải xuống
Chapter 137 13-09-2020 11:55:16 Tải xuống
Chapter 138 25-09-2020 11:46:57 Tải xuống
Chapter 139 25-09-2020 11:46:52 Tải xuống
Chapter 140 25-09-2020 11:46:45 Tải xuống
Chapter 141 25-09-2020 11:46:40 Tải xuống
Chapter 142 13-09-2020 11:30:12 Tải xuống
Chapter 143 25-09-2020 11:46:40 Tải xuống
Chapter 144 25-09-2020 11:46:34 Tải xuống
Chapter 145 13-09-2020 11:40:09 Tải xuống
Chapter 146 25-09-2020 11:46:34 Tải xuống
Chapter 147 25-09-2020 11:46:29 Tải xuống
Chapter 148 25-09-2020 11:46:18 Tải xuống
Chapter 149 25-09-2020 11:46:17 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 11:58:58 Tải xuống
Chapter 151 13-09-2020 11:36:41 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 11:45:00 Tải xuống
Chapter 153 22-09-2020 18:36:15 Tải xuống
Chapter 154 22-09-2020 18:35:35 Tải xuống
Chapter 155 22-09-2020 18:35:35 Tải xuống
Chapter 156 27-09-2020 09:48:10 Tải xuống
Chapter 157 02-10-2020 21:30:14 Tải xuống
Chapter 158 08-10-2020 23:36:35 Tải xuống
Chapter 159 13-10-2020 21:54:16 Tải xuống
Chapter 160 20-10-2020 21:36:16 Tải xuống
Chapter 161 31-10-2020 12:32:02 Tải xuống
Chapter 162 05-11-2020 22:12:11 Tải xuống
Chapter 163 07-11-2020 17:16:10 Tải xuống
Chapter 164 13-11-2020 20:54:33 Tải xuống
Chapter 165 15-11-2020 17:42:10 Tải xuống
Chapter 166 21-11-2020 10:12:11 Tải xuống
Chapter 167 25-11-2020 21:36:23 Tải xuống
Chapter 168 03-12-2020 00:20:08 Tải xuống
Chapter 169 05-12-2020 22:00:22 Tải xuống
Chapter 170 13-12-2020 05:47:41 Tải xuống
Chapter 171 19-12-2020 20:36:13 Tải xuống
Chapter 172 22-12-2020 21:36:15 Tải xuống
Chapter 173 29-12-2020 21:48:23 Tải xuống
Chapter 174 01-01-2021 15:54:20 Tải xuống
Chapter 175 07-01-2021 19:06:19 Tải xuống
Chapter 176 09-01-2021 21:06:12 Tải xuống
Chapter 177 14-01-2021 23:30:14 Tải xuống
Chapter 178 21-01-2021 08:04:26 Tải xuống
Chapter 179 27-01-2021 21:30:12 Tải xuống
Chapter 180 01-02-2021 22:18:25 Tải xuống
Chapter 181 05-02-2021 21:24:19 Tải xuống
Chapter 182 10-02-2021 23:24:15 Tải xuống
Chapter 183 14-02-2021 20:24:10 Tải xuống
Chapter 184 19-02-2021 09:04:35 Tải xuống
Chapter 185 25-02-2021 13:52:20 Tải xuống
Chapter 186 26-02-2021 21:00:24 Tải xuống
Chapter 187 02-03-2021 22:06:03 Tải xuống
Chapter 188 07-03-2021 21:24:04 Tải xuống
Chapter 189 11-03-2021 22:12:04 Tải xuống
Chapter 190 13-03-2021 22:00:04 Tải xuống
Chapter 191 14-03-2021 21:24:03 Tải xuống
Chapter 192 15-03-2021 21:48:03 Tải xuống
Chapter 193 19-03-2021 22:48:02 Tải xuống
Chapter 194 10-04-2021 14:06:59 Tải xuống
Chapter 195 09-04-2021 06:18:40 Tải xuống
Chapter 196 09-04-2021 03:04:09 Tải xuống
Chapter 197 04-04-2021 13:10:05 Tải xuống
Chapter 198 03-04-2021 07:40:05 Tải xuống
Chapter 199: END 03-04-2021 05:52:00 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh