Loading...

Đại Nghịch Chi Môn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Xuyên Không , Chuyển Sinh , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 62 24-08-2019 18:31:49 Tải xuống
Chapter 61 24-08-2019 18:31:45 Tải xuống
Chapter 60 24-08-2019 18:31:41 Tải xuống
Chapter 59 24-08-2019 18:31:43 Tải xuống
Chapter 58 24-08-2019 18:31:34 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 07-01-2019 10:50:06 Tải xuống
Chapter 2 07-01-2019 10:50:09 Tải xuống
Chapter 3 07-01-2019 10:50:12 Tải xuống
Chapter 4 19-04-2019 09:54:04 Tải xuống
Chapter 5 07-01-2019 10:50:18 Tải xuống
Chapter 6 10-01-2019 06:38:12 Tải xuống
Chapter 7 22-01-2019 17:12:56 Tải xuống
Chapter 8 24-01-2019 20:59:12 Tải xuống
Chapter 9 26-01-2019 13:26:30 Tải xuống
Chapter 10 03-02-2019 02:24:12 Tải xuống
Chapter 11 03-02-2019 02:24:18 Tải xuống
Chapter 12 24-02-2019 11:03:15 Tải xuống
Chapter 13 24-02-2019 11:03:18 Tải xuống
Chapter 14 24-02-2019 16:03:01 Tải xuống
Chapter 15 24-02-2019 13:03:20 Tải xuống
Chapter 16 06-03-2019 05:02:38 Tải xuống
Chapter 17 06-03-2019 08:02:20 Tải xuống
Chapter 18 07-03-2019 06:42:09 Tải xuống
Chapter 19 25-03-2019 09:06:15 Tải xuống
Chapter 20 25-03-2019 09:06:18 Tải xuống
Chapter 21 25-03-2019 09:06:21 Tải xuống
Chapter 22 25-03-2019 09:06:24 Tải xuống
Chapter 23 25-03-2019 09:06:27 Tải xuống
Chapter 24 27-03-2019 07:18:11 Tải xuống
Chapter 25 05-04-2019 09:16:00 Tải xuống
Chapter 26 05-04-2019 17:05:43 Tải xuống
Chapter 27 12-04-2019 17:17:04 Tải xuống
Chapter 28 12-04-2019 23:52:33 Tải xuống
Chapter 29 22-04-2019 20:14:21 Tải xuống
Chapter 30 23-04-2019 08:22:25 Tải xuống
Chapter 31 26-04-2019 04:10:15 Tải xuống
Chapter 32 26-04-2019 19:21:38 Tải xuống
Chapter 33 26-04-2019 21:06:06 Tải xuống
Chapter 34 28-04-2019 21:30:09 Tải xuống
Chapter 35 07-06-2019 12:06:18 Tải xuống
Chapter 36 09-06-2019 11:24:17 Tải xuống
Chapter 37 11-06-2019 12:00:08 Tải xuống
Chapter 38 15-06-2019 09:07:10 Tải xuống
Chapter 39 16-06-2019 01:03:00 Tải xuống
Chapter 40 17-06-2019 11:24:08 Tải xuống
Chapter 41 21-06-2019 11:24:13 Tải xuống
Chapter 42 23-06-2019 11:06:18 Tải xuống
Chapter 43 25-06-2019 11:12:14 Tải xuống
Chapter 44 27-06-2019 11:06:43 Tải xuống
Chapter 45 03-07-2019 20:06:17 Tải xuống
Chapter 46 05-07-2019 20:12:11 Tải xuống
Chapter 47 11-07-2019 10:43:03 Tải xuống
Chapter 48 13-07-2019 16:05:18 Tải xuống
Chapter 49 26-07-2019 12:02:04 Tải xuống
Chapter 50 30-07-2019 00:03:28 Tải xuống
Chapter 51 30-07-2019 10:45:35 Tải xuống
Chapter 52 01-08-2019 10:48:16 Tải xuống
Chapter 53 07-08-2019 12:04:31 Tải xuống
Chapter 54 09-08-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 55 24-08-2019 18:31:25 Tải xuống
Chapter 56 24-08-2019 18:31:30 Tải xuống
Chapter 57 24-08-2019 18:31:33 Tải xuống
Chapter 58 24-08-2019 18:31:34 Tải xuống
Chapter 59 24-08-2019 18:31:43 Tải xuống
Chapter 60 24-08-2019 18:31:41 Tải xuống
Chapter 61 24-08-2019 18:31:45 Tải xuống
Chapter 62 24-08-2019 18:31:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM