Loading...

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện

Tác giả: Hữu Lộc Văn Hóa
Thể loại: Manhua , Romance , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Con không chỉ kiếm được 10 triệu, mà còn tìm thấy tình yêu đích thực của mình nữa. Lão già xấu xa, con nhất định không để cha an bài dễ dàng như vậy, cũng không cần dựa vào gia thế!". Để thoát khỏi cuộc hợp đồng hôn nhân này, vị tiểu thư quý tộc - Thượng Cung Lạc Hy, đã đánh cược với cha mình và quyết bỏ nhà đi, trở thành một cô gái thường dân. Cô nghĩ rằng việc làm "quản gia" cho Bốn vị thiếu gia quý tộc có thể kiếm được khoản tiền lớn, nhưng cô không biết rằng mình đã rơi vào hang của ác quỷ... P/s: Truyện được Melody Happy Group edit lại từ chap 0 đến chap 70 để đăng Reup lên Nettruyen và Wattpad (vì lý do mất bản edit cũ). Đăng chính thức tại kênh MH.Truyện. Truyện vẫn sẽ Reup các chap đang tiến hành gần nhất của kênh từ Chap 71 trở đi! Các độc giả nhớ ủng hộ truyện nhé!
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-05-2019 23:42:25 Tải xuống
Chapter 1 06-01-2019 20:13:22 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 20:13:25 Tải xuống
Chapter 3 06-01-2019 20:13:28 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 20:13:31 Tải xuống
Chapter 5 06-01-2019 20:13:34 Tải xuống
Chapter 6 06-01-2019 20:13:37 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2019 20:13:40 Tải xuống
Chapter 7: (đang cập nhật) 26-12-2018 17:02:35 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 20:13:43 Tải xuống
Chapter 8: (đang cập nhật) 26-12-2018 17:02:38 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 20:13:46 Tải xuống
Chapter 9: (đang cập nhật) 26-12-2018 17:02:41 Tải xuống
Chapter 10 06-01-2019 20:13:49 Tải xuống
Chapter 10: (đang cập nhật) 26-12-2018 17:02:44 Tải xuống
Chapter 11 20-01-2019 10:36:10 Tải xuống
Chapter 11: (đang cập nhật) 06-01-2019 20:13:51 Tải xuống
Chapter 12 20-01-2019 10:36:13 Tải xuống
Chapter 12: (đang cập nhật) 06-01-2019 20:13:54 Tải xuống
Chapter 13 20-01-2019 10:36:16 Tải xuống
Chapter 13: (đang cập nhật) 06-01-2019 20:13:57 Tải xuống
Chapter 14: (đang cập nhật) 06-01-2019 20:14:00 Tải xuống
Chapter 15: (đang cập nhật) 06-01-2019 20:14:03 Tải xuống
Chapter 16: (đang cập nhật) 29-05-2019 15:08:30 Tải xuống
Chapter 17: (đang cập nhật) 06-01-2019 20:14:09 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 20:14:13 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 20:14:16 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 20:14:19 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 20:14:22 Tải xuống
Chapter 21: (đang cập nhật) 03-01-2019 10:50:47 Tải xuống
Chapter 22 06-01-2019 20:14:25 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 20:14:28 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 20:14:31 Tải xuống
Chapter 24.1 29-05-2019 15:08:32 Tải xuống
Chapter 25 31-05-2019 23:42:11 Tải xuống
Chapter 26 31-05-2019 23:42:13 Tải xuống
Chapter 27 31-05-2019 23:54:15 Tải xuống
Chapter 68 22-04-2019 08:06:16 Tải xuống
Chapter 68: (mới cập nhật) 19-04-2019 19:52:31 Tải xuống
Chapter 69 06-01-2019 20:14:40 Tải xuống
Chapter 69: (mới cập nhật) 29-04-2019 10:03:30 Tải xuống
Chapter 70 06-01-2019 20:14:43 Tải xuống
Chapter 71 06-01-2019 20:14:46 Tải xuống
Chapter 72 06-01-2019 20:14:49 Tải xuống
Chapter 73 06-01-2019 20:14:52 Tải xuống
Chapter 74 06-01-2019 20:14:55 Tải xuống
Chapter 75 06-01-2019 20:14:58 Tải xuống
Chapter 76 06-01-2019 20:15:01 Tải xuống
Chapter 77 06-01-2019 20:15:04 Tải xuống
Chapter 78 04-05-2019 22:20:01 Tải xuống
Chapter 79 06-01-2019 20:15:09 Tải xuống
Chapter 80 06-01-2019 20:15:12 Tải xuống
Chapter 81 06-01-2019 20:15:16 Tải xuống
Chapter 82 06-01-2019 20:15:18 Tải xuống
Chapter 83 06-01-2019 20:15:22 Tải xuống
Chapter 84 06-01-2019 20:15:25 Tải xuống
Chapter 85 06-01-2019 20:15:27 Tải xuống
Chapter 86 06-01-2019 20:15:31 Tải xuống
Chapter 87 06-01-2019 20:15:33 Tải xuống
Chapter 88 06-01-2019 20:15:40 Tải xuống
Chapter 89 06-01-2019 20:15:39 Tải xuống
Chapter 90 06-01-2019 20:15:47 Tải xuống
Chapter 91 06-01-2019 20:15:48 Tải xuống
Chapter 92 06-01-2019 20:15:51 Tải xuống
Chapter 93 06-01-2019 20:15:57 Tải xuống
Chapter 94 06-01-2019 20:15:59 Tải xuống
Chapter 95 20-01-2019 10:36:19 Tải xuống
Chapter 96 20-01-2019 10:36:22 Tải xuống
Chapter 97 20-01-2019 10:38:06 Tải xuống
Chapter 98 24-01-2019 21:30:56 Tải xuống
Chapter 99 24-01-2019 21:31:02 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 22:20:05 Tải xuống
Chapter 101 16-02-2019 11:04:56 Tải xuống
Chapter 102 16-02-2019 02:03:53 Tải xuống
Chapter 103 16-02-2019 08:03:36 Tải xuống
Chapter 104 16-02-2019 11:04:59 Tải xuống
Chapter 105 16-02-2019 08:04:45 Tải xuống
Chapter 106 16-02-2019 10:04:27 Tải xuống
Chapter 107 24-02-2019 16:01:32 Tải xuống
Chapter 108 24-02-2019 16:01:35 Tải xuống
Chapter 109 24-02-2019 09:00:51 Tải xuống
Chapter 110 23-02-2019 15:00:20 Tải xuống
Chapter 111 06-03-2019 06:05:20 Tải xuống
Chapter 112 04-03-2019 13:06:08 Tải xuống
Chapter 113 06-03-2019 09:05:17 Tải xuống
Chapter 114 12-03-2019 20:05:02 Tải xuống
Chapter 115 26-03-2019 21:00:38 Tải xuống
Chapter 116 26-03-2019 21:00:42 Tải xuống
Chapter 117 26-03-2019 21:00:44 Tải xuống
Chapter 118 26-03-2019 21:00:47 Tải xuống
Chapter 119 26-03-2019 21:00:50 Tải xuống
Chapter 120 04-05-2019 22:20:08 Tải xuống
Chapter 121 04-05-2019 22:20:12 Tải xuống
Chapter 122 04-05-2019 22:20:16 Tải xuống
Chapter 123 04-05-2019 22:20:17 Tải xuống
Chapter 123.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 12-04-2019 23:24:15 Tải xuống
Chapter 124 04-05-2019 22:26:27 Tải xuống
Chapter 124.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 21-04-2019 21:49:13 Tải xuống
Chapter 125 29-05-2019 15:08:36 Tải xuống
Chapter 125.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 23-04-2019 07:30:57 Tải xuống
Chapter 126 04-05-2019 22:21:29 Tải xuống
Chapter 126.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 23-04-2019 09:01:00 Tải xuống
Chapter 127 04-05-2019 22:26:30 Tải xuống
Chapter 127.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 26-04-2019 19:24:05 Tải xuống
Chapter 128 04-05-2019 22:20:33 Tải xuống
Chapter 128.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 28-04-2019 23:00:24 Tải xuống
Chapter 129 04-05-2019 22:20:37 Tải xuống
Chapter 129.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 02-05-2019 21:12:50 Tải xuống
Chapter 130 04-05-2019 22:20:53 Tải xuống
Chapter 130.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 04-05-2019 23:00:52 Tải xuống
Chapter 131 04-05-2019 23:01:18 Tải xuống
Chapter 131.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 10-05-2019 23:02:09 Tải xuống
Chapter 132 10-05-2019 19:54:17 Tải xuống
Chapter 132.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 16-05-2019 00:03:45 Tải xuống
Chapter 133 29-05-2019 15:08:38 Tải xuống
Chapter 133.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 17-05-2019 15:30:24 Tải xuống
Chapter 134 29-05-2019 15:08:43 Tải xuống
Chapter 134.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 10:14:15 Tải xuống
Chapter 135 29-05-2019 15:08:45 Tải xuống
Chapter 135.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 12:04:47 Tải xuống
Chapter 136 29-05-2019 15:08:49 Tải xuống
Chapter 136.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 29-05-2019 09:43:18 Tải xuống
Chapter 137 29-05-2019 09:43:21 Tải xuống
Chapter 137.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 31-05-2019 17:06:09 Tải xuống
Chapter 138 31-05-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 138.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 02-06-2019 12:12:06 Tải xuống
Chapter 139 02-06-2019 12:12:10 Tải xuống
Chapter 139.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 05-06-2019 15:12:06 Tải xuống
Chapter 140 05-06-2019 15:12:09 Tải xuống
Chapter 140.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 09-06-2019 23:06:12 Tải xuống
Chapter 141 09-06-2019 23:06:16 Tải xuống
Chapter 141.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 16-06-2019 08:11:08 Tải xuống
Chapter 142 12-06-2019 15:01:34 Tải xuống
Chapter 142.1: [Đặc biệt] - XẢ ẢNH 10 TRUYỆN của Nhóm 15-06-2019 12:37:40 Tải xuống
Chapter 142.2: [Đặc biệt] - XẢ ẢNH TRUYỆN CHÍNH - MLTKĐAT 16-06-2019 08:05:37 Tải xuống
Chapter 142.5: [Đặc biệt] - XẢ ẢNH TRUYỆN CHÍNH - MLTKĐAT 15-06-2019 12:37:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Lê Thị Lan Hương - 1 tháng trước
page cố lên ạ
Trả Lời