Loading...

Somali to Mori no Kamisama

Tác giả: Gureishi Yako
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Seinen , Slice of Life
Lần cập nhật cuối: 18-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một cậu nhóc loài người lạc trên một hành tinh lạ quắc lạ quơ, đoàn của cậu bị đám sinh vật ngoài hành tinh truy đuổi. Cậu phải tìm mọi cách để tìm lại mọi người và trở về Trái Đất.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 24: Bài ca chồi non trong khu rừng đen đúa 18-11-2020 05:42:38 Tải xuống
Chapter 23 23-06-2019 15:54:22 Tải xuống
Chapter 22 30-05-2019 23:00:15 Tải xuống
Chapter 21 30-05-2019 23:00:10 Tải xuống
Chapter 20 30-05-2019 22:25:25 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-12-2018 12:38:33 Tải xuống
Chapter 2 08-12-2018 12:38:35 Tải xuống
Chapter 3 08-12-2018 12:38:38 Tải xuống
Chapter 4 08-12-2018 12:38:42 Tải xuống
Chapter 5 08-12-2018 12:38:45 Tải xuống
Chapter 6 08-12-2018 12:38:48 Tải xuống
Chapter 7 08-12-2018 12:39:33 Tải xuống
Chapter 8 08-12-2018 12:39:36 Tải xuống
Chapter 9 08-12-2018 12:39:39 Tải xuống
Chapter 10 08-12-2018 12:39:42 Tải xuống
Chapter 11 08-12-2018 12:39:45 Tải xuống
Chapter 12 08-12-2018 12:39:48 Tải xuống
Chapter 13 08-12-2018 12:40:32 Tải xuống
Chapter 14 08-12-2018 12:40:35 Tải xuống
Chapter 15 08-12-2018 12:40:38 Tải xuống
Chapter 16 08-12-2018 12:40:41 Tải xuống
Chapter 17 08-12-2018 12:40:44 Tải xuống
Chapter 18 08-12-2018 12:40:47 Tải xuống
Chapter 19 08-12-2018 12:41:44 Tải xuống
Chapter 20 30-05-2019 22:25:25 Tải xuống
Chapter 21 30-05-2019 23:00:10 Tải xuống
Chapter 22 30-05-2019 23:00:15 Tải xuống
Chapter 23 23-06-2019 15:54:22 Tải xuống
Chapter 24: Bài ca chồi non trong khu rừng đen đúa 18-11-2020 05:42:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh