Loading...

Thú cưng độc quyền của boss

Tác giả: Vãn Bảo
Thể loại: Manhua , Romance , Shounen , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 14-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. -Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? -Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 54 14-09-2019 19:54:14 Tải xuống
Chapter 53 11-09-2019 20:42:06 Tải xuống
Chapter 52 06-09-2019 21:36:11 Tải xuống
Chapter 51 31-08-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 50 28-08-2019 21:12:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-01-2019 22:16:06 Tải xuống
Chapter 0: Trailer 07-12-2018 10:28:42 Tải xuống
Chapter 1 08-01-2019 22:16:10 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 22:16:13 Tải xuống
Chapter 3 08-01-2019 22:16:16 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 22:16:19 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 22:16:21 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 22:16:25 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 22:16:28 Tải xuống
Chapter 8 17-01-2019 21:26:13 Tải xuống
Chapter 9 25-01-2019 16:02:06 Tải xuống
Chapter 10 01-02-2019 09:10:12 Tải xuống
Chapter 11 24-02-2019 12:03:54 Tải xuống
Chapter 12 24-02-2019 15:02:51 Tải xuống
Chapter 13 24-02-2019 12:03:57 Tải xuống
Chapter 14 02-03-2019 01:02:24 Tải xuống
Chapter 15 07-03-2019 13:06:11 Tải xuống
Chapter 15.5 04-05-2019 20:48:09 Tải xuống
Chapter 16 04-05-2019 20:48:12 Tải xuống
Chapter 17 04-05-2019 20:48:15 Tải xuống
Chapter 18 04-05-2019 20:48:20 Tải xuống
Chapter 19 04-05-2019 20:48:24 Tải xuống
Chapter 20 04-05-2019 20:48:25 Tải xuống
Chapter 21 04-05-2019 20:48:28 Tải xuống
Chapter 22 04-05-2019 20:48:33 Tải xuống
Chapter 23 04-05-2019 23:37:16 Tải xuống
Chapter 24 08-05-2019 22:25:04 Tải xuống
Chapter 25 16-05-2019 00:03:26 Tải xuống
Chapter 26 20-05-2019 11:54:12 Tải xuống
Chapter 27 28-05-2019 03:12:28 Tải xuống
Chapter 28 27-05-2019 12:12:11 Tải xuống
Chapter 29 05-06-2019 17:54:06 Tải xuống
Chapter 30 10-06-2019 20:06:10 Tải xuống
Chapter 31 13-06-2019 18:06:53 Tải xuống
Chapter 32 17-06-2019 22:40:12 Tải xuống
Chapter 33 20-06-2019 20:12:14 Tải xuống
Chapter 34 25-06-2019 19:48:22 Tải xuống
Chapter 35 29-06-2019 18:36:29 Tải xuống
Chapter 36 03-07-2019 20:12:11 Tải xuống
Chapter 37 06-07-2019 18:42:15 Tải xuống
Chapter 38 09-07-2019 19:00:24 Tải xuống
Chapter 39 12-07-2019 19:18:10 Tải xuống
Chapter 40 15-07-2019 18:30:09 Tải xuống
Chapter 41 24-07-2019 18:24:44 Tải xuống
Chapter 42 26-07-2019 10:17:40 Tải xuống
Chapter 43 30-07-2019 20:42:20 Tải xuống
Chapter 44 04-08-2019 23:00:35 Tải xuống
Chapter 45 13-08-2019 22:13:19 Tải xuống
Chapter 46 12-08-2019 20:36:18 Tải xuống
Chapter 47 16-08-2019 20:06:25 Tải xuống
Chapter 48 20-08-2019 21:24:17 Tải xuống
Chapter 49 21-08-2019 21:18:14 Tải xuống
Chapter 50 28-08-2019 21:12:18 Tải xuống
Chapter 51 31-08-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 52 06-09-2019 21:36:11 Tải xuống
Chapter 53 11-09-2019 20:42:06 Tải xuống
Chapter 54 14-09-2019 19:54:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh