Loading...

Khốn Ái Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhwa , Romance , Webtoon , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 11-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vào ngày sinh nhật, Trần Giai Nghiên nhận được thông báo rằng đã mắc bệnh ung thư. Sau đó, cô đã chứng kiến một tai nạn xe hơi gây ra cái chết của chị gái mình. Sau khi mất tất cả, cô bước vào con đường trả thù - để tiêu diệt cuộc đời của kẻ thù. Hóa ra kẻ thù của cô ấy là….
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 50 11-01-2020 18:06:12 Tải xuống
Chapter 49 10-01-2020 14:17:15 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2020 18:13:07 Tải xuống
Chapter 47 07-01-2020 18:18:46 Tải xuống
Chapter 46 30-12-2019 21:36:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-12-2018 15:28:14 Tải xuống
Chapter 2 06-12-2018 13:42:53 Tải xuống
Chapter 3 08-12-2018 15:02:46 Tải xuống
Chapter 4 10-12-2018 03:11:45 Tải xuống
Chapter 5 04-05-2019 16:00:45 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 05:07:42 Tải xuống
Chapter 7 16-06-2019 09:12:18 Tải xuống
Chapter 8 14-06-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 9 16-06-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 10 22-06-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 11 27-06-2019 13:00:27 Tải xuống
Chapter 12 29-06-2019 19:42:06 Tải xuống
Chapter 13 06-07-2019 08:08:37 Tải xuống
Chapter 14 12-07-2019 13:01:54 Tải xuống
Chapter 15 15-07-2019 18:06:16 Tải xuống
Chapter 16 24-07-2019 14:04:27 Tải xuống
Chapter 17 26-07-2019 13:07:25 Tải xuống
Chapter 18 25-07-2019 20:07:33 Tải xuống
Chapter 19 30-07-2019 06:02:07 Tải xuống
Chapter 20 29-07-2019 18:06:18 Tải xuống
Chapter 21 07-08-2019 16:06:17 Tải xuống
Chapter 22 09-08-2019 14:06:10 Tải xuống
Chapter 23 17-08-2019 14:06:10 Tải xuống
Chapter 24 29-08-2019 20:12:23 Tải xuống
Chapter 25 08-09-2019 20:06:11 Tải xuống
Chapter 26 08-09-2019 20:06:17 Tải xuống
Chapter 27 14-09-2019 20:06:22 Tải xuống
Chapter 28 17-09-2019 21:03:47 Tải xuống
Chapter 29 18-09-2019 18:00:32 Tải xuống
Chapter 30 01-10-2019 14:11:21 Tải xuống
Chapter 31 04-10-2019 02:47:42 Tải xuống
Chapter 32 05-10-2019 14:06:52 Tải xuống
Chapter 33 14-10-2019 18:06:53 Tải xuống
Chapter 34 31-10-2019 12:19:17 Tải xuống
Chapter 35 21-11-2019 14:07:12 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2019 18:08:25 Tải xuống
Chapter 37 05-12-2019 20:12:46 Tải xuống
Chapter 38 13-12-2019 18:06:45 Tải xuống
Chapter 39 15-12-2019 20:33:21 Tải xuống
Chapter 40 17-12-2019 18:06:43 Tải xuống
Chapter 41 18-12-2019 20:09:18 Tải xuống
Chapter 42 21-12-2019 14:06:45 Tải xuống
Chapter 43 25-12-2019 05:50:16 Tải xuống
Chapter 44 25-12-2019 20:24:13 Tải xuống
Chapter 45 28-12-2019 14:17:15 Tải xuống
Chapter 46 30-12-2019 21:36:16 Tải xuống
Chapter 47 07-01-2020 18:18:46 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2020 18:13:07 Tải xuống
Chapter 49 10-01-2020 14:17:15 Tải xuống
Chapter 50 11-01-2020 18:06:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh