Loading...

Act-Age

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Shounen , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 20-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện kể về một cô gái trẻ và một đạo diễn thiên tài gặp nhau tại buổi thử vai cho các diễn viên mới.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 52 20-06-2019 15:36:13 Tải xuống
Chapter 51 20-06-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 50 19-06-2019 16:18:09 Tải xuống
Chapter 49 18-06-2019 11:48:28 Tải xuống
Chapter 48 16-06-2019 20:42:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-01-2019 06:55:25 Tải xuống
Chapter 2 10-01-2019 06:55:13 Tải xuống
Chapter 3 10-01-2019 06:56:11 Tải xuống
Chapter 4 10-01-2019 06:55:28 Tải xuống
Chapter 5 10-01-2019 06:55:26 Tải xuống
Chapter 6 10-01-2019 06:55:27 Tải xuống
Chapter 7 10-01-2019 06:55:29 Tải xuống
Chapter 8 20-01-2019 05:36:30 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 05:36:34 Tải xuống
Chapter 10 22-01-2019 02:02:44 Tải xuống
Chapter 11 23-01-2019 08:24:11 Tải xuống
Chapter 12 30-01-2019 01:40:36 Tải xuống
Chapter 13 30-01-2019 01:40:48 Tải xuống
Chapter 14 30-01-2019 01:40:54 Tải xuống
Chapter 15 30-01-2019 01:41:01 Tải xuống
Chapter 16 04-02-2019 12:33:48 Tải xuống
Chapter 17 04-02-2019 12:33:54 Tải xuống
Chapter 17.5 04-02-2019 12:33:59 Tải xuống
Chapter 18 04-02-2019 12:34:06 Tải xuống
Chapter 19 16-02-2019 17:54:30 Tải xuống
Chapter 20 16-02-2019 17:54:33 Tải xuống
Chapter 21 16-02-2019 17:54:36 Tải xuống
Chapter 22 16-02-2019 19:01:24 Tải xuống
Chapter 23 16-02-2019 19:01:30 Tải xuống
Chapter 24 19-02-2019 18:01:47 Tải xuống
Chapter 25 15-03-2019 06:07:32 Tải xuống
Chapter 26 15-03-2019 07:03:08 Tải xuống
Chapter 27 14-03-2019 21:03:03 Tải xuống
Chapter 28 15-03-2019 07:03:26 Tải xuống
Chapter 29 15-03-2019 06:08:17 Tải xuống
Chapter 30 03-04-2019 08:16:06 Tải xuống
Chapter 31 03-04-2019 08:16:12 Tải xuống
Chapter 32 03-04-2019 08:16:15 Tải xuống
Chapter 33 09-05-2019 00:02:29 Tải xuống
Chapter 34 08-05-2019 21:01:38 Tải xuống
Chapter 35 09-05-2019 07:02:56 Tải xuống
Chapter 36 08-05-2019 20:01:24 Tải xuống
Chapter 37 08-05-2019 19:17:45 Tải xuống
Chapter 38 08-05-2019 21:01:33 Tải xuống
Chapter 39 09-05-2019 00:02:26 Tải xuống
Chapter 40 08-05-2019 18:01:17 Tải xuống
Chapter 41 08-05-2019 19:17:47 Tải xuống
Chapter 42 08-05-2019 20:12:16 Tải xuống
Chapter 43 16-05-2019 02:48:07 Tải xuống
Chapter 44 19-05-2019 20:18:08 Tải xuống
Chapter 45 14-06-2019 12:03:15 Tải xuống
Chapter 46 14-06-2019 19:48:11 Tải xuống
Chapter 47 16-06-2019 09:01:53 Tải xuống
Chapter 48 16-06-2019 20:42:09 Tải xuống
Chapter 49 18-06-2019 11:48:28 Tải xuống
Chapter 50 19-06-2019 16:18:09 Tải xuống
Chapter 51 20-06-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 52 20-06-2019 15:36:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh