Loading...

Ajeossi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Drama , Ecchi , Manhwa , Mature , Romance , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 15-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Người yêu cũ lấy chồng tôi chỉ có thể ngậm ngùi bước đi mà lòng vẫn không nỡ. Nhưng ngày định mệnh ấy đã cho tôi gặp em....( em là cave tàu điện ngầm T T)
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 64 15-12-2019 14:35:14 Tải xuống
Chapter 63 01-03-2020 14:14:10 Tải xuống
Chapter 62 05-11-2019 12:12:46 Tải xuống
Chapter 61 04-11-2019 12:13:03 Tải xuống
Chapter 60 04-11-2019 12:06:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2020 02:41:37 Tải xuống
Chapter 2 05-11-2019 01:40:17 Tải xuống
Chapter 3 05-11-2019 01:39:46 Tải xuống
Chapter 4 05-11-2019 01:38:46 Tải xuống
Chapter 5 05-11-2019 01:38:18 Tải xuống
Chapter 6 05-11-2019 01:33:47 Tải xuống
Chapter 7 05-11-2019 01:31:45 Tải xuống
Chapter 8 05-11-2019 01:31:15 Tải xuống
Chapter 9 05-11-2019 01:30:47 Tải xuống
Chapter 10 05-11-2019 01:30:16 Tải xuống
Chapter 11 05-11-2019 01:29:47 Tải xuống
Chapter 12 05-11-2019 01:29:21 Tải xuống
Chapter 13 05-11-2019 01:28:57 Tải xuống
Chapter 14 05-11-2019 01:39:15 Tải xuống
Chapter 15 05-11-2019 01:28:28 Tải xuống
Chapter 16 05-11-2019 01:35:47 Tải xuống
Chapter 17 05-11-2019 01:34:45 Tải xuống
Chapter 18 05-11-2019 01:20:56 Tải xuống
Chapter 19 05-11-2019 01:19:56 Tải xuống
Chapter 20 05-11-2019 01:19:26 Tải xuống
Chapter 21 05-11-2019 01:18:57 Tải xuống
Chapter 22 05-11-2019 01:18:00 Tải xuống
Chapter 23 05-11-2019 01:27:51 Tải xuống
Chapter 24 05-11-2019 01:17:13 Tải xuống
Chapter 25 05-11-2019 01:38:03 Tải xuống
Chapter 26 05-11-2019 01:22:46 Tải xuống
Chapter 27 05-11-2019 01:00:29 Tải xuống
Chapter 28 05-11-2019 00:59:56 Tải xuống
Chapter 29 05-11-2019 00:59:24 Tải xuống
Chapter 30 05-11-2019 00:59:01 Tải xuống
Chapter 31 05-11-2019 00:58:29 Tải xuống
Chapter 32 05-11-2019 00:58:02 Tải xuống
Chapter 33 05-11-2019 00:57:30 Tải xuống
Chapter 34 05-11-2019 00:57:02 Tải xuống
Chapter 35 05-11-2019 00:56:32 Tải xuống
Chapter 36 05-11-2019 00:55:58 Tải xuống
Chapter 37 05-11-2019 00:55:30 Tải xuống
Chapter 38 05-11-2019 00:54:57 Tải xuống
Chapter 39 05-11-2019 00:54:28 Tải xuống
Chapter 40 05-11-2019 00:54:03 Tải xuống
Chapter 41 05-11-2019 00:53:30 Tải xuống
Chapter 42 05-11-2019 00:53:00 Tải xuống
Chapter 43 05-11-2019 00:52:29 Tải xuống
Chapter 44 05-11-2019 00:51:52 Tải xuống
Chapter 45 05-11-2019 00:51:21 Tải xuống
Chapter 46 05-11-2019 00:50:52 Tải xuống
Chapter 47 05-11-2019 00:49:45 Tải xuống
Chapter 48 05-11-2019 00:49:14 Tải xuống
Chapter 49 05-11-2019 00:48:52 Tải xuống
Chapter 50 05-11-2019 00:48:19 Tải xuống
Chapter 51 05-11-2019 00:47:49 Tải xuống
Chapter 52 05-11-2019 00:47:17 Tải xuống
Chapter 53 05-11-2019 00:46:45 Tải xuống
Chapter 54 05-11-2019 00:46:13 Tải xuống
Chapter 55 05-11-2019 00:45:44 Tải xuống
Chapter 56 05-11-2019 00:45:13 Tải xuống
Chapter 57 04-11-2019 12:10:12 Tải xuống
Chapter 58 04-11-2019 12:09:40 Tải xuống
Chapter 59 04-11-2019 12:09:12 Tải xuống
Chapter 60 04-11-2019 12:06:24 Tải xuống
Chapter 61 04-11-2019 12:13:03 Tải xuống
Chapter 62 05-11-2019 12:12:46 Tải xuống
Chapter 63 01-03-2020 14:14:10 Tải xuống
Chapter 64 15-12-2019 14:35:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh