Loading...

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 13-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khởi Hạ là một học sinh bình thường, cuộc sống cô bắt đầu đảo lộn khi cô gặp Đông Cung Thủy Việt. Ai đó vô tình đẩy cô ra ngoài đường khiến cô gặp tai nạn giao thông, tưởng chừng như cô đã chết, thế nhưng... sau đó cô xuyên không về cổ đại- thế giới mà Đông Cung Thủy Nguyệt sống.Đông Cung Thủy Việt vừa là ân nhân của cô, vừa là kẻ độc ác nhất với cô!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 186 25-09-2020 02:28:12 Tải xuống
Chapter 185 13-09-2020 22:01:33 Tải xuống
Chapter 184 25-09-2020 02:51:22 Tải xuống
Chapter 183 25-09-2020 02:28:28 Tải xuống
Chapter 182 25-09-2020 02:28:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 07-05-2019 15:03:30 Tải xuống
Chapter 2 07-05-2019 16:04:44 Tải xuống
Chapter 3 07-05-2019 16:04:47 Tải xuống
Chapter 4 07-05-2019 15:03:27 Tải xuống
Chapter 5 07-05-2019 11:04:32 Tải xuống
Chapter 6 07-05-2019 07:04:24 Tải xuống
Chapter 7 07-05-2019 12:05:38 Tải xuống
Chapter 8 07-05-2019 16:04:29 Tải xuống
Chapter 9 07-05-2019 16:04:50 Tải xuống
Chapter 10 07-05-2019 14:03:29 Tải xuống
Chapter 11 07-05-2019 14:03:56 Tải xuống
Chapter 12 07-05-2019 14:03:59 Tải xuống
Chapter 13 07-05-2019 14:04:02 Tải xuống
Chapter 14 07-05-2019 16:04:53 Tải xuống
Chapter 15 07-05-2019 16:04:56 Tải xuống
Chapter 16 07-05-2019 16:04:59 Tải xuống
Chapter 17 07-05-2019 12:05:35 Tải xuống
Chapter 18 07-05-2019 14:04:11 Tải xuống
Chapter 19 07-05-2019 13:04:23 Tải xuống
Chapter 20 07-05-2019 15:03:21 Tải xuống
Chapter 21 07-05-2019 14:03:26 Tải xuống
Chapter 22 07-05-2019 16:04:27 Tải xuống
Chapter 23 07-05-2019 16:05:03 Tải xuống
Chapter 24 07-05-2019 15:03:48 Tải xuống
Chapter 25 07-05-2019 14:04:15 Tải xuống
Chapter 26 07-05-2019 13:04:30 Tải xuống
Chapter 27 07-05-2019 05:05:22 Tải xuống
Chapter 28 07-05-2019 14:03:24 Tải xuống
Chapter 29 07-05-2019 12:05:26 Tải xuống
Chapter 30 07-05-2019 11:04:20 Tải xuống
Chapter 31 07-05-2019 15:03:18 Tải xuống
Chapter 32 07-05-2019 07:04:18 Tải xuống
Chapter 33 07-05-2019 15:03:51 Tải xuống
Chapter 34 07-05-2019 12:05:24 Tải xuống
Chapter 35 07-05-2019 12:05:29 Tải xuống
Chapter 36 07-05-2019 13:03:45 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 14:03:20 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 14:04:21 Tải xuống
Chapter 39 07-05-2019 13:03:45 Tải xuống
Chapter 40 07-05-2019 08:04:15 Tải xuống
Chapter 41 07-05-2019 17:04:53 Tải xuống
Chapter 42 07-05-2019 16:04:15 Tải xuống
Chapter 43 07-05-2019 16:04:18 Tải xuống
Chapter 44 07-05-2019 12:05:20 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 14:03:17 Tải xuống
Chapter 46 07-05-2019 17:04:50 Tải xuống
Chapter 47 07-05-2019 09:04:15 Tải xuống
Chapter 48 07-05-2019 16:04:21 Tải xuống
Chapter 49 07-05-2019 11:04:11 Tải xuống
Chapter 50 07-05-2019 12:05:14 Tải xuống
Chapter 51 07-05-2019 16:04:11 Tải xuống
Chapter 52 07-05-2019 15:03:09 Tải xuống
Chapter 53 07-05-2019 17:04:47 Tải xuống
Chapter 54 07-05-2019 12:05:58 Tải xuống
Chapter 55 07-05-2019 16:04:23 Tải xuống
Chapter 56 07-05-2019 16:05:05 Tải xuống
Chapter 57 07-05-2019 12:06:02 Tải xuống
Chapter 58 07-05-2019 09:04:18 Tải xuống
Chapter 59 07-05-2019 16:04:08 Tải xuống
Chapter 60 07-05-2019 15:03:14 Tải xuống
Chapter 61 07-05-2019 17:04:41 Tải xuống
Chapter 62 06-05-2019 17:24:13 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2020 02:44:47 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2020 02:44:46 Tải xuống
Chapter 64: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 05-06-2019 18:48:06 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2020 02:44:41 Tải xuống
Chapter 66 25-09-2020 02:44:37 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2020 02:44:15 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 02:44:15 Tải xuống
Chapter 68: - Xem tại TT8 để nhanh có chap mới. 17-06-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2020 02:44:08 Tải xuống
Chapter 69: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 25-06-2019 23:06:13 Tải xuống
Chapter 70: 421981 25-09-2020 02:56:06 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2020 02:43:54 Tải xuống
Chapter 72 25-09-2020 02:43:51 Tải xuống
Chapter 73 25-09-2020 02:43:50 Tải xuống
Chapter 74 25-09-2020 02:43:45 Tải xuống
Chapter 75 25-09-2020 02:43:41 Tải xuống
Chapter 76 25-09-2020 02:42:07 Tải xuống
Chapter 77 25-09-2020 02:42:07 Tải xuống
Chapter 77: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 25-07-2019 02:01:18 Tải xuống
Chapter 78 25-09-2020 02:42:00 Tải xuống
Chapter 79 25-09-2020 02:41:55 Tải xuống
Chapter 80 25-09-2020 02:41:48 Tải xuống
Chapter 81 25-09-2020 02:41:30 Tải xuống
Chapter 82 25-09-2020 02:41:30 Tải xuống
Chapter 83 25-09-2020 02:41:21 Tải xuống
Chapter 84 25-09-2020 02:51:30 Tải xuống
Chapter 85 25-09-2020 02:41:07 Tải xuống
Chapter 86 25-07-2019 03:13:22 Tải xuống
Chapter 86: Chap 85 25-09-2020 02:40:55 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2020 02:40:55 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2020 02:40:49 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2020 02:40:49 Tải xuống
Chapter 90 25-09-2020 02:40:42 Tải xuống
Chapter 91 25-09-2020 02:40:35 Tải xuống
Chapter 92 25-09-2020 02:40:11 Tải xuống
Chapter 93 25-09-2020 02:40:11 Tải xuống
Chapter 94 25-09-2020 02:40:04 Tải xuống
Chapter 95 25-09-2020 02:39:56 Tải xuống
Chapter 96 25-09-2020 02:39:43 Tải xuống
Chapter 97 25-09-2020 02:39:42 Tải xuống
Chapter 98 25-09-2020 02:39:35 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 02:39:05 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 02:39:04 Tải xuống
Chapter 101 25-09-2020 02:38:57 Tải xuống
Chapter 102 25-09-2020 02:38:51 Tải xuống
Chapter 103 25-09-2020 02:38:45 Tải xuống
Chapter 104 25-09-2020 02:38:36 Tải xuống
Chapter 105 25-09-2020 02:38:28 Tải xuống
Chapter 106 25-09-2020 02:38:22 Tải xuống
Chapter 107 25-09-2020 02:38:13 Tải xuống
Chapter 108 25-09-2020 02:38:05 Tải xuống
Chapter 109 25-09-2020 02:38:05 Tải xuống
Chapter 110 25-09-2020 02:37:44 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 02:37:42 Tải xuống
Chapter 112 25-09-2020 02:37:37 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 02:37:37 Tải xuống
Chapter 114 25-09-2020 02:37:31 Tải xuống
Chapter 115 25-09-2020 02:37:25 Tải xuống
Chapter 116 25-09-2020 02:37:18 Tải xuống
Chapter 117 25-09-2020 02:37:18 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 02:37:12 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 02:37:06 Tải xuống
Chapter 120 25-09-2020 02:36:59 Tải xuống
Chapter 121 25-09-2020 02:36:51 Tải xuống
Chapter 122 25-09-2020 02:36:42 Tải xuống
Chapter 123 25-09-2020 02:36:42 Tải xuống
Chapter 124 25-09-2020 02:36:35 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 02:36:30 Tải xuống
Chapter 126 25-09-2020 02:36:21 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 02:36:15 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 02:36:06 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 02:35:55 Tải xuống
Chapter 130 25-09-2020 02:35:47 Tải xuống
Chapter 131 25-09-2020 02:35:19 Tải xuống
Chapter 132 25-09-2020 02:35:16 Tải xuống
Chapter 133 25-09-2020 02:35:14 Tải xuống
Chapter 134 25-09-2020 02:35:10 Tải xuống
Chapter 135 25-09-2020 02:35:02 Tải xuống
Chapter 136 25-09-2020 02:34:55 Tải xuống
Chapter 137 25-09-2020 02:34:48 Tải xuống
Chapter 138 25-09-2020 02:34:41 Tải xuống
Chapter 139 25-09-2020 02:34:34 Tải xuống
Chapter 140 25-09-2020 02:34:26 Tải xuống
Chapter 141 25-09-2020 02:34:26 Tải xuống
Chapter 142 25-09-2020 02:45:42 Tải xuống
Chapter 143 25-09-2020 02:34:09 Tải xuống
Chapter 144 25-09-2020 02:34:11 Tải xuống
Chapter 145 25-09-2020 02:34:05 Tải xuống
Chapter 146 25-09-2020 02:33:59 Tải xuống
Chapter 147 25-09-2020 02:33:53 Tải xuống
Chapter 148 25-09-2020 02:33:45 Tải xuống
Chapter 149 25-09-2020 02:33:38 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 02:33:30 Tải xuống
Chapter 151 25-09-2020 02:33:30 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 02:33:22 Tải xuống
Chapter 153 25-09-2020 02:33:22 Tải xuống
Chapter 154 25-09-2020 02:33:15 Tải xuống
Chapter 155 25-09-2020 02:33:02 Tải xuống
Chapter 156 25-09-2020 02:32:53 Tải xuống
Chapter 157 25-09-2020 02:45:31 Tải xuống
Chapter 158 25-09-2020 02:32:34 Tải xuống
Chapter 159 25-09-2020 02:32:28 Tải xuống
Chapter 160 25-09-2020 02:32:20 Tải xuống
Chapter 161 25-09-2020 02:32:24 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 02:32:14 Tải xuống
Chapter 163 25-09-2020 02:32:07 Tải xuống
Chapter 164 25-09-2020 02:31:59 Tải xuống
Chapter 165 25-09-2020 02:31:52 Tải xuống
Chapter 166 25-09-2020 02:31:45 Tải xuống
Chapter 167 25-09-2020 02:31:37 Tải xuống
Chapter 168 25-09-2020 02:30:05 Tải xuống
Chapter 169 25-09-2020 02:29:49 Tải xuống
Chapter 170 25-09-2020 02:29:49 Tải xuống
Chapter 171 25-09-2020 02:29:39 Tải xuống
Chapter 172 25-09-2020 02:29:31 Tải xuống
Chapter 173 25-09-2020 02:29:21 Tải xuống
Chapter 174 25-09-2020 02:29:13 Tải xuống
Chapter 175 25-09-2020 02:29:13 Tải xuống
Chapter 176 25-09-2020 02:29:07 Tải xuống
Chapter 177 25-09-2020 02:29:09 Tải xuống
Chapter 178 13-09-2020 22:04:48 Tải xuống
Chapter 179 25-09-2020 02:29:00 Tải xuống
Chapter 180 25-09-2020 02:28:50 Tải xuống
Chapter 181 25-09-2020 02:28:35 Tải xuống
Chapter 182 25-09-2020 02:28:28 Tải xuống
Chapter 183 25-09-2020 02:28:28 Tải xuống
Chapter 184 25-09-2020 02:51:22 Tải xuống
Chapter 185 13-09-2020 22:01:33 Tải xuống
Chapter 186 25-09-2020 02:28:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh