Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 13-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khởi Hạ là một học sinh bình thường, cuộc sống cô bắt đầu đảo lộn khi cô gặp Đông Cung Thủy Việt. Ai đó vô tình đẩy cô ra ngoài đường khiến cô gặp tai nạn giao thông, tưởng chừng như cô đã chết, thế nhưng... sau đó cô xuyên không về cổ đại- thế giới mà Đông Cung Thủy Nguyệt sống.Đông Cung Thủy Việt vừa là ân nhân của cô, vừa là kẻ độc ác nhất với cô!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 186 24-09-2020 19:28:12 Tải xuống
Chapter 185 13-09-2020 15:01:33 Tải xuống
Chapter 184 24-09-2020 19:51:22 Tải xuống
Chapter 183 24-09-2020 19:28:28 Tải xuống
Chapter 182 24-09-2020 19:28:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 07-05-2019 08:03:30 Tải xuống
Chapter 2 07-05-2019 09:04:44 Tải xuống
Chapter 3 07-05-2019 09:04:47 Tải xuống
Chapter 4 07-05-2019 08:03:27 Tải xuống
Chapter 5 07-05-2019 04:04:32 Tải xuống
Chapter 6 07-05-2019 00:04:24 Tải xuống
Chapter 7 07-05-2019 05:05:38 Tải xuống
Chapter 8 07-05-2019 09:04:29 Tải xuống
Chapter 9 07-05-2019 09:04:50 Tải xuống
Chapter 10 07-05-2019 07:03:29 Tải xuống
Chapter 11 07-05-2019 07:03:56 Tải xuống
Chapter 12 07-05-2019 07:03:59 Tải xuống
Chapter 13 07-05-2019 07:04:02 Tải xuống
Chapter 14 07-05-2019 09:04:53 Tải xuống
Chapter 15 07-05-2019 09:04:56 Tải xuống
Chapter 16 07-05-2019 09:04:59 Tải xuống
Chapter 17 07-05-2019 05:05:35 Tải xuống
Chapter 18 07-05-2019 07:04:11 Tải xuống
Chapter 19 07-05-2019 06:04:23 Tải xuống
Chapter 20 07-05-2019 08:03:21 Tải xuống
Chapter 21 07-05-2019 07:03:26 Tải xuống
Chapter 22 07-05-2019 09:04:27 Tải xuống
Chapter 23 07-05-2019 09:05:03 Tải xuống
Chapter 24 07-05-2019 08:03:48 Tải xuống
Chapter 25 07-05-2019 07:04:15 Tải xuống
Chapter 26 07-05-2019 06:04:30 Tải xuống
Chapter 27 06-05-2019 22:05:22 Tải xuống
Chapter 28 07-05-2019 07:03:24 Tải xuống
Chapter 29 07-05-2019 05:05:26 Tải xuống
Chapter 30 07-05-2019 04:04:20 Tải xuống
Chapter 31 07-05-2019 08:03:18 Tải xuống
Chapter 32 07-05-2019 00:04:18 Tải xuống
Chapter 33 07-05-2019 08:03:51 Tải xuống
Chapter 34 07-05-2019 05:05:24 Tải xuống
Chapter 35 07-05-2019 05:05:29 Tải xuống
Chapter 36 07-05-2019 06:03:45 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 07:03:20 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 07:04:21 Tải xuống
Chapter 39 07-05-2019 06:03:45 Tải xuống
Chapter 40 07-05-2019 01:04:15 Tải xuống
Chapter 41 07-05-2019 10:04:53 Tải xuống
Chapter 42 07-05-2019 09:04:15 Tải xuống
Chapter 43 07-05-2019 09:04:18 Tải xuống
Chapter 44 07-05-2019 05:05:20 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 07:03:17 Tải xuống
Chapter 46 07-05-2019 10:04:50 Tải xuống
Chapter 47 07-05-2019 02:04:15 Tải xuống
Chapter 48 07-05-2019 09:04:21 Tải xuống
Chapter 49 07-05-2019 04:04:11 Tải xuống
Chapter 50 07-05-2019 05:05:14 Tải xuống
Chapter 51 07-05-2019 09:04:11 Tải xuống
Chapter 52 07-05-2019 08:03:09 Tải xuống
Chapter 53 07-05-2019 10:04:47 Tải xuống
Chapter 54 07-05-2019 05:05:58 Tải xuống
Chapter 55 07-05-2019 09:04:23 Tải xuống
Chapter 56 07-05-2019 09:05:05 Tải xuống
Chapter 57 07-05-2019 05:06:02 Tải xuống
Chapter 58 07-05-2019 02:04:18 Tải xuống
Chapter 59 07-05-2019 09:04:08 Tải xuống
Chapter 60 07-05-2019 08:03:14 Tải xuống
Chapter 61 07-05-2019 10:04:41 Tải xuống
Chapter 62 06-05-2019 10:24:13 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2020 19:44:47 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2020 19:44:46 Tải xuống
Chapter 64: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 05-06-2019 11:48:06 Tải xuống
Chapter 65 24-09-2020 19:44:41 Tải xuống
Chapter 66 24-09-2020 19:44:37 Tải xuống
Chapter 67 24-09-2020 19:44:15 Tải xuống
Chapter 68 24-09-2020 19:44:15 Tải xuống
Chapter 68: - Xem tại TT8 để nhanh có chap mới. 17-06-2019 10:06:13 Tải xuống
Chapter 69 24-09-2020 19:44:08 Tải xuống
Chapter 69: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 25-06-2019 16:06:13 Tải xuống
Chapter 70: 421981 24-09-2020 19:56:06 Tải xuống
Chapter 71 24-09-2020 19:43:54 Tải xuống
Chapter 72 24-09-2020 19:43:51 Tải xuống
Chapter 73 24-09-2020 19:43:50 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2020 19:43:45 Tải xuống
Chapter 75 24-09-2020 19:43:41 Tải xuống
Chapter 76 24-09-2020 19:42:07 Tải xuống
Chapter 77 24-09-2020 19:42:07 Tải xuống
Chapter 77: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 24-07-2019 19:01:18 Tải xuống
Chapter 78 24-09-2020 19:42:00 Tải xuống
Chapter 79 24-09-2020 19:41:55 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2020 19:41:48 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2020 19:41:30 Tải xuống
Chapter 82 24-09-2020 19:41:30 Tải xuống
Chapter 83 24-09-2020 19:41:21 Tải xuống
Chapter 84 24-09-2020 19:51:30 Tải xuống
Chapter 85 24-09-2020 19:41:07 Tải xuống
Chapter 86 24-07-2019 20:13:22 Tải xuống
Chapter 86: Chap 85 24-09-2020 19:40:55 Tải xuống
Chapter 87 24-09-2020 19:40:55 Tải xuống
Chapter 88 24-09-2020 19:40:49 Tải xuống
Chapter 89 24-09-2020 19:40:49 Tải xuống
Chapter 90 24-09-2020 19:40:42 Tải xuống
Chapter 91 24-09-2020 19:40:35 Tải xuống
Chapter 92 24-09-2020 19:40:11 Tải xuống
Chapter 93 24-09-2020 19:40:11 Tải xuống
Chapter 94 24-09-2020 19:40:04 Tải xuống
Chapter 95 24-09-2020 19:39:56 Tải xuống
Chapter 96 24-09-2020 19:39:43 Tải xuống
Chapter 97 24-09-2020 19:39:42 Tải xuống
Chapter 98 24-09-2020 19:39:35 Tải xuống
Chapter 99 24-09-2020 19:39:05 Tải xuống
Chapter 100 24-09-2020 19:39:04 Tải xuống
Chapter 101 24-09-2020 19:38:57 Tải xuống
Chapter 102 24-09-2020 19:38:51 Tải xuống
Chapter 103 24-09-2020 19:38:45 Tải xuống
Chapter 104 24-09-2020 19:38:36 Tải xuống
Chapter 105 24-09-2020 19:38:28 Tải xuống
Chapter 106 24-09-2020 19:38:22 Tải xuống
Chapter 107 24-09-2020 19:38:13 Tải xuống
Chapter 108 24-09-2020 19:38:05 Tải xuống
Chapter 109 24-09-2020 19:38:05 Tải xuống
Chapter 110 24-09-2020 19:37:44 Tải xuống
Chapter 111 24-09-2020 19:37:42 Tải xuống
Chapter 112 24-09-2020 19:37:37 Tải xuống
Chapter 113 24-09-2020 19:37:37 Tải xuống
Chapter 114 24-09-2020 19:37:31 Tải xuống
Chapter 115 24-09-2020 19:37:25 Tải xuống
Chapter 116 24-09-2020 19:37:18 Tải xuống
Chapter 117 24-09-2020 19:37:18 Tải xuống
Chapter 118 24-09-2020 19:37:12 Tải xuống
Chapter 119 24-09-2020 19:37:06 Tải xuống
Chapter 120 24-09-2020 19:36:59 Tải xuống
Chapter 121 24-09-2020 19:36:51 Tải xuống
Chapter 122 24-09-2020 19:36:42 Tải xuống
Chapter 123 24-09-2020 19:36:42 Tải xuống
Chapter 124 24-09-2020 19:36:35 Tải xuống
Chapter 125 24-09-2020 19:36:30 Tải xuống
Chapter 126 24-09-2020 19:36:21 Tải xuống
Chapter 127 24-09-2020 19:36:15 Tải xuống
Chapter 128 24-09-2020 19:36:06 Tải xuống
Chapter 129 24-09-2020 19:35:55 Tải xuống
Chapter 130 24-09-2020 19:35:47 Tải xuống
Chapter 131 24-09-2020 19:35:19 Tải xuống
Chapter 132 24-09-2020 19:35:16 Tải xuống
Chapter 133 24-09-2020 19:35:14 Tải xuống
Chapter 134 24-09-2020 19:35:10 Tải xuống
Chapter 135 24-09-2020 19:35:02 Tải xuống
Chapter 136 24-09-2020 19:34:55 Tải xuống
Chapter 137 24-09-2020 19:34:48 Tải xuống
Chapter 138 24-09-2020 19:34:41 Tải xuống
Chapter 139 24-09-2020 19:34:34 Tải xuống
Chapter 140 24-09-2020 19:34:26 Tải xuống
Chapter 141 24-09-2020 19:34:26 Tải xuống
Chapter 142 24-09-2020 19:45:42 Tải xuống
Chapter 143 24-09-2020 19:34:09 Tải xuống
Chapter 144 24-09-2020 19:34:11 Tải xuống
Chapter 145 24-09-2020 19:34:05 Tải xuống
Chapter 146 24-09-2020 19:33:59 Tải xuống
Chapter 147 24-09-2020 19:33:53 Tải xuống
Chapter 148 24-09-2020 19:33:45 Tải xuống
Chapter 149 24-09-2020 19:33:38 Tải xuống
Chapter 150 24-09-2020 19:33:30 Tải xuống
Chapter 151 24-09-2020 19:33:30 Tải xuống
Chapter 152 24-09-2020 19:33:22 Tải xuống
Chapter 153 24-09-2020 19:33:22 Tải xuống
Chapter 154 24-09-2020 19:33:15 Tải xuống
Chapter 155 24-09-2020 19:33:02 Tải xuống
Chapter 156 24-09-2020 19:32:53 Tải xuống
Chapter 157 24-09-2020 19:45:31 Tải xuống
Chapter 158 24-09-2020 19:32:34 Tải xuống
Chapter 159 24-09-2020 19:32:28 Tải xuống
Chapter 160 24-09-2020 19:32:20 Tải xuống
Chapter 161 24-09-2020 19:32:24 Tải xuống
Chapter 162 24-09-2020 19:32:14 Tải xuống
Chapter 163 24-09-2020 19:32:07 Tải xuống
Chapter 164 24-09-2020 19:31:59 Tải xuống
Chapter 165 24-09-2020 19:31:52 Tải xuống
Chapter 166 24-09-2020 19:31:45 Tải xuống
Chapter 167 24-09-2020 19:31:37 Tải xuống
Chapter 168 24-09-2020 19:30:05 Tải xuống
Chapter 169 24-09-2020 19:29:49 Tải xuống
Chapter 170 24-09-2020 19:29:49 Tải xuống
Chapter 171 24-09-2020 19:29:39 Tải xuống
Chapter 172 24-09-2020 19:29:31 Tải xuống
Chapter 173 24-09-2020 19:29:21 Tải xuống
Chapter 174 24-09-2020 19:29:13 Tải xuống
Chapter 175 24-09-2020 19:29:13 Tải xuống
Chapter 176 24-09-2020 19:29:07 Tải xuống
Chapter 177 24-09-2020 19:29:09 Tải xuống
Chapter 178 13-09-2020 15:04:48 Tải xuống
Chapter 179 24-09-2020 19:29:00 Tải xuống
Chapter 180 24-09-2020 19:28:50 Tải xuống
Chapter 181 24-09-2020 19:28:35 Tải xuống
Chapter 182 24-09-2020 19:28:28 Tải xuống
Chapter 183 24-09-2020 19:28:28 Tải xuống
Chapter 184 24-09-2020 19:51:22 Tải xuống
Chapter 185 13-09-2020 15:01:33 Tải xuống
Chapter 186 24-09-2020 19:28:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh