Loading...

Siêu Sao Trứ Danh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Fantasy , Manhwa , Đam Mỹ ,
Lần cập nhật cuối: 22-02-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau đám tang của chính mình, Đỗ Vân Tu xuất hiện dưới 1 hình dáng khác. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 64 22-02-2020 04:49:12 Tải xuống
Chapter 63 17-11-2019 23:19:51 Tải xuống
Chapter 62 20-10-2019 21:55:50 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2019 16:42:11 Tải xuống
Chapter 60 11-09-2019 21:54:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 18-01-2019 04:00:12 Tải xuống
Chapter 2 18-01-2019 04:00:12 Tải xuống
Chapter 3 18-01-2019 04:00:16 Tải xuống
Chapter 4 18-01-2019 04:00:18 Tải xuống
Chapter 5 18-01-2019 04:00:21 Tải xuống
Chapter 6 18-01-2019 04:00:27 Tải xuống
Chapter 7 18-01-2019 04:00:30 Tải xuống
Chapter 8 18-01-2019 04:00:33 Tải xuống
Chapter 9 18-01-2019 04:00:37 Tải xuống
Chapter 10 18-01-2019 04:00:40 Tải xuống
Chapter 11 18-01-2019 04:00:42 Tải xuống
Chapter 12 25-06-2019 13:49:40 Tải xuống
Chapter 13 18-01-2019 04:00:48 Tải xuống
Chapter 14 18-01-2019 04:00:51 Tải xuống
Chapter 15 18-01-2019 04:01:01 Tải xuống
Chapter 16 18-01-2019 04:01:03 Tải xuống
Chapter 17 18-01-2019 04:01:51 Tải xuống
Chapter 18 18-01-2019 04:01:54 Tải xuống
Chapter 19 18-01-2019 04:01:57 Tải xuống
Chapter 20 18-01-2019 04:02:00 Tải xuống
Chapter 21 18-01-2019 04:02:03 Tải xuống
Chapter 22 18-01-2019 04:02:05 Tải xuống
Chapter 23 18-01-2019 04:02:08 Tải xuống
Chapter 24 18-01-2019 04:02:12 Tải xuống
Chapter 25 18-01-2019 04:02:14 Tải xuống
Chapter 26 18-01-2019 04:02:17 Tải xuống
Chapter 27 18-01-2019 04:02:21 Tải xuống
Chapter 28 18-01-2019 04:02:23 Tải xuống
Chapter 29 18-01-2019 04:02:26 Tải xuống
Chapter 30 18-01-2019 04:02:29 Tải xuống
Chapter 31 18-01-2019 04:02:32 Tải xuống
Chapter 32 18-01-2019 04:02:35 Tải xuống
Chapter 33 18-01-2019 04:02:39 Tải xuống
Chapter 34 18-01-2019 04:02:42 Tải xuống
Chapter 35 18-01-2019 04:02:44 Tải xuống
Chapter 36 18-01-2019 04:02:47 Tải xuống
Chapter 37 18-01-2019 04:02:51 Tải xuống
Chapter 38 18-01-2019 04:02:54 Tải xuống
Chapter 39 18-01-2019 04:02:57 Tải xuống
Chapter 40 18-01-2019 04:03:00 Tải xuống
Chapter 41 18-01-2019 04:03:03 Tải xuống
Chapter 42 18-01-2019 04:03:06 Tải xuống
Chapter 43 18-01-2019 04:03:09 Tải xuống
Chapter 44 18-01-2019 04:03:14 Tải xuống
Chapter 45 18-01-2019 04:03:15 Tải xuống
Chapter 46 18-01-2019 04:03:18 Tải xuống
Chapter 47 18-01-2019 04:03:21 Tải xuống
Chapter 48 18-01-2019 04:03:24 Tải xuống
Chapter 49 18-01-2019 04:03:27 Tải xuống
Chapter 50 18-01-2019 04:03:30 Tải xuống
Chapter 51 25-01-2019 03:20:17 Tải xuống
Chapter 52 23-06-2019 12:00:10 Tải xuống
Chapter 53 29-06-2019 13:00:14 Tải xuống
Chapter 54 08-07-2019 19:36:09 Tải xuống
Chapter 55 26-07-2019 13:07:57 Tải xuống
Chapter 56 02-08-2019 18:24:11 Tải xuống
Chapter 57 15-08-2019 16:48:11 Tải xuống
Chapter 58 20-08-2019 21:24:15 Tải xuống
Chapter 59 04-09-2019 19:30:21 Tải xuống
Chapter 60 11-09-2019 21:54:11 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2019 16:42:11 Tải xuống
Chapter 62 20-10-2019 21:55:50 Tải xuống
Chapter 63 17-11-2019 23:19:51 Tải xuống
Chapter 64 22-02-2020 04:49:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM