Thế giới Murim

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manhwa , Martial Arts , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Giáo viên nhân sự mới Chun woo, là một giáo viên không bình thường. Sau khi bất ngờ chứng kiến sức mạnh của Chun Woo, Shin woo, một học sinh bị bắt nạt, đã cầu xin thầy dạy mình mạnh mẽ hơn.Chun-woo nói chỉ có thể dạy nếu cậu ta thật sự quyết tâm, và để chứng minh quyết tâm ấy cậu đã nhảy cầu.Sau lần ấy, cậu dần rơi vào vòng xoáy cuộc chiến băng nhóm của người thầy bí ẩn mình. Kéo theo đó là những màn chiến đấu nhuộm máu cùng sự tiến bộ từng ngày thoát khỏi cái bóng của một kẻ yếu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 72: - End 03-12-2018 08:18:01 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 08:17:59 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 08:17:59 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 08:17:58 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 08:17:57 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-04-2019 23:49:07 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 08:16:52 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 08:16:52 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 08:16:52 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 08:16:54 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 08:16:56 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 08:16:56 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 08:16:57 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 08:16:58 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 08:16:59 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 08:17:00 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 08:17:01 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 08:17:02 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 08:17:03 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 08:17:05 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 08:17:06 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 08:17:07 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 08:17:08 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 08:17:09 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 08:17:10 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 08:17:12 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 08:17:12 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 08:17:14 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 08:17:13 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 08:17:15 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 08:17:16 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 08:17:17 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 08:17:18 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 08:17:19 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 08:17:20 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 08:17:21 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 08:17:22 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 08:17:23 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 08:17:24 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 08:17:25 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 08:17:26 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 08:17:27 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 08:17:28 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 08:17:28 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 08:17:31 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 08:17:31 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 08:17:32 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 08:17:32 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 08:17:34 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 08:17:35 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 08:17:36 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 08:17:36 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 08:17:39 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 08:17:39 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 08:17:41 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 08:17:42 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 08:17:43 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 08:17:43 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 08:17:46 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 08:17:47 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 08:17:48 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 08:17:49 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 08:17:50 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 08:17:51 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 08:17:51 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 08:17:53 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 08:17:54 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 08:17:56 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 08:17:56 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 08:17:57 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 08:17:58 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 08:17:59 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 08:17:59 Tải xuống
Chapter 72: - End 03-12-2018 08:18:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh