Loading...

World's End Harem

Tác giả: Shouno Kotaroo
Thể loại: Ecchi , Manga , Sci-fi ,
Lần cập nhật cuối: 22-03-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Loài người đứng trên bờ vực tuyệt vong khi một loại virus bí ẩn mang tên "MK - Male Killer" giết 99.99% đàn ông trên thế giới. Main của chúng ta là 1 trong 5 người nhiễm một căn bệnh hiểm nghèo ngờ đâu đó căn bệnh đó lại giúp main đề kháng viruts đó. Giờ 5 người đàn ông với trọng trách chịch cả thế giới để cứu loài người.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 5.5 29-11-2018 10:50:48 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 10:50:51 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 10:50:53 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 10:50:57 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 10:50:59 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 10:51:02 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 10:51:05 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 10:51:07 Tải xuống
Chapter 14.1: - Cuộc sống mới (phần 1) 29-11-2018 10:51:08 Tải xuống
Chapter 14.2 29-11-2018 10:51:10 Tải xuống
Chapter 15.5 30-03-2019 00:03:05 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 10:51:17 Tải xuống
Chapter 16.1: Cuộc sống học đường (Phần 1) 29-11-2018 10:51:19 Tải xuống
Chapter 16.2: Cuộc sống học đường (phần 2) 29-11-2018 10:51:20 Tải xuống
Chapter 16.5 29-11-2018 10:51:23 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 10:51:25 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 10:51:27 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 10:51:29 Tải xuống
Chapter 19.1: Thông tin nhân vật 29-11-2018 10:51:30 Tải xuống
Chapter 19.5 29-11-2018 10:51:33 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 10:51:35 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 10:51:37 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 10:51:39 Tải xuống
Chapter 22.2: Suối nước nóng (Phần 2) 29-11-2018 10:51:41 Tải xuống
Chapter 22.5 29-11-2018 10:51:42 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 10:51:45 Tải xuống
Chapter 23.5 29-11-2018 10:51:46 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 10:51:48 Tải xuống
Chapter 24.1: Special 29-11-2018 10:51:51 Tải xuống
Chapter 24.2 29-11-2018 10:51:53 Tải xuống
Chapter 24.5 29-11-2018 10:51:55 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 10:51:57 Tải xuống
Chapter 25.1 29-11-2018 10:51:58 Tải xuống
Chapter 25.2 29-11-2018 10:52:03 Tải xuống
Chapter 25.3: - YJ028-special 29-11-2018 10:52:05 Tải xuống
Chapter 25.4: - Giga-Special-3 29-11-2018 10:52:06 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 10:52:08 Tải xuống
Chapter 26.5 29-11-2018 10:52:10 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 10:52:13 Tải xuống
Chapter 27.5 29-11-2018 10:52:14 Tải xuống
Chapter 28.5 29-11-2018 10:52:18 Tải xuống
Chapter 28: Special 29-11-2018 10:52:16 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 10:52:21 Tải xuống
Chapter 29.5 29-11-2018 10:52:22 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 10:52:24 Tải xuống
Chapter 30.5 29-11-2018 10:52:26 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 10:52:28 Tải xuống
Chapter 31.1: Ánh nhìn đăm đăm (phần 1) 29-11-2018 10:52:30 Tải xuống
Chapter 31.2 29-11-2018 10:52:32 Tải xuống
Chapter 31.5 29-11-2018 10:52:34 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 10:52:37 Tải xuống
Chapter 32.2 29-11-2018 10:52:38 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 10:52:41 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 10:52:43 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 10:52:45 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 10:52:47 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 10:52:49 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 10:52:51 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 10:52:53 Tải xuống
Chapter 40.1 29-11-2018 10:52:54 Tải xuống
Chapter 40.2 29-11-2018 10:52:56 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 10:52:59 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 10:53:02 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 10:53:06 Tải xuống
Chapter 44: Người đàn ông thứ tư 29-11-2018 10:53:08 Tải xuống
Chapter 45: Nền tảng quan hệ của mọi người 29-11-2018 10:53:10 Tải xuống
Chapter 46: Nghi lễ bí mật 29-11-2018 10:53:12 Tải xuống
Chapter 47: Âm mưu của trụ sở UW 29-11-2018 10:53:14 Tải xuống
Chapter 48: Âm mưu của trụ sở UW (tiếp theo) 29-11-2018 10:53:16 Tải xuống
Chapter 49: Hai con số 29-11-2018 10:53:18 Tải xuống
Chapter 50: Nước mắt 29-11-2018 10:53:20 Tải xuống
Chapter 51: Trốn thoát 29-11-2018 10:53:22 Tải xuống
Chapter 52: Hướng giải quyết của người đàn ông 29-11-2018 10:53:24 Tải xuống
Chapter 53: Kí ức mùa hè 29-11-2018 10:53:26 Tải xuống
Chapter 54.1: Tái hợp (phần 1) 04-12-2018 00:34:34 Tải xuống
Chapter 54.2: Tái hợp (phần 2) 17-12-2018 20:34:32 Tải xuống
Chapter 54.5 18-12-2018 10:00:31 Tải xuống
Chapter 54: Tái hợp (phần 1) 18-12-2018 10:01:43 Tải xuống
Chapter 55: Làng Izanami 02-03-2019 04:30:05 Tải xuống
Chapter 57.1: Buổi thanh tẩy linh hồn (1) 02-03-2019 04:30:11 Tải xuống
Chapter 57.2: Buổi thanh tẩy linh hồn (2) 02-03-2019 04:48:05 Tải xuống
Chapter 58: Huyền thoại Kuniumi 09-10-2019 02:28:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh