Yaiba

Tác giả: Gosho Aoyama
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Truyện scan
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 255 03-12-2018 14:43:30 Tải xuống
Chapter 253 03-12-2018 14:43:29 Tải xuống
Chapter 252 03-12-2018 14:43:29 Tải xuống
Chapter 251 03-12-2018 14:43:27 Tải xuống
Chapter 250 03-12-2018 14:43:26 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 14:39:24 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 14:39:25 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 14:39:26 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 14:39:27 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 14:39:28 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 14:39:29 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 14:39:30 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 14:39:31 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 14:39:32 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 14:39:33 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 14:39:34 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 14:39:35 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 14:39:36 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 14:39:36 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 14:39:38 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 14:39:39 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 14:39:40 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 14:39:41 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 14:39:42 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 14:39:43 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 14:39:44 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 14:39:46 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 14:39:47 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 14:39:48 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 14:39:49 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 14:39:50 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 14:39:51 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 14:39:52 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 14:39:53 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 14:39:54 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 14:39:55 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 14:39:56 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 14:39:57 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 14:39:58 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 14:39:59 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 14:40:00 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 14:40:01 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 14:40:02 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 14:40:03 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 14:40:05 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 14:40:06 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 14:40:07 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 14:40:08 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 14:40:09 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 14:40:10 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 14:40:11 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 14:40:12 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 14:40:13 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 14:40:14 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 14:40:15 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 14:40:16 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 14:40:17 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 14:40:18 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 14:40:19 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 14:40:20 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 14:40:22 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 14:40:22 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 14:40:23 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 14:40:24 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 14:40:25 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 14:40:27 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 14:40:27 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 14:40:28 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 14:40:29 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 14:40:30 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 14:40:31 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 14:40:32 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 14:40:33 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 14:40:35 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 14:40:35 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 14:40:36 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 14:40:37 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 14:40:38 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 14:40:39 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 14:40:39 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 14:40:41 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 14:40:42 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 14:40:43 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 14:40:44 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2018 14:40:45 Tải xuống
Chapter 84 03-12-2018 14:40:46 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 14:40:48 Tải xuống
Chapter 86 03-12-2018 14:40:49 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 14:40:50 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 14:40:51 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 14:40:52 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 14:40:53 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 14:40:54 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 14:40:55 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 14:40:55 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 14:40:57 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 14:40:58 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 14:40:59 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 14:40:59 Tải xuống
Chapter 99 03-12-2018 14:41:01 Tải xuống
Chapter 100 03-12-2018 14:41:02 Tải xuống
Chapter 101 03-12-2018 14:41:03 Tải xuống
Chapter 102 03-12-2018 14:41:06 Tải xuống
Chapter 103 03-12-2018 14:41:06 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 14:41:06 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 14:41:08 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 14:41:09 Tải xuống
Chapter 107 03-12-2018 14:41:10 Tải xuống
Chapter 108 03-12-2018 14:41:11 Tải xuống
Chapter 109 03-12-2018 14:41:11 Tải xuống
Chapter 110 03-12-2018 14:41:13 Tải xuống
Chapter 111 03-12-2018 14:41:14 Tải xuống
Chapter 112 03-12-2018 14:41:15 Tải xuống
Chapter 113 03-12-2018 14:41:16 Tải xuống
Chapter 114 03-12-2018 14:41:16 Tải xuống
Chapter 115 03-12-2018 14:41:18 Tải xuống
Chapter 116 03-12-2018 14:41:19 Tải xuống
Chapter 117 03-12-2018 14:41:20 Tải xuống
Chapter 118 03-12-2018 14:41:21 Tải xuống
Chapter 119 03-12-2018 14:41:21 Tải xuống
Chapter 120 03-12-2018 14:41:23 Tải xuống
Chapter 121 03-12-2018 14:41:23 Tải xuống
Chapter 122 03-12-2018 14:41:24 Tải xuống
Chapter 123 03-12-2018 14:41:25 Tải xuống
Chapter 124 03-12-2018 14:41:27 Tải xuống
Chapter 125 03-12-2018 14:41:27 Tải xuống
Chapter 126 03-12-2018 14:41:28 Tải xuống
Chapter 127 03-12-2018 14:41:29 Tải xuống
Chapter 128 03-12-2018 14:41:30 Tải xuống
Chapter 129 03-12-2018 14:41:31 Tải xuống
Chapter 130 03-12-2018 14:41:33 Tải xuống
Chapter 131 03-12-2018 14:41:34 Tải xuống
Chapter 132 03-12-2018 14:41:34 Tải xuống
Chapter 133 03-12-2018 14:41:35 Tải xuống
Chapter 134 03-12-2018 14:41:36 Tải xuống
Chapter 135 03-12-2018 14:41:38 Tải xuống
Chapter 136 03-12-2018 14:41:38 Tải xuống
Chapter 137 03-12-2018 14:41:39 Tải xuống
Chapter 138 03-12-2018 14:41:41 Tải xuống
Chapter 139 03-12-2018 14:41:41 Tải xuống
Chapter 140 03-12-2018 14:41:42 Tải xuống
Chapter 141 03-12-2018 14:41:43 Tải xuống
Chapter 142 03-12-2018 14:41:45 Tải xuống
Chapter 143 03-12-2018 14:41:46 Tải xuống
Chapter 144 03-12-2018 14:41:48 Tải xuống
Chapter 145 03-12-2018 14:41:49 Tải xuống
Chapter 146 03-12-2018 14:41:50 Tải xuống
Chapter 147 03-12-2018 14:41:50 Tải xuống
Chapter 148 03-12-2018 14:41:51 Tải xuống
Chapter 149 03-12-2018 14:41:53 Tải xuống
Chapter 150 03-12-2018 14:41:53 Tải xuống
Chapter 151 03-12-2018 14:41:54 Tải xuống
Chapter 152 03-12-2018 14:41:55 Tải xuống
Chapter 153 03-12-2018 14:41:56 Tải xuống
Chapter 154 03-12-2018 14:41:57 Tải xuống
Chapter 156 03-12-2018 14:41:58 Tải xuống
Chapter 157 03-12-2018 14:41:59 Tải xuống
Chapter 158 03-12-2018 14:42:00 Tải xuống
Chapter 159 03-12-2018 14:42:01 Tải xuống
Chapter 160 03-12-2018 14:42:03 Tải xuống
Chapter 161 03-12-2018 14:42:05 Tải xuống
Chapter 162 03-12-2018 14:42:06 Tải xuống
Chapter 164 03-12-2018 14:42:07 Tải xuống
Chapter 165 03-12-2018 14:42:08 Tải xuống
Chapter 166 03-12-2018 14:42:09 Tải xuống
Chapter 167 03-12-2018 14:42:11 Tải xuống
Chapter 168 03-12-2018 14:42:12 Tải xuống
Chapter 169 03-12-2018 14:42:12 Tải xuống
Chapter 170 03-12-2018 14:42:14 Tải xuống
Chapter 171 03-12-2018 14:42:15 Tải xuống
Chapter 172 03-12-2018 14:42:17 Tải xuống
Chapter 173 03-12-2018 14:42:16 Tải xuống
Chapter 176 03-12-2018 14:42:17 Tải xuống
Chapter 177 03-12-2018 14:42:19 Tải xuống
Chapter 179 03-12-2018 14:42:19 Tải xuống
Chapter 180 03-12-2018 14:42:20 Tải xuống
Chapter 181 03-12-2018 14:42:21 Tải xuống
Chapter 182 03-12-2018 14:42:22 Tải xuống
Chapter 185 03-12-2018 14:42:23 Tải xuống
Chapter 186 03-12-2018 14:42:24 Tải xuống
Chapter 187 03-12-2018 14:42:25 Tải xuống
Chapter 188 03-12-2018 14:42:26 Tải xuống
Chapter 189 03-12-2018 14:42:28 Tải xuống
Chapter 190 03-12-2018 14:42:28 Tải xuống
Chapter 191 03-12-2018 14:42:30 Tải xuống
Chapter 192 03-12-2018 14:42:30 Tải xuống
Chapter 193 03-12-2018 14:42:32 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2018 14:42:32 Tải xuống
Chapter 195 03-12-2018 14:42:34 Tải xuống
Chapter 196 03-12-2018 14:42:34 Tải xuống
Chapter 197 03-12-2018 14:42:35 Tải xuống
Chapter 198 03-12-2018 14:42:36 Tải xuống
Chapter 199 03-12-2018 14:42:37 Tải xuống
Chapter 200 03-12-2018 14:42:38 Tải xuống
Chapter 201 03-12-2018 14:42:39 Tải xuống
Chapter 202 03-12-2018 14:42:40 Tải xuống
Chapter 203 03-12-2018 14:42:42 Tải xuống
Chapter 204 03-12-2018 14:42:42 Tải xuống
Chapter 205 03-12-2018 14:42:43 Tải xuống
Chapter 206 03-12-2018 14:42:44 Tải xuống
Chapter 207 03-12-2018 14:42:46 Tải xuống
Chapter 208 03-12-2018 14:42:47 Tải xuống
Chapter 209 03-12-2018 14:42:48 Tải xuống
Chapter 210 03-12-2018 14:42:49 Tải xuống
Chapter 211 03-12-2018 14:42:50 Tải xuống
Chapter 212 03-12-2018 14:42:51 Tải xuống
Chapter 214 03-12-2018 14:42:52 Tải xuống
Chapter 215 03-12-2018 14:42:54 Tải xuống
Chapter 216 03-12-2018 14:42:55 Tải xuống
Chapter 217 03-12-2018 14:42:55 Tải xuống
Chapter 218 03-12-2018 14:42:56 Tải xuống
Chapter 219 03-12-2018 14:42:57 Tải xuống
Chapter 220 03-12-2018 14:42:58 Tải xuống
Chapter 221 03-12-2018 14:43:00 Tải xuống
Chapter 223 03-12-2018 14:43:00 Tải xuống
Chapter 224 03-12-2018 14:43:01 Tải xuống
Chapter 225 03-12-2018 14:43:03 Tải xuống
Chapter 226 03-12-2018 14:43:04 Tải xuống
Chapter 227 03-12-2018 14:43:05 Tải xuống
Chapter 228 03-12-2018 14:43:06 Tải xuống
Chapter 229 03-12-2018 14:43:07 Tải xuống
Chapter 230 03-12-2018 14:43:08 Tải xuống
Chapter 231 03-12-2018 14:43:09 Tải xuống
Chapter 232 03-12-2018 14:43:10 Tải xuống
Chapter 233 03-12-2018 14:43:11 Tải xuống
Chapter 234 03-12-2018 14:43:12 Tải xuống
Chapter 235 03-12-2018 14:43:15 Tải xuống
Chapter 236 03-12-2018 14:43:15 Tải xuống
Chapter 237 03-12-2018 14:43:16 Tải xuống
Chapter 238 03-12-2018 14:43:16 Tải xuống
Chapter 239 03-12-2018 14:43:17 Tải xuống
Chapter 241 03-12-2018 14:43:18 Tải xuống
Chapter 242 03-12-2018 14:43:19 Tải xuống
Chapter 243 03-12-2018 14:43:20 Tải xuống
Chapter 244 03-12-2018 14:43:21 Tải xuống
Chapter 245 03-12-2018 14:43:22 Tải xuống
Chapter 246 03-12-2018 14:43:23 Tải xuống
Chapter 248 03-12-2018 14:43:24 Tải xuống
Chapter 249 03-12-2018 14:43:25 Tải xuống
Chapter 250 03-12-2018 14:43:26 Tải xuống
Chapter 251 03-12-2018 14:43:27 Tải xuống
Chapter 252 03-12-2018 14:43:29 Tải xuống
Chapter 253 03-12-2018 14:43:29 Tải xuống
Chapter 255 03-12-2018 14:43:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh