Thiên Thần Chiến Tranh Alita

Tác giả: Kishiro Yukito
Thể loại: Action , Adventure , Manga , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiphares, một thành phố bí ẩn được treo trên mây. Và ở dưới thành phố Tiphares là những sinh vật bẩn thỉu và bọn người máy trú ngụ ở một nơi có tên là “Bãi phế liệu”. Chính từ thành phố bay đó đã bắt đầu câu chuyện về một cô gái. Một ngày trên bãi phế liệu, bác sĩ Ido đã tìm thấy một phần cơ thể của Alita. Tuy được bác sĩ Ido hồi phục lại cơ thể người máy, nhưng Alita đã mất trí nhớ, vì thế Alita đã chiến đấu để hồi phục trí nhớ về cơ thể bí ẩn của mình
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 24-05-2019 08:01:00 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 14:24:31 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 14:24:29 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 14:24:28 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 14:24:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 2 03-12-2018 14:23:39 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 14:23:40 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 14:23:43 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 14:23:43 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 14:23:43 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 14:23:44 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 14:23:46 Tải xuống
Chapter 9 30-04-2019 09:59:19 Tải xuống
Chapter 10 01-05-2019 08:39:14 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 14:23:49 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 14:23:50 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 14:23:52 Tải xuống
Chapter 14 01-05-2019 08:52:09 Tải xuống
Chapter 15 01-05-2019 09:04:21 Tải xuống
Chapter 16 01-05-2019 09:08:10 Tải xuống
Chapter 17 01-05-2019 09:24:45 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 14:23:59 Tải xuống
Chapter 20 01-05-2019 09:52:27 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 14:23:59 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 14:24:02 Tải xuống
Chapter 23 01-05-2019 10:21:03 Tải xuống
Chapter 24 01-05-2019 10:29:42 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 14:24:03 Tải xuống
Chapter 26 01-05-2019 11:32:30 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 14:24:05 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 14:24:06 Tải xuống
Chapter 29 01-05-2019 11:53:56 Tải xuống
Chapter 31 01-05-2019 11:55:36 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 14:24:10 Tải xuống
Chapter 33 22-06-2019 08:14:11 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 14:24:11 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 14:24:13 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 14:24:14 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 14:24:16 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 14:24:19 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 14:24:18 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 14:24:19 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 14:24:20 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 14:24:21 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 14:24:23 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 14:24:23 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 14:24:25 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 14:24:25 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 14:24:26 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 14:24:27 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 14:24:28 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 14:24:29 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 14:24:31 Tải xuống
Chapter 55 24-05-2019 08:01:00 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh