Loading...

Hóa Giải Lời Nguyền

Tác giả: Takaya Natsuki
Thể loại: Comedy , Manga , Romance , School Life , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hoá Giải Lời Nguyền - Fruits Basket Sau cái chết của mẹ, Tohru Honda chuyển đến sống bí mật tại căn lều. Cuộc sống của cô ta thay đổi hoàn toàn khi biết được bí mật của gia đình Sohma ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 136 12-06-2019 00:09:17 Tải xuống
Chapter 135 03-12-2018 13:12:33 Tải xuống
Chapter 134 03-12-2018 13:12:31 Tải xuống
Chapter 133 03-12-2018 13:12:31 Tải xuống
Chapter 132 03-12-2018 13:12:30 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 79 03-12-2018 13:11:34 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 13:11:35 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 13:11:36 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 13:11:37 Tải xuống
Chapter 83 04-10-2019 05:52:18 Tải xuống
Chapter 84 04-10-2019 05:51:47 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 13:11:40 Tải xuống
Chapter 86 16-07-2019 15:10:30 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 13:11:42 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 13:11:43 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 13:11:44 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 13:11:46 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 13:11:47 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 13:11:48 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 13:11:49 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 13:11:50 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 13:11:51 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 13:11:52 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 13:11:53 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 13:11:54 Tải xuống
Chapter 99 03-12-2018 13:11:55 Tải xuống
Chapter 100 03-12-2018 13:11:56 Tải xuống
Chapter 101 03-12-2018 13:11:57 Tải xuống
Chapter 102 03-12-2018 13:11:58 Tải xuống
Chapter 103.1 03-12-2018 13:11:58 Tải xuống
Chapter 103.2 03-12-2018 13:12:00 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 13:12:01 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 13:12:02 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 13:12:04 Tải xuống
Chapter 107 23-04-2019 23:19:04 Tải xuống
Chapter 108 03-12-2018 13:12:06 Tải xuống
Chapter 109 03-12-2018 13:12:06 Tải xuống
Chapter 110 03-12-2018 13:12:08 Tải xuống
Chapter 111 03-12-2018 13:12:09 Tải xuống
Chapter 112 03-12-2018 13:12:10 Tải xuống
Chapter 113 03-12-2018 13:12:11 Tải xuống
Chapter 114 03-12-2018 13:12:12 Tải xuống
Chapter 115 03-12-2018 13:12:13 Tải xuống
Chapter 116 03-12-2018 13:12:13 Tải xuống
Chapter 117 03-12-2018 13:12:14 Tải xuống
Chapter 118 03-12-2018 13:12:16 Tải xuống
Chapter 119 03-12-2018 13:12:16 Tải xuống
Chapter 120 03-12-2018 13:12:18 Tải xuống
Chapter 121 03-12-2018 13:12:19 Tải xuống
Chapter 122 03-12-2018 13:12:20 Tải xuống
Chapter 123 03-12-2018 13:12:21 Tải xuống
Chapter 124 03-12-2018 13:12:22 Tải xuống
Chapter 125 03-12-2018 13:12:22 Tải xuống
Chapter 126 03-12-2018 13:12:23 Tải xuống
Chapter 127 03-12-2018 13:12:25 Tải xuống
Chapter 128 03-12-2018 13:12:26 Tải xuống
Chapter 129 03-12-2018 13:12:26 Tải xuống
Chapter 130 03-12-2018 13:12:27 Tải xuống
Chapter 131 03-12-2018 13:12:28 Tải xuống
Chapter 132 03-12-2018 13:12:30 Tải xuống
Chapter 133 03-12-2018 13:12:31 Tải xuống
Chapter 134 03-12-2018 13:12:31 Tải xuống
Chapter 135 03-12-2018 13:12:33 Tải xuống
Chapter 136 12-06-2019 00:09:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh