Dead Tube

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manga , Horror ,
Lần cập nhật cuối: 16-10-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu truyện bắt đầu bằng một trò chơi giết người đẫm máu, tràn ngập trong nỗi kinh hoàng đầy biến thái và bạo lực. Truyện với những hình ảnh 18+, đề nghị bạn đọc cân nhắc trước khi xem.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 66 16-10-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2021 06:10:44 Tải xuống
Chapter 64 18-09-2021 13:16:55 Tải xuống
Chapter 63 17-09-2021 13:28:38 Tải xuống
Chapter 62 18-09-2021 13:16:56 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 18-09-2021 18:11:11 Tải xuống
Chapter 1 11-01-2019 05:00:06 Tải xuống
Chapter 1.1 18-09-2021 19:10:04 Tải xuống
Chapter 1.2 18-09-2021 18:10:28 Tải xuống
Chapter 2.1 18-09-2021 18:10:17 Tải xuống
Chapter 2.2 18-09-2021 18:10:09 Tải xuống
Chapter 3.1 18-09-2021 18:10:09 Tải xuống
Chapter 3.2 18-09-2021 18:09:58 Tải xuống
Chapter 4.1 18-09-2021 19:09:53 Tải xuống
Chapter 4.2 18-09-2021 18:09:33 Tải xuống
Chapter 5.1 18-09-2021 18:09:27 Tải xuống
Chapter 5.2 18-09-2021 18:09:25 Tải xuống
Chapter 6.1 18-09-2021 18:09:21 Tải xuống
Chapter 6.2 18-09-2021 18:09:19 Tải xuống
Chapter 7 11-01-2019 05:00:08 Tải xuống
Chapter 7.1 18-09-2021 18:09:15 Tải xuống
Chapter 7.2 18-09-2021 18:09:12 Tải xuống
Chapter 7: 17/11/2016 16-12-2018 18:03:35 Tải xuống
Chapter 8.1 18-09-2021 18:09:09 Tải xuống
Chapter 8.2 18-09-2021 18:09:05 Tải xuống
Chapter 9 18-09-2021 18:09:00 Tải xuống
Chapter 10 18-09-2021 18:08:53 Tải xuống
Chapter 11 18-09-2021 18:08:45 Tải xuống
Chapter 12 18-09-2021 18:08:37 Tải xuống
Chapter 13 18-09-2021 18:08:31 Tải xuống
Chapter 14 18-09-2021 18:08:23 Tải xuống
Chapter 15 18-09-2021 18:08:17 Tải xuống
Chapter 16 18-09-2021 18:08:09 Tải xuống
Chapter 17 18-09-2021 18:07:40 Tải xuống
Chapter 18 18-09-2021 18:07:39 Tải xuống
Chapter 19 18-09-2021 18:07:30 Tải xuống
Chapter 20 18-09-2021 18:07:29 Tải xuống
Chapter 21 18-09-2021 18:07:20 Tải xuống
Chapter 22 18-09-2021 18:07:19 Tải xuống
Chapter 23 18-09-2021 18:07:11 Tải xuống
Chapter 24 18-09-2021 18:07:11 Tải xuống
Chapter 25 18-09-2021 18:07:01 Tải xuống
Chapter 26 11-01-2019 03:56:12 Tải xuống
Chapter 26.1 18-09-2021 19:09:45 Tải xuống
Chapter 26.2 18-09-2021 18:06:32 Tải xuống
Chapter 27.1 18-09-2021 18:06:28 Tải xuống
Chapter 27.2 18-09-2021 18:06:27 Tải xuống
Chapter 28.1 18-09-2021 18:06:22 Tải xuống
Chapter 28.2 18-09-2021 18:06:21 Tải xuống
Chapter 29.1 18-09-2021 18:06:15 Tải xuống
Chapter 29.2 18-09-2021 18:06:15 Tải xuống
Chapter 30.1 18-09-2021 18:06:08 Tải xuống
Chapter 30.2 18-09-2021 18:06:08 Tải xuống
Chapter 31 18-09-2021 18:05:59 Tải xuống
Chapter 31.1: 12/04/2017 16-12-2018 18:03:38 Tải xuống
Chapter 31.2 18-09-2021 18:05:59 Tải xuống
Chapter 31.3 18-09-2021 18:05:51 Tải xuống
Chapter 32.1 18-09-2021 18:05:43 Tải xuống
Chapter 32.2 18-09-2021 18:05:34 Tải xuống
Chapter 32.3 18-09-2021 18:05:34 Tải xuống
Chapter 33.1 18-09-2021 18:05:23 Tải xuống
Chapter 33.2 18-09-2021 18:05:13 Tải xuống
Chapter 33.3 18-09-2021 18:05:13 Tải xuống
Chapter 34.1 18-09-2021 18:05:00 Tải xuống
Chapter 34.2 18-09-2021 18:05:00 Tải xuống
Chapter 34.3 18-09-2021 18:04:53 Tải xuống
Chapter 35 26-01-2020 01:36:31 Tải xuống
Chapter 35.1 18-09-2021 18:04:53 Tải xuống
Chapter 35.2 18-09-2021 18:04:45 Tải xuống
Chapter 35.3 18-09-2021 18:04:33 Tải xuống
Chapter 35: 2 30-11-2018 06:29:56 Tải xuống
Chapter 35: 3 30-11-2018 06:29:55 Tải xuống
Chapter 36.1 18-09-2021 18:04:33 Tải xuống
Chapter 36.2 18-09-2021 20:01:42 Tải xuống
Chapter 36.3 18-09-2021 19:09:18 Tải xuống
Chapter 37.1 18-09-2021 18:03:56 Tải xuống
Chapter 37.2 18-09-2021 18:03:55 Tải xuống
Chapter 37.3 18-09-2021 18:03:50 Tải xuống
Chapter 38.1 18-09-2021 18:03:48 Tải xuống
Chapter 38.2 18-09-2021 18:03:44 Tải xuống
Chapter 38.3 18-09-2021 18:03:41 Tải xuống
Chapter 39.1 18-09-2021 18:03:37 Tải xuống
Chapter 39.2 18-09-2021 18:03:33 Tải xuống
Chapter 39.3 18-09-2021 18:03:29 Tải xuống
Chapter 40 18-09-2021 18:03:24 Tải xuống
Chapter 40.1 20-12-2018 08:20:34 Tải xuống
Chapter 40.2 26-01-2020 01:35:45 Tải xuống
Chapter 40.3 26-01-2020 01:35:12 Tải xuống
Chapter 40: 23/06/2018 16-12-2018 18:03:41 Tải xuống
Chapter 41.1 18-09-2021 18:03:17 Tải xuống
Chapter 41.1: 02/08/2018 15-12-2018 22:34:41 Tải xuống
Chapter 41.2 18-09-2021 18:03:12 Tải xuống
Chapter 41.2: 02/08/2018 15-12-2018 22:34:44 Tải xuống
Chapter 41.3 18-09-2021 18:03:06 Tải xuống
Chapter 41.3: 02/08/2018 15-12-2018 22:34:47 Tải xuống
Chapter 42.1 18-09-2021 18:03:00 Tải xuống
Chapter 42.1: 06/08/2018 15-12-2018 22:35:32 Tải xuống
Chapter 42.2 18-09-2021 18:02:54 Tải xuống
Chapter 42.2: 06/08/2018 15-12-2018 22:35:35 Tải xuống
Chapter 42.3 18-09-2021 18:02:47 Tải xuống
Chapter 42.3: 06/08/2018 15-12-2018 22:35:38 Tải xuống
Chapter 43.1 18-09-2021 18:02:41 Tải xuống
Chapter 43.1: 04/09/2018 15-12-2018 22:35:41 Tải xuống
Chapter 43.2 18-09-2021 18:02:36 Tải xuống
Chapter 43.2: 04/09/2018 15-12-2018 22:35:44 Tải xuống
Chapter 43.3 18-09-2021 18:02:29 Tải xuống
Chapter 43.3: 04/09/2018 15-12-2018 22:35:47 Tải xuống
Chapter 44.1 18-09-2021 17:21:27 Tải xuống
Chapter 44.1: 22/10/2018 15-12-2018 22:36:32 Tải xuống
Chapter 44.2 18-09-2021 17:21:27 Tải xuống
Chapter 44.2: 22/10/2018 15-12-2018 22:36:35 Tải xuống
Chapter 44.3 18-09-2021 17:21:14 Tải xuống
Chapter 44.3: 22/10/2018 15-12-2018 22:36:38 Tải xuống
Chapter 45.1 18-09-2021 17:20:58 Tải xuống
Chapter 45.1: 16/12/2018 15-12-2018 22:36:41 Tải xuống
Chapter 45.2 18-09-2021 17:20:01 Tải xuống
Chapter 45.2: 16/12/2018 15-12-2018 22:36:44 Tải xuống
Chapter 45.3 18-09-2021 17:20:00 Tải xuống
Chapter 45.3: 16/12/2018 15-12-2018 22:36:47 Tải xuống
Chapter 46.1 18-09-2021 17:19:54 Tải xuống
Chapter 46.2 18-09-2021 17:19:45 Tải xuống
Chapter 46.3 18-09-2021 17:19:32 Tải xuống
Chapter 46.4 18-09-2021 17:19:33 Tải xuống
Chapter 47 18-09-2021 17:19:18 Tải xuống
Chapter 47.1 18-09-2021 17:19:16 Tải xuống
Chapter 47.2 18-09-2021 17:19:03 Tải xuống
Chapter 47.3 18-09-2021 17:19:03 Tải xuống
Chapter 48.1 18-09-2021 17:18:55 Tải xuống
Chapter 48.2 18-09-2021 13:18:24 Tải xuống
Chapter 48.3 18-09-2021 13:18:15 Tải xuống
Chapter 49 18-09-2021 13:18:17 Tải xuống
Chapter 50 18-09-2021 13:18:00 Tải xuống
Chapter 51 18-09-2021 13:18:00 Tải xuống
Chapter 52 18-09-2021 13:17:45 Tải xuống
Chapter 53 18-09-2021 13:17:45 Tải xuống
Chapter 54 18-09-2021 13:17:24 Tải xuống
Chapter 55: (phần 1) 18-09-2021 13:17:24 Tải xuống
Chapter 56 18-09-2021 13:17:12 Tải xuống
Chapter 58 18-09-2021 13:17:12 Tải xuống
Chapter 59 17-09-2021 13:30:05 Tải xuống
Chapter 60 17-09-2021 13:29:45 Tải xuống
Chapter 60.5 17-09-2021 13:29:30 Tải xuống
Chapter 61 17-09-2021 13:29:30 Tải xuống
Chapter 61.5 17-09-2021 13:29:14 Tải xuống
Chapter 62 18-09-2021 13:16:56 Tải xuống
Chapter 63 17-09-2021 13:28:38 Tải xuống
Chapter 64 18-09-2021 13:16:55 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2021 06:10:44 Tải xuống
Chapter 66 16-10-2021 11:00:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh