Loading...

Kyou no Cerberus

Tác giả: SAKURAI Ato
Thể loại: Comedy , Harem , Romance , Seinen , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chiaki ra nhận bưư phẩm đến như mọi khi nhưng lần này lại khác. Một cô gái từ trong gói bưư phẩm nhảy ra và cô gái này không bình thường...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 57: (Ngoại truyện) 04-05-2019 23:34:48 Tải xuống
Chapter 56: [END] 30-11-2018 11:49:03 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 11:49:01 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 11:49:00 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 11:48:59 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 11:48:00 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 11:48:01 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 11:48:03 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 11:48:04 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 11:48:06 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 11:48:07 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 11:48:08 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 11:48:09 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 11:48:10 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 11:48:11 Tải xuống
Chapter 9.5 30-11-2018 11:48:11 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 11:48:14 Tải xuống
Chapter 10.5 30-11-2018 11:48:13 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 11:48:15 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 11:48:16 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 11:48:17 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 11:48:18 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 11:48:19 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 11:48:20 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 11:48:21 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 11:48:22 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 11:48:23 Tải xuống
Chapter 19.5 30-11-2018 11:48:23 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 11:48:25 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 11:48:26 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 11:48:27 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 11:48:28 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 11:48:29 Tải xuống
Chapter 24.5 30-11-2018 11:48:29 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 11:48:31 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 11:48:32 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 11:48:33 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 11:48:34 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 11:48:36 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 11:48:36 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 11:48:37 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 11:48:38 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 11:48:39 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 11:48:40 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 11:48:41 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 11:48:42 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 11:48:43 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 11:48:44 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 11:48:45 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 11:48:46 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 11:48:47 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 11:48:48 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 11:48:49 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 11:48:50 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 11:48:51 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 11:48:52 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 11:48:53 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 11:48:54 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 11:48:55 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 11:48:56 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 11:48:57 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 11:48:58 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 11:48:59 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 11:49:00 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 11:49:01 Tải xuống
Chapter 56: [END] 30-11-2018 11:49:03 Tải xuống
Chapter 57: (Ngoại truyện) 04-05-2019 23:34:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh