Loading...

Chư Thiên Ký

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Xuyên Không , Chuyển Sinh , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 257 18-05-2020 19:07:45 Tải xuống
Chapter 256 16-05-2020 19:17:10 Tải xuống
Chapter 255 14-05-2020 19:06:37 Tải xuống
Chapter 254 12-05-2020 19:06:07 Tải xuống
Chapter 253 10-05-2020 19:55:44 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-08-2019 17:28:18 Tải xuống
Chapter 2 29-05-2019 11:04:51 Tải xuống
Chapter 3 28-06-2019 19:16:48 Tải xuống
Chapter 4 16-01-2020 08:47:33 Tải xuống
Chapter 5 25-06-2019 10:55:52 Tải xuống
Chapter 6 29-07-2019 11:33:06 Tải xuống
Chapter 7 28-06-2019 19:21:36 Tải xuống
Chapter 8 28-06-2019 19:24:56 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 18:46:32 Tải xuống
Chapter 10 28-06-2019 19:33:31 Tải xuống
Chapter 11 06-01-2019 18:46:38 Tải xuống
Chapter 12 28-06-2019 19:36:45 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 18:46:45 Tải xuống
Chapter 14 28-06-2019 19:37:57 Tải xuống
Chapter 15 28-06-2019 19:38:54 Tải xuống
Chapter 16 28-06-2019 19:40:24 Tải xuống
Chapter 17 06-01-2019 18:47:00 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 18:47:01 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 18:47:05 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 18:47:09 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 18:47:12 Tải xuống
Chapter 22 12-08-2019 06:58:13 Tải xuống
Chapter 23 04-06-2019 01:05:00 Tải xuống
Chapter 24 02-06-2019 15:16:27 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 18:47:21 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 18:47:24 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 18:47:27 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 10:39:48 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 18:47:33 Tải xuống
Chapter 30 04-06-2019 01:15:37 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 18:47:39 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 18:47:42 Tải xuống
Chapter 33 06-01-2019 18:47:45 Tải xuống
Chapter 34 06-01-2019 18:47:48 Tải xuống
Chapter 35 06-01-2019 18:47:51 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2019 18:47:54 Tải xuống
Chapter 36.5 06-01-2019 18:47:57 Tải xuống
Chapter 37 06-01-2019 18:48:00 Tải xuống
Chapter 38 06-01-2019 18:48:03 Tải xuống
Chapter 39 06-01-2019 18:48:06 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 18:48:09 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 18:48:12 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 18:48:15 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 18:48:18 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 18:48:21 Tải xuống
Chapter 45 06-01-2019 18:48:24 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2019 18:48:27 Tải xuống
Chapter 47 06-01-2019 18:48:30 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2019 18:48:33 Tải xuống
Chapter 49 06-01-2019 18:48:36 Tải xuống
Chapter 50 06-01-2019 18:48:39 Tải xuống
Chapter 51 06-01-2019 18:48:42 Tải xuống
Chapter 52 06-01-2019 18:48:45 Tải xuống
Chapter 53 06-01-2019 18:48:48 Tải xuống
Chapter 54 06-01-2019 18:48:51 Tải xuống
Chapter 55 06-01-2019 18:48:54 Tải xuống
Chapter 56 06-01-2019 18:48:56 Tải xuống
Chapter 57 05-04-2019 10:18:03 Tải xuống
Chapter 58 29-05-2019 11:04:53 Tải xuống
Chapter 59 06-01-2019 18:49:06 Tải xuống
Chapter 60 06-01-2019 18:49:08 Tải xuống
Chapter 61 06-01-2019 18:49:12 Tải xuống
Chapter 62 06-01-2019 18:49:15 Tải xuống
Chapter 63 06-01-2019 18:49:18 Tải xuống
Chapter 64 06-01-2019 18:49:21 Tải xuống
Chapter 64: Chap 63 09-02-2020 18:02:40 Tải xuống
Chapter 65 29-05-2019 11:04:57 Tải xuống
Chapter 66 06-01-2019 18:49:26 Tải xuống
Chapter 67 29-05-2019 11:04:59 Tải xuống
Chapter 68 29-05-2019 11:05:04 Tải xuống
Chapter 69 06-01-2019 18:49:35 Tải xuống
Chapter 70 05-05-2019 21:23:55 Tải xuống
Chapter 71 05-05-2019 21:48:41 Tải xuống
Chapter 72 06-01-2019 18:49:46 Tải xuống
Chapter 73 06-01-2019 18:49:48 Tải xuống
Chapter 74 06-01-2019 18:49:51 Tải xuống
Chapter 75 06-01-2019 18:49:54 Tải xuống
Chapter 76 06-01-2019 18:49:57 Tải xuống
Chapter 77 29-05-2019 11:05:06 Tải xuống
Chapter 78 04-06-2019 02:30:50 Tải xuống
Chapter 79 04-06-2019 02:33:40 Tải xuống
Chapter 80 04-06-2019 02:34:51 Tải xuống
Chapter 81 10-09-2019 16:42:22 Tải xuống
Chapter 81: Chap 80 09-02-2020 18:02:12 Tải xuống
Chapter 82 21-03-2019 18:36:29 Tải xuống
Chapter 83 04-06-2019 02:38:21 Tải xuống
Chapter 84 04-06-2019 02:39:35 Tải xuống
Chapter 85 06-01-2019 18:50:24 Tải xuống
Chapter 86 06-01-2019 18:50:27 Tải xuống
Chapter 87 21-03-2019 18:36:34 Tải xuống
Chapter 88 04-06-2019 02:44:49 Tải xuống
Chapter 89 04-06-2019 02:46:54 Tải xuống
Chapter 90 04-06-2019 02:48:53 Tải xuống
Chapter 91 06-01-2019 18:50:41 Tải xuống
Chapter 92 24-09-2019 22:10:18 Tải xuống
Chapter 93 06-01-2019 18:50:47 Tải xuống
Chapter 94 06-01-2019 18:50:50 Tải xuống
Chapter 95 06-01-2019 18:50:54 Tải xuống
Chapter 96 06-01-2019 18:50:57 Tải xuống
Chapter 97 06-01-2019 18:50:59 Tải xuống
Chapter 98 06-01-2019 18:51:02 Tải xuống
Chapter 99 06-01-2019 18:51:06 Tải xuống
Chapter 100 06-01-2019 18:51:09 Tải xuống
Chapter 101 06-01-2019 18:51:12 Tải xuống
Chapter 102 06-01-2019 18:51:15 Tải xuống
Chapter 103 06-01-2019 18:51:18 Tải xuống
Chapter 104 06-01-2019 18:51:21 Tải xuống
Chapter 105 06-01-2019 18:51:24 Tải xuống
Chapter 106 06-01-2019 18:51:27 Tải xuống
Chapter 107 06-01-2019 18:51:30 Tải xuống
Chapter 108 06-01-2019 18:51:33 Tải xuống
Chapter 109 06-01-2019 18:51:36 Tải xuống
Chapter 110 06-01-2019 18:51:39 Tải xuống
Chapter 111 06-01-2019 18:51:42 Tải xuống
Chapter 112 06-01-2019 18:51:45 Tải xuống
Chapter 113 06-01-2019 18:51:48 Tải xuống
Chapter 114 06-01-2019 18:51:51 Tải xuống
Chapter 115 06-01-2019 18:51:54 Tải xuống
Chapter 116 06-01-2019 18:51:57 Tải xuống
Chapter 117 06-01-2019 18:52:00 Tải xuống
Chapter 118 06-01-2019 18:52:03 Tải xuống
Chapter 119 06-01-2019 18:52:06 Tải xuống
Chapter 120 06-01-2019 18:52:09 Tải xuống
Chapter 121 06-01-2019 18:52:12 Tải xuống
Chapter 122 06-01-2019 18:52:14 Tải xuống
Chapter 123 06-01-2019 18:52:17 Tải xuống
Chapter 124 06-01-2019 18:52:21 Tải xuống
Chapter 125 06-01-2019 18:52:23 Tải xuống
Chapter 126 06-01-2019 18:52:26 Tải xuống
Chapter 127 06-01-2019 18:52:30 Tải xuống
Chapter 128 06-01-2019 18:52:33 Tải xuống
Chapter 129 06-01-2019 18:52:36 Tải xuống
Chapter 130 06-01-2019 18:52:38 Tải xuống
Chapter 131 06-01-2019 18:52:41 Tải xuống
Chapter 132 06-01-2019 18:52:45 Tải xuống
Chapter 133 06-01-2019 18:52:47 Tải xuống
Chapter 134 06-01-2019 18:52:51 Tải xuống
Chapter 135 06-01-2019 18:52:53 Tải xuống
Chapter 136 06-01-2019 18:52:56 Tải xuống
Chapter 137 06-01-2019 18:52:59 Tải xuống
Chapter 137: video 26-12-2018 05:02:35 Tải xuống
Chapter 138 06-01-2019 18:53:03 Tải xuống
Chapter 139 06-01-2019 18:53:05 Tải xuống
Chapter 140 06-01-2019 18:53:08 Tải xuống
Chapter 141 06-01-2019 18:53:11 Tải xuống
Chapter 142 06-01-2019 18:53:14 Tải xuống
Chapter 143 08-01-2019 16:26:09 Tải xuống
Chapter 144 13-01-2019 01:48:03 Tải xuống
Chapter 145 13-01-2019 01:48:06 Tải xuống
Chapter 146 03-02-2019 18:18:35 Tải xuống
Chapter 147 25-09-2019 20:21:27 Tải xuống
Chapter 148 03-02-2019 18:18:41 Tải xuống
Chapter 149 05-02-2019 18:08:12 Tải xuống
Chapter 150 17-03-2019 15:08:48 Tải xuống
Chapter 151 17-03-2019 17:07:14 Tải xuống
Chapter 152 17-03-2019 17:07:12 Tải xuống
Chapter 153 17-03-2019 17:07:17 Tải xuống
Chapter 154 17-03-2019 16:09:41 Tải xuống
Chapter 155 17-03-2019 17:07:21 Tải xuống
Chapter 156 19-03-2019 07:00:14 Tải xuống
Chapter 157 19-03-2019 07:00:17 Tải xuống
Chapter 158 20-03-2019 23:48:08 Tải xuống
Chapter 159 05-04-2019 10:30:33 Tải xuống
Chapter 160 05-04-2019 10:17:09 Tải xuống
Chapter 161 05-04-2019 10:18:15 Tải xuống
Chapter 162 05-04-2019 10:30:36 Tải xuống
Chapter 163 05-05-2019 21:48:43 Tải xuống
Chapter 164 05-05-2019 21:48:46 Tải xuống
Chapter 165 05-05-2019 21:48:48 Tải xuống
Chapter 166 05-05-2019 21:48:52 Tải xuống
Chapter 167 05-05-2019 21:48:55 Tải xuống
Chapter 168 05-05-2019 21:48:57 Tải xuống
Chapter 169 05-05-2019 21:49:01 Tải xuống
Chapter 170 10-09-2019 21:00:25 Tải xuống
Chapter 171 10-09-2019 21:05:02 Tải xuống
Chapter 172 05-05-2019 21:49:11 Tải xuống
Chapter 173 05-05-2019 21:49:13 Tải xuống
Chapter 174 05-05-2019 21:49:16 Tải xuống
Chapter 175 05-05-2019 21:49:22 Tải xuống
Chapter 176 08-05-2019 00:50:08 Tải xuống
Chapter 177 29-05-2019 11:05:09 Tải xuống
Chapter 178 29-05-2019 11:05:12 Tải xuống
Chapter 179 29-05-2019 11:05:15 Tải xuống
Chapter 180 29-05-2019 11:05:18 Tải xuống
Chapter 181 30-05-2019 19:45:09 Tải xuống
Chapter 182 01-06-2019 18:54:09 Tải xuống
Chapter 183 03-06-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 184 05-06-2019 18:12:24 Tải xuống
Chapter 185 07-06-2019 18:24:30 Tải xuống
Chapter 186 07-07-2019 09:12:14 Tải xuống
Chapter 187 09-07-2019 09:06:51 Tải xuống
Chapter 188 11-07-2019 09:06:10 Tải xuống
Chapter 189 13-07-2019 09:06:06 Tải xuống
Chapter 190 15-07-2019 09:12:41 Tải xuống
Chapter 191 02-08-2019 18:12:28 Tải xuống
Chapter 192 02-08-2019 18:12:36 Tải xuống
Chapter 193 04-08-2019 19:00:19 Tải xuống
Chapter 194 06-08-2019 12:06:18 Tải xuống
Chapter 195 07-10-2019 23:43:17 Tải xuống
Chapter 196 07-10-2019 23:42:42 Tải xuống
Chapter 197 07-10-2019 23:42:15 Tải xuống
Chapter 198 07-10-2019 23:41:47 Tải xuống
Chapter 199 07-10-2019 23:41:13 Tải xuống
Chapter 200 07-10-2019 23:40:42 Tải xuống
Chapter 201 07-10-2019 23:40:11 Tải xuống
Chapter 202 07-10-2019 23:39:45 Tải xuống
Chapter 203 07-10-2019 23:39:16 Tải xuống
Chapter 204 07-10-2019 23:38:47 Tải xuống
Chapter 205 07-10-2019 23:38:12 Tải xuống
Chapter 206 07-10-2019 23:48:15 Tải xuống
Chapter 207 07-10-2019 23:37:22 Tải xuống
Chapter 208 07-10-2019 23:36:42 Tải xuống
Chapter 209 07-10-2019 23:35:42 Tải xuống
Chapter 210 07-10-2019 23:34:44 Tải xuống
Chapter 211 07-10-2019 23:34:15 Tải xuống
Chapter 212 07-10-2019 23:33:42 Tải xuống
Chapter 213 07-10-2019 23:33:11 Tải xuống
Chapter 214 07-10-2019 23:32:45 Tải xuống
Chapter 215 07-10-2019 23:32:15 Tải xuống
Chapter 216 07-10-2019 23:31:42 Tải xuống
Chapter 217 07-10-2019 23:31:21 Tải xuống
Chapter 218 07-10-2019 23:30:45 Tải xuống
Chapter 219 07-10-2019 23:30:21 Tải xuống
Chapter 220 07-10-2019 23:29:51 Tải xuống
Chapter 221 07-10-2019 23:29:24 Tải xuống
Chapter 222 07-10-2019 23:28:46 Tải xuống
Chapter 223 07-10-2019 23:28:12 Tải xuống
Chapter 224 07-10-2019 23:27:41 Tải xuống
Chapter 225 07-10-2019 23:27:14 Tải xuống
Chapter 226 07-10-2019 23:26:56 Tải xuống
Chapter 227 07-10-2019 23:26:13 Tải xuống
Chapter 228 07-10-2019 23:25:43 Tải xuống
Chapter 229 07-10-2019 23:25:19 Tải xuống
Chapter 230 12-10-2019 19:36:42 Tải xuống
Chapter 231 24-10-2019 19:30:46 Tải xuống
Chapter 232 27-11-2019 21:22:17 Tải xuống
Chapter 233 29-11-2019 21:51:40 Tải xuống
Chapter 234 01-12-2019 12:18:17 Tải xuống
Chapter 235 03-12-2019 12:13:00 Tải xuống
Chapter 236 05-12-2019 12:06:45 Tải xuống
Chapter 237 07-12-2019 12:01:44 Tải xuống
Chapter 238 09-12-2019 12:07:40 Tải xuống
Chapter 239 11-12-2019 12:13:12 Tải xuống
Chapter 240 13-12-2019 12:06:43 Tải xuống
Chapter 241 15-12-2019 12:01:19 Tải xuống
Chapter 242 17-12-2019 12:18:43 Tải xuống
Chapter 243 19-12-2019 12:07:11 Tải xuống
Chapter 244 21-12-2019 12:25:13 Tải xuống
Chapter 245 23-12-2019 12:12:42 Tải xuống
Chapter 246 03-02-2020 18:13:43 Tải xuống
Chapter 247 05-02-2020 18:11:11 Tải xuống
Chapter 248 07-02-2020 18:38:17 Tải xuống
Chapter 249 09-02-2020 18:12:47 Tải xuống
Chapter 250 11-02-2020 18:12:38 Tải xuống
Chapter 251 13-02-2020 18:00:43 Tải xuống
Chapter 252 15-02-2020 18:12:39 Tải xuống
Chapter 253 10-05-2020 19:55:44 Tải xuống
Chapter 254 12-05-2020 19:06:07 Tải xuống
Chapter 255 14-05-2020 19:06:37 Tải xuống
Chapter 256 16-05-2020 19:17:10 Tải xuống
Chapter 257 18-05-2020 19:07:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM