It’s Not My Fault That I’m Not Popular!

Tác giả: TANIGAWA Nico
Thể loại: School Life , Manga
Lần cập nhật cuối: 17-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kuroki Tomoko là một cô gái học trung học siêu hấp dẫn, người đã có năm mươi năm kinh nghiệm hẹn hò với 100 chàng trai... trong thế giới game Otome. Nhưng trong thế giới thực, cô là một con người sống khép kín, người có tất cả các đặc tính của một ''mojo''Tuy nhiên, khi việc ở trường không như cô mong đợi, và cô không hề hấp dẫn như cô đã nghĩ, cô thử ngắm nhìn mình trong gương lần đầu tiên trong nhiều năm, và đã có một phát hiện sửng sốt...
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: ... 02-12-2018 08:11:12 Tải xuống
Chapter 1 02-12-2018 08:11:14 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 08:11:16 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 08:11:19 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 08:11:20 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 08:11:22 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 08:11:24 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 08:11:26 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 08:11:29 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 08:11:30 Tải xuống
Chapter 9.5 02-12-2018 08:11:32 Tải xuống
Chapter 9.7: [DaFuq Group] 14-01-2021 11:42:37 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 08:11:35 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 08:11:37 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 08:11:38 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 08:11:40 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 08:11:42 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 08:11:45 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 08:11:47 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 08:11:49 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 08:11:51 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 08:11:53 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 08:11:55 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 08:11:57 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 08:11:59 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 08:12:02 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 08:12:04 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 08:12:06 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 08:12:08 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 08:12:10 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 08:12:12 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 08:12:14 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 08:12:16 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 08:12:18 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 08:12:21 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 08:12:22 Tải xuống
Chapter 33.5 02-12-2018 08:12:24 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 08:12:27 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 08:12:28 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 08:12:30 Tải xuống
Chapter 36.5 02-12-2018 08:12:32 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 08:12:35 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 08:12:36 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 08:12:39 Tải xuống
Chapter 40 07-07-2019 15:42:29 Tải xuống
Chapter 41 04-06-2019 14:18:12 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 03:09:27 Tải xuống
Chapter 43: Vì tôi không hấp dẫn, tôi sẽ xem hàng TRẦN 15-06-2019 12:18:18 Tải xuống
Chapter 44: Bởi vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ học cho bài thi 17-06-2019 12:24:10 Tải xuống
Chapter 45: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ giết chút thời gian 27-06-2019 10:18:09 Tải xuống
Chapter 46: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ gặp lại bạn cũ 27-06-2019 10:18:12 Tải xuống
Chapter 47.5: Ngoại Truyện 06-07-2019 14:48:10 Tải xuống
Chapter 47: Vì tôi không nổi tiếng, Tôi sẽ nhớ lại người quen cũ 04-07-2019 16:30:43 Tải xuống
Chapter 48: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ chơi bẩn 06-07-2019 14:48:11 Tải xuống
Chapter 49: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ quyết định nơi mình muốn đi 13-07-2019 21:49:43 Tải xuống
Chapter 50: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ ở lại trường sau giờ học 12-08-2019 19:42:19 Tải xuống
Chapter 51: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ xoay sang hướng khác 14-08-2019 18:48:08 Tải xuống
Chapter 52.5: Phụ chương 16-09-2019 12:12:06 Tải xuống
Chapter 52: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ sáng tác gì đó 31-08-2019 11:18:09 Tải xuống
Chapter 53: Vì tôi không hấp dẫn, Điều tốt sẽ đến 16-09-2019 12:12:09 Tải xuống
Chapter 54: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ không thay đổi 16-09-2019 12:12:11 Tải xuống
Chapter 55: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ tham gia lễ hội Tanabata 17-09-2019 21:03:51 Tải xuống
Chapter 56: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ lo lắng về mùi của mình 09-03-2020 01:48:44 Tải xuống
Chapter 57: Vì tôi không hấp dẫn, Kỳ nghỉ mùa hè thứ hai đã bắt đầu 14-01-2021 05:25:07 Tải xuống
Chapter 58: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ lãng phí thời gian 14-01-2021 05:24:56 Tải xuống
Chapter 59.5: Ngoại truyện 16-01-2021 10:31:28 Tải xuống
Chapter 59: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ đi cổ vũ 14-01-2021 05:24:38 Tải xuống
Chapter 60: Vì tôi không hấp dẫn, tôi sẽ làm chó 16-01-2021 10:30:56 Tải xuống
Chapter 61: Vì tôi không hấp dẫn, tôi sẽ hù Kii-chan 17-01-2021 11:12:41 Tải xuống
Chapter 62: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ về nhà 17-01-2021 11:24:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh