Loading...

HEN

Tác giả: Oku Hiroya
Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Seinen , Ecchi , Drama , 16+
Lần cập nhật cuối: 10-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Strange Love" rơi vào các thể loại hài - lãng mạn với một số lượng đáng kể của những cảnh ecchi . Cảnh báo cha mẹ đứng sau: Đây không phải là cho trẻ em. Có chứa một vài cảnh quan hệ tình dục , hoặc đại loại như vậy. Cũng chứa một số cảnh quay với nữ khỏa thân ngực trần. Độ tuổi 16 trở lên, nhưng tốt nhất 18+ hãy nên xemP/s :mặc dù tiêu đề là HEN nhưng KHÔNG phải HENTAI, nhưng sẽ có nhiều hình ảnh làm các bạn liên tưởng và "QUAY TAY"
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 94 09-12-2018 01:19:32 Tải xuống
Chapter 93: 10/12/2018 10-12-2018 03:50:32 Tải xuống
Chapter 92: +93 09-12-2018 01:18:48 Tải xuống
Chapter 91 09-12-2018 01:18:44 Tải xuống
Chapter 90 09-12-2018 01:18:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: -23 01-12-2018 16:44:49 Tải xuống
Chapter 2: -20 09-12-2018 01:02:36 Tải xuống
Chapter 3: -20 09-12-2018 01:02:39 Tải xuống
Chapter 4: -20 09-12-2018 01:02:42 Tải xuống
Chapter 5: -20 09-12-2018 01:02:45 Tải xuống
Chapter 6: -19 09-12-2018 01:02:48 Tải xuống
Chapter 7: -20 09-12-2018 01:03:32 Tải xuống
Chapter 8: -20 09-12-2018 01:03:38 Tải xuống
Chapter 9: -20 09-12-2018 01:03:41 Tải xuống
Chapter 10: -20 (đã sửa) 09-12-2018 01:03:44 Tải xuống
Chapter 11: -21 09-12-2018 01:03:47 Tải xuống
Chapter 12: -20 09-12-2018 01:04:35 Tải xuống
Chapter 13: -21 09-12-2018 01:04:38 Tải xuống
Chapter 14: -21 09-12-2018 01:04:41 Tải xuống
Chapter 15: -20 09-12-2018 01:04:44 Tải xuống
Chapter 16: -20 09-12-2018 01:04:47 Tải xuống
Chapter 17: -20 09-12-2018 01:05:35 Tải xuống
Chapter 18: -21 09-12-2018 01:05:48 Tải xuống
Chapter 19: -26 09-12-2018 01:06:35 Tải xuống
Chapter 20: -19 09-12-2018 01:06:41 Tải xuống
Chapter 21: -20 09-12-2018 01:06:44 Tải xuống
Chapter 22: -20 09-12-2018 01:06:47 Tải xuống
Chapter 23: -20 09-12-2018 01:07:32 Tải xuống
Chapter 24: -23 09-12-2018 01:07:35 Tải xuống
Chapter 25: -23 09-12-2018 01:07:38 Tải xuống
Chapter 26: -20 09-12-2018 01:07:41 Tải xuống
Chapter 27: -21 09-12-2018 01:07:44 Tải xuống
Chapter 28: -21 09-12-2018 01:08:35 Tải xuống
Chapter 29: -20 09-12-2018 01:08:38 Tải xuống
Chapter 30: -20 09-12-2018 01:08:41 Tải xuống
Chapter 31: -20 09-12-2018 01:08:45 Tải xuống
Chapter 32: -20 09-12-2018 01:08:47 Tải xuống
Chapter 33: -20 09-12-2018 01:09:33 Tải xuống
Chapter 34: -21 09-12-2018 01:09:36 Tải xuống
Chapter 35: -21 09-12-2018 01:09:39 Tải xuống
Chapter 36 09-12-2018 01:09:42 Tải xuống
Chapter 37 09-12-2018 01:09:45 Tải xuống
Chapter 38 09-12-2018 01:09:48 Tải xuống
Chapter 39 09-12-2018 01:10:32 Tải xuống
Chapter 40 09-12-2018 01:10:35 Tải xuống
Chapter 41 09-12-2018 01:10:38 Tải xuống
Chapter 42 09-12-2018 01:10:41 Tải xuống
Chapter 43 09-12-2018 01:10:44 Tải xuống
Chapter 44 09-12-2018 01:10:47 Tải xuống
Chapter 45 09-12-2018 01:11:32 Tải xuống
Chapter 46 09-12-2018 01:11:35 Tải xuống
Chapter 47 09-12-2018 01:11:38 Tải xuống
Chapter 48 09-12-2018 01:11:41 Tải xuống
Chapter 49 09-12-2018 01:11:44 Tải xuống
Chapter 50 09-12-2018 01:11:47 Tải xuống
Chapter 51 09-12-2018 01:12:33 Tải xuống
Chapter 52 09-12-2018 01:12:36 Tải xuống
Chapter 53 09-12-2018 01:12:39 Tải xuống
Chapter 54 09-12-2018 01:12:42 Tải xuống
Chapter 55 09-12-2018 01:12:45 Tải xuống
Chapter 56 09-12-2018 01:12:48 Tải xuống
Chapter 57 09-12-2018 01:13:32 Tải xuống
Chapter 58 09-12-2018 01:13:35 Tải xuống
Chapter 59 09-12-2018 01:13:38 Tải xuống
Chapter 60 09-12-2018 01:13:41 Tải xuống
Chapter 61 09-12-2018 01:13:44 Tải xuống
Chapter 62 09-12-2018 01:13:47 Tải xuống
Chapter 63 09-12-2018 01:14:32 Tải xuống
Chapter 64 09-12-2018 01:14:35 Tải xuống
Chapter 65 09-12-2018 01:14:38 Tải xuống
Chapter 66 09-12-2018 01:14:41 Tải xuống
Chapter 67 09-12-2018 01:14:44 Tải xuống
Chapter 68 09-12-2018 01:14:47 Tải xuống
Chapter 69 09-12-2018 01:15:32 Tải xuống
Chapter 70 09-12-2018 01:15:35 Tải xuống
Chapter 71 09-12-2018 01:15:38 Tải xuống
Chapter 72 09-12-2018 01:15:41 Tải xuống
Chapter 73 09-12-2018 01:15:44 Tải xuống
Chapter 74 09-12-2018 01:15:47 Tải xuống
Chapter 75 09-12-2018 01:16:32 Tải xuống
Chapter 76 09-12-2018 01:16:36 Tải xuống
Chapter 77 09-12-2018 01:16:39 Tải xuống
Chapter 78 09-12-2018 01:16:42 Tải xuống
Chapter 79 09-12-2018 01:16:45 Tải xuống
Chapter 80 09-12-2018 01:16:47 Tải xuống
Chapter 81 09-12-2018 01:17:32 Tải xuống
Chapter 82 09-12-2018 01:17:35 Tải xuống
Chapter 83 09-12-2018 01:17:38 Tải xuống
Chapter 84 09-12-2018 01:17:41 Tải xuống
Chapter 85 09-12-2018 01:17:44 Tải xuống
Chapter 86 09-12-2018 01:17:47 Tải xuống
Chapter 87 09-12-2018 01:18:32 Tải xuống
Chapter 88 09-12-2018 01:18:35 Tải xuống
Chapter 89 09-12-2018 01:18:38 Tải xuống
Chapter 90 09-12-2018 01:18:41 Tải xuống
Chapter 91 09-12-2018 01:18:44 Tải xuống
Chapter 92: +93 09-12-2018 01:18:48 Tải xuống
Chapter 93: 10/12/2018 10-12-2018 03:50:32 Tải xuống
Chapter 94 09-12-2018 01:19:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh