Loading...

Coffee & Vanilla

Tác giả: Akegami Takara
Thể loại: Comedy , Romance , Shoujo , Smut , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện tình của một cô sinh viên 20 tuổi và một “ông chú” 32 tuổi! Họ sẽ ra sao? Đề nghị các bạn cần phải bình tĩnh và sẵn cái gối bên người vì truyện sẽ có cảnh smut...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 17.5 30-11-2018 19:23:44 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:23:44 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:23:43 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:23:42 Tải xuống
Chapter 14.5 30-11-2018 19:23:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:23:25 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 19:23:26 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 19:23:27 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 19:23:28 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 19:23:29 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 19:23:30 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 19:23:32 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:23:33 Tải xuống
Chapter 8.5 30-11-2018 19:23:33 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:23:34 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:23:35 Tải xuống
Chapter 10.5 30-11-2018 19:23:35 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:23:37 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:23:38 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:23:39 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:23:40 Tải xuống
Chapter 14.5 30-11-2018 19:23:40 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:23:42 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:23:43 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:23:44 Tải xuống
Chapter 17.5 30-11-2018 19:23:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh