Loading...

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cô là thiên kim cô nữ gánh vác gia thù, anh là hào môn quyền thế băng tuyết lạnh lùng. Một cuộc âm mưu, cô trên con đường minh oan cho cha, hai cuộc gặp gỡ, anh một đêm cảm mến, tình chi sở chung...ai đang điều khiển bàn cờ sinh mệnh, ai đang đạp lên mọi chông gai. Hai người cuối cùng là Hoàng thiên bất phụ, hay là yêu hận sâu đậm...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 274 29-04-2020 21:43:12 Tải xuống
Chapter 273 26-04-2020 20:16:07 Tải xuống
Chapter 272 21-04-2020 19:55:17 Tải xuống
Chapter 271 14-04-2020 23:39:15 Tải xuống
Chapter 270 12-04-2020 19:26:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 15:50:03 Tải xuống
Chapter 2 23-07-2019 17:00:36 Tải xuống
Chapter 3 23-07-2019 17:00:55 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 15:50:06 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 15:50:07 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 15:50:08 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 15:50:10 Tải xuống
Chapter 8 15-09-2019 12:58:45 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 15:50:13 Tải xuống
Chapter 10: Video 04-04-2020 06:22:02 Tải xuống
Chapter 11: Video 04-04-2020 06:21:02 Tải xuống
Chapter 12: Video 05-04-2020 05:25:02 Tải xuống
Chapter 13: Video 05-04-2020 05:25:02 Tải xuống
Chapter 14: Video 05-04-2020 11:14:03 Tải xuống
Chapter 15: Video 05-04-2020 20:29:02 Tải xuống
Chapter 16: Video 06-04-2020 12:10:02 Tải xuống
Chapter 17 10-07-2019 08:04:24 Tải xuống
Chapter 18: Video 06-04-2020 12:28:02 Tải xuống
Chapter 19: Video 06-04-2020 12:27:29 Tải xuống
Chapter 20: Video 08-04-2020 10:33:08 Tải xuống
Chapter 21 26-06-2019 11:06:13 Tải xuống
Chapter 22 26-06-2019 11:06:15 Tải xuống
Chapter 23 26-06-2019 11:06:19 Tải xuống
Chapter 24 26-06-2019 11:06:22 Tải xuống
Chapter 25 26-06-2019 11:06:24 Tải xuống
Chapter 26 26-06-2019 11:06:28 Tải xuống
Chapter 27 26-06-2019 11:06:31 Tải xuống
Chapter 28 28-06-2019 17:24:56 Tải xuống
Chapter 29 26-06-2019 11:06:38 Tải xuống
Chapter 30 26-06-2019 11:06:40 Tải xuống
Chapter 31 26-06-2019 11:06:43 Tải xuống
Chapter 32 26-06-2019 11:06:47 Tải xuống
Chapter 33 26-06-2019 11:06:49 Tải xuống
Chapter 34 26-06-2019 11:06:52 Tải xuống
Chapter 35 26-06-2019 11:06:55 Tải xuống
Chapter 36 26-06-2019 11:06:57 Tải xuống
Chapter 37 26-06-2019 11:07:01 Tải xuống
Chapter 38 26-06-2019 11:07:04 Tải xuống
Chapter 39 26-06-2019 11:07:06 Tải xuống
Chapter 40 26-06-2019 11:07:10 Tải xuống
Chapter 41 10-07-2019 08:04:06 Tải xuống
Chapter 42 10-07-2019 08:03:58 Tải xuống
Chapter 43 10-07-2019 08:03:57 Tải xuống
Chapter 44 10-07-2019 00:42:27 Tải xuống
Chapter 45 10-07-2019 08:03:51 Tải xuống
Chapter 46 10-07-2019 08:03:39 Tải xuống
Chapter 47 10-07-2019 08:03:42 Tải xuống
Chapter 48 10-07-2019 08:04:27 Tải xuống
Chapter 49 10-07-2019 07:18:08 Tải xuống
Chapter 50 10-07-2019 07:18:11 Tải xuống
Chapter 51 10-07-2019 07:18:13 Tải xuống
Chapter 52 10-07-2019 07:18:17 Tải xuống
Chapter 53 10-07-2019 07:18:20 Tải xuống
Chapter 54 10-07-2019 07:18:23 Tải xuống
Chapter 55: Video 09-04-2020 05:27:02 Tải xuống
Chapter 56 10-07-2019 07:30:32 Tải xuống
Chapter 57 10-07-2019 07:30:35 Tải xuống
Chapter 58 10-07-2019 07:30:38 Tải xuống
Chapter 59 10-07-2019 07:30:43 Tải xuống
Chapter 60 10-07-2019 07:30:43 Tải xuống
Chapter 61 10-07-2019 07:30:47 Tải xuống
Chapter 62 10-07-2019 07:30:52 Tải xuống
Chapter 63 10-07-2019 07:30:53 Tải xuống
Chapter 64 10-07-2019 07:30:55 Tải xuống
Chapter 65 10-07-2019 07:31:00 Tải xuống
Chapter 66 10-07-2019 07:31:04 Tải xuống
Chapter 67 10-07-2019 07:31:04 Tải xuống
Chapter 68 10-07-2019 07:31:09 Tải xuống
Chapter 69 10-07-2019 07:31:12 Tải xuống
Chapter 70 10-07-2019 07:31:13 Tải xuống
Chapter 71 10-07-2019 07:31:16 Tải xuống
Chapter 72 10-07-2019 07:31:20 Tải xuống
Chapter 73 10-07-2019 07:31:25 Tải xuống
Chapter 74 10-07-2019 07:31:25 Tải xuống
Chapter 75 10-07-2019 07:31:28 Tải xuống
Chapter 76 10-07-2019 07:31:30 Tải xuống
Chapter 77 10-07-2019 07:31:34 Tải xuống
Chapter 78 10-07-2019 07:31:39 Tải xuống
Chapter 79 10-07-2019 07:31:39 Tải xuống
Chapter 80 10-07-2019 07:31:43 Tải xuống
Chapter 81 10-07-2019 07:31:48 Tải xuống
Chapter 82 10-07-2019 07:31:48 Tải xuống
Chapter 83 10-07-2019 07:31:51 Tải xuống
Chapter 84 10-07-2019 07:31:55 Tải xuống
Chapter 85 10-07-2019 07:31:58 Tải xuống
Chapter 86 10-07-2019 07:32:00 Tải xuống
Chapter 87 10-07-2019 07:32:04 Tải xuống
Chapter 88 10-07-2019 07:32:08 Tải xuống
Chapter 89 10-07-2019 07:32:09 Tải xuống
Chapter 90 10-07-2019 07:32:13 Tải xuống
Chapter 91 10-07-2019 08:02:49 Tải xuống
Chapter 92 10-07-2019 07:24:48 Tải xuống
Chapter 93 10-07-2019 08:02:45 Tải xuống
Chapter 94 10-07-2019 07:24:50 Tải xuống
Chapter 95 10-07-2019 07:24:52 Tải xuống
Chapter 96 10-07-2019 07:24:57 Tải xuống
Chapter 97 10-07-2019 07:24:58 Tải xuống
Chapter 98 10-07-2019 07:25:04 Tải xuống
Chapter 99 10-07-2019 07:25:05 Tải xuống
Chapter 100 10-07-2019 07:25:07 Tải xuống
Chapter 101 10-07-2019 00:42:42 Tải xuống
Chapter 102 10-07-2019 07:25:12 Tải xuống
Chapter 103 10-07-2019 08:04:30 Tải xuống
Chapter 104 10-07-2019 08:03:45 Tải xuống
Chapter 105 10-07-2019 07:25:14 Tải xuống
Chapter 106 10-07-2019 07:25:16 Tải xuống
Chapter 107 10-07-2019 07:25:20 Tải xuống
Chapter 108 10-07-2019 07:25:21 Tải xuống
Chapter 109 10-07-2019 07:25:23 Tải xuống
Chapter 110 10-07-2019 07:25:28 Tải xuống
Chapter 111 10-07-2019 07:25:30 Tải xuống
Chapter 112 10-07-2019 07:25:33 Tải xuống
Chapter 113 10-07-2019 07:25:37 Tải xuống
Chapter 114 10-07-2019 07:25:39 Tải xuống
Chapter 115 10-07-2019 07:25:43 Tải xuống
Chapter 116 10-07-2019 07:25:47 Tải xuống
Chapter 117 10-07-2019 07:25:49 Tải xuống
Chapter 118 10-07-2019 07:25:51 Tải xuống
Chapter 119 10-07-2019 07:25:56 Tải xuống
Chapter 120 10-07-2019 07:25:57 Tải xuống
Chapter 121 10-07-2019 08:03:41 Tải xuống
Chapter 122 10-07-2019 08:03:21 Tải xuống
Chapter 123 10-07-2019 00:42:55 Tải xuống
Chapter 124 10-07-2019 08:03:25 Tải xuống
Chapter 125 10-07-2019 00:43:01 Tải xuống
Chapter 126 10-07-2019 08:03:18 Tải xuống
Chapter 127 10-07-2019 00:43:09 Tải xuống
Chapter 128 10-07-2019 00:43:12 Tải xuống
Chapter 129 10-07-2019 00:43:15 Tải xuống
Chapter 130 10-07-2019 08:03:07 Tải xuống
Chapter 131 10-07-2019 00:43:21 Tải xuống
Chapter 132 10-07-2019 08:03:12 Tải xuống
Chapter 133 10-07-2019 08:03:21 Tải xuống
Chapter 134 10-07-2019 08:03:13 Tải xuống
Chapter 135 10-07-2019 08:03:16 Tải xuống
Chapter 136 10-07-2019 08:03:29 Tải xuống
Chapter 137 10-07-2019 01:00:11 Tải xuống
Chapter 138 10-07-2019 07:26:00 Tải xuống
Chapter 139 10-07-2019 07:32:15 Tải xuống
Chapter 140 10-07-2019 07:32:18 Tải xuống
Chapter 141 10-07-2019 07:32:23 Tải xuống
Chapter 142 10-07-2019 07:32:27 Tải xuống
Chapter 143 10-07-2019 07:32:29 Tải xuống
Chapter 144 10-07-2019 07:32:29 Tải xuống
Chapter 145 10-07-2019 07:32:35 Tải xuống
Chapter 146 26-06-2019 12:01:11 Tải xuống
Chapter 147 26-06-2019 12:01:13 Tải xuống
Chapter 148 26-06-2019 11:07:34 Tải xuống
Chapter 149 26-06-2019 11:07:52 Tải xuống
Chapter 150 26-06-2019 12:01:03 Tải xuống
Chapter 151 26-06-2019 11:07:57 Tải xuống
Chapter 152 26-06-2019 11:07:56 Tải xuống
Chapter 153 26-06-2019 11:08:00 Tải xuống
Chapter 154 26-06-2019 11:08:03 Tải xuống
Chapter 155 26-06-2019 11:08:05 Tải xuống
Chapter 156 26-06-2019 11:08:08 Tải xuống
Chapter 157 26-06-2019 11:08:13 Tải xuống
Chapter 158 26-06-2019 11:08:16 Tải xuống
Chapter 159 26-06-2019 11:08:19 Tải xuống
Chapter 160 26-06-2019 11:08:22 Tải xuống
Chapter 161 26-06-2019 11:08:25 Tải xuống
Chapter 162 26-06-2019 11:08:28 Tải xuống
Chapter 163 26-06-2019 11:08:31 Tải xuống
Chapter 164 26-06-2019 11:08:34 Tải xuống
Chapter 165 26-06-2019 11:08:37 Tải xuống
Chapter 166 26-06-2019 11:08:40 Tải xuống
Chapter 167 26-06-2019 11:08:45 Tải xuống
Chapter 168 26-06-2019 12:00:36 Tải xuống
Chapter 169 26-06-2019 11:08:57 Tải xuống
Chapter 170 26-06-2019 11:08:59 Tải xuống
Chapter 171 26-06-2019 11:09:03 Tải xuống
Chapter 172 26-06-2019 11:09:06 Tải xuống
Chapter 173 26-06-2019 11:09:10 Tải xuống
Chapter 174 26-06-2019 11:09:14 Tải xuống
Chapter 175 26-06-2019 11:09:16 Tải xuống
Chapter 176 26-06-2019 11:09:18 Tải xuống
Chapter 177 26-06-2019 11:09:22 Tải xuống
Chapter 178 26-06-2019 11:09:26 Tải xuống
Chapter 179 26-06-2019 11:09:29 Tải xuống
Chapter 180 26-06-2019 11:09:31 Tải xuống
Chapter 181 26-06-2019 11:09:34 Tải xuống
Chapter 182 26-06-2019 11:09:38 Tải xuống
Chapter 183 26-06-2019 11:09:40 Tải xuống
Chapter 184 09-07-2019 16:24:21 Tải xuống
Chapter 185 09-07-2019 16:24:26 Tải xuống
Chapter 186 09-07-2019 16:24:26 Tải xuống
Chapter 187 14-07-2019 14:08:57 Tải xuống
Chapter 188 26-07-2019 12:00:52 Tải xuống
Chapter 189 26-07-2019 12:06:04 Tải xuống
Chapter 190 26-07-2019 13:02:42 Tải xuống
Chapter 191 26-07-2019 13:04:34 Tải xuống
Chapter 192 29-07-2019 22:08:45 Tải xuống
Chapter 193 30-07-2019 08:31:59 Tải xuống
Chapter 194 04-08-2019 10:36:32 Tải xuống
Chapter 195 11-08-2019 07:18:52 Tải xuống
Chapter 196 15-08-2019 10:42:16 Tải xuống
Chapter 197 16-08-2019 11:00:21 Tải xuống
Chapter 198 20-08-2019 09:00:14 Tải xuống
Chapter 199 23-08-2019 09:06:25 Tải xuống
Chapter 200 30-08-2019 08:12:06 Tải xuống
Chapter 201 31-08-2019 09:12:22 Tải xuống
Chapter 202 03-09-2019 09:36:48 Tải xuống
Chapter 203 06-09-2019 09:18:38 Tải xuống
Chapter 204 08-09-2019 08:06:15 Tải xuống
Chapter 205 15-09-2019 06:36:11 Tải xuống
Chapter 206 15-09-2019 06:36:12 Tải xuống
Chapter 207 21-09-2019 11:04:47 Tải xuống
Chapter 208 24-09-2019 13:01:33 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2019 08:18:27 Tải xuống
Chapter 210 03-10-2019 23:34:18 Tải xuống
Chapter 211 05-10-2019 08:07:54 Tải xuống
Chapter 212 07-10-2019 15:01:56 Tải xuống
Chapter 213 08-10-2019 08:42:20 Tải xuống
Chapter 214 09-10-2019 07:54:52 Tải xuống
Chapter 215 12-10-2019 08:13:14 Tải xuống
Chapter 216 13-10-2019 08:36:56 Tải xuống
Chapter 217 13-10-2019 21:19:05 Tải xuống
Chapter 218 17-10-2019 20:25:45 Tải xuống
Chapter 219 19-10-2019 12:30:20 Tải xuống
Chapter 220 23-10-2019 20:43:13 Tải xuống
Chapter 221 27-10-2019 21:08:55 Tải xuống
Chapter 222 29-10-2019 21:07:46 Tải xuống
Chapter 223 05-11-2019 20:16:18 Tải xuống
Chapter 224 05-11-2019 20:15:53 Tải xuống
Chapter 225 13-11-2019 18:49:24 Tải xuống
Chapter 226 13-11-2019 18:48:51 Tải xuống
Chapter 227 15-11-2019 19:08:16 Tải xuống
Chapter 228 22-11-2019 09:46:50 Tải xuống
Chapter 229 26-11-2019 13:37:53 Tải xuống
Chapter 230 26-11-2019 13:37:16 Tải xuống
Chapter 231 17-01-2020 21:43:12 Tải xuống
Chapter 232 02-12-2019 20:47:32 Tải xuống
Chapter 233 13-12-2019 18:04:46 Tải xuống
Chapter 234 13-12-2019 18:00:32 Tải xuống
Chapter 235 13-12-2019 17:48:46 Tải xuống
Chapter 236 15-12-2019 21:25:16 Tải xuống
Chapter 237 21-12-2019 04:05:44 Tải xuống
Chapter 238 23-12-2019 14:42:47 Tải xuống
Chapter 239 26-12-2019 21:24:15 Tải xuống
Chapter 240 28-12-2019 14:42:49 Tải xuống
Chapter 241 29-12-2019 16:40:15 Tải xuống
Chapter 242 02-01-2020 20:40:20 Tải xuống
Chapter 243 07-01-2020 14:52:14 Tải xuống
Chapter 244 09-01-2020 17:01:40 Tải xuống
Chapter 245 12-01-2020 22:00:55 Tải xuống
Chapter 246 18-01-2020 15:37:14 Tải xuống
Chapter 247 23-01-2020 18:42:40 Tải xuống
Chapter 248 27-01-2020 19:18:53 Tải xuống
Chapter 249 31-01-2020 19:32:10 Tải xuống
Chapter 250 02-02-2020 20:36:53 Tải xuống
Chapter 251 05-02-2020 20:44:12 Tải xuống
Chapter 252 08-02-2020 20:43:47 Tải xuống
Chapter 253 09-02-2020 21:02:58 Tải xuống
Chapter 254 13-02-2020 20:28:16 Tải xuống
Chapter 255 18-02-2020 21:15:10 Tải xuống
Chapter 256 22-02-2020 16:55:39 Tải xuống
Chapter 257 24-02-2020 20:24:41 Tải xuống
Chapter 258 28-02-2020 21:43:12 Tải xuống
Chapter 259 03-03-2020 18:54:42 Tải xuống
Chapter 260 08-03-2020 19:44:43 Tải xuống
Chapter 261 12-03-2020 20:54:40 Tải xuống
Chapter 262 24-03-2020 21:46:12 Tải xuống
Chapter 263 24-03-2020 21:52:09 Tải xuống
Chapter 264 24-03-2020 21:51:38 Tải xuống
Chapter 265 30-03-2020 17:49:09 Tải xuống
Chapter 266 07-04-2020 19:01:25 Tải xuống
Chapter 267 08-04-2020 18:05:02 Tải xuống
Chapter 268 10-04-2020 21:07:08 Tải xuống
Chapter 269 11-04-2020 19:42:47 Tải xuống
Chapter 270 12-04-2020 19:26:09 Tải xuống
Chapter 271 14-04-2020 23:39:15 Tải xuống
Chapter 272 21-04-2020 19:55:17 Tải xuống
Chapter 273 26-04-2020 20:16:07 Tải xuống
Chapter 274 29-04-2020 21:43:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT