Loading...

Suki X Suki (Hibaru Shunsuke)

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Supernatural , School Life , Comedy
Lần cập nhật cuối: 18-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Main chính là một con nhỏ cứ đứng gần crush là não phẳng không cần ủi. Vì thế nên tình yêu của nhỏ với bạn thuở nhỏ luôn trắc trở. Một ngày nhỏ trở nên tàng hình. Với hiện trạng tình yêu của nhỏ, nó quyết định dùng năng lực này để tiếp cận crush nhưng không ngờ một việc: chỉ có crush mới nhìn thấy nhỏ!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25.6 18-10-2020 01:06:10 Tải xuống
Chapter 24 13-07-2019 15:48:32 Tải xuống
Chapter 23: [END] 30-11-2018 15:39:34 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 15:39:33 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 15:39:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 18-10-2020 01:06:16 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 15:39:12 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 15:39:13 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 15:39:14 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 15:39:15 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 15:39:16 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 15:39:17 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 15:39:17 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 15:39:19 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 15:39:19 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 15:39:20 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 15:39:22 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 15:39:23 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 15:39:24 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 15:39:25 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 15:39:26 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 15:39:27 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 15:39:28 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 15:39:29 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 15:39:29 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 15:39:30 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 15:39:31 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 15:39:33 Tải xuống
Chapter 23: [END] 30-11-2018 15:39:34 Tải xuống
Chapter 24 13-07-2019 15:48:32 Tải xuống
Chapter 25.6 18-10-2020 01:06:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh