Loading...

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta

Tác giả: Waruiotoko
Thể loại: Adult , Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural , , Manga
Lần cập nhật cuối: 22-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hasegawa Ryou vào một ngày đẹp trời , bỗng dưng xuất hiện 1 game và cậu dù muốn hay không cũng vẫn phải chơi, Loại game này như đeo kính ảo chơi game ấy , thanh trạng thái , vật phẩm này nọ hiện ngay trước mặt chỉ cần vuốt vuốt và Game đưa nhiệm vụ cho cậu ta làm trong một khoảng gian nhất định, nếu cậu ta không hoàn thành... thì sẽ phải chết!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 29.2 22-05-2020 19:42:08 Tải xuống
Chapter 29.1 22-05-2020 20:29:13 Tải xuống
Chapter 28.2 15-04-2020 17:20:13 Tải xuống
Chapter 28.1 24-03-2020 23:46:13 Tải xuống
Chapter 27.2 24-03-2020 23:46:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-08-2019 23:22:37 Tải xuống
Chapter 2 12-08-2019 23:26:38 Tải xuống
Chapter 3 12-08-2019 23:29:40 Tải xuống
Chapter 4 12-08-2019 23:31:27 Tải xuống
Chapter 5 26-04-2019 12:49:15 Tải xuống
Chapter 6 07-07-2019 17:48:17 Tải xuống
Chapter 7 14-07-2019 21:24:13 Tải xuống
Chapter 8 30-07-2019 08:03:26 Tải xuống
Chapter 9 13-08-2019 22:10:39 Tải xuống
Chapter 9.1 29-07-2019 23:03:29 Tải xuống
Chapter 9.2 05-08-2019 21:06:19 Tải xuống
Chapter 9.5 29-08-2019 11:07:19 Tải xuống
Chapter 10 13-08-2019 12:37:20 Tải xuống
Chapter 10.1 06-08-2019 22:41:26 Tải xuống
Chapter 10.2 07-08-2019 23:54:11 Tải xuống
Chapter 10.5 29-08-2019 11:07:16 Tải xuống
Chapter 11.1 08-08-2019 23:00:38 Tải xuống
Chapter 11.2 09-08-2019 22:42:15 Tải xuống
Chapter 11.5 13-08-2019 22:16:12 Tải xuống
Chapter 12.1 10-08-2019 21:13:59 Tải xuống
Chapter 12.2 11-08-2019 22:24:14 Tải xuống
Chapter 12.5 29-08-2019 11:07:22 Tải xuống
Chapter 13.1 12-08-2019 22:48:09 Tải xuống
Chapter 13.2 13-08-2019 22:26:11 Tải xuống
Chapter 14.1 14-08-2019 21:48:22 Tải xuống
Chapter 14.2 15-08-2019 22:48:14 Tải xuống
Chapter 14.5 03-09-2019 10:05:29 Tải xuống
Chapter 15.1 16-08-2019 22:42:18 Tải xuống
Chapter 15.2 17-08-2019 22:30:18 Tải xuống
Chapter 16.1 19-08-2019 22:48:09 Tải xuống
Chapter 16.2 18-08-2019 20:12:28 Tải xuống
Chapter 16.5 21-08-2019 00:22:12 Tải xuống
Chapter 17.1 19-08-2019 22:48:22 Tải xuống
Chapter 17.2 20-08-2019 23:12:10 Tải xuống
Chapter 17.5 31-08-2019 17:18:28 Tải xuống
Chapter 18.1 22-08-2019 22:30:24 Tải xuống
Chapter 18.2 24-08-2019 00:00:19 Tải xuống
Chapter 18.5 04-09-2019 03:12:03 Tải xuống
Chapter 19.1 25-08-2019 05:36:11 Tải xuống
Chapter 19.2 26-08-2019 13:42:06 Tải xuống
Chapter 20.1 26-08-2019 14:00:11 Tải xuống
Chapter 20.2 26-08-2019 14:00:13 Tải xuống
Chapter 21.1 26-08-2019 14:00:17 Tải xuống
Chapter 21.2 26-08-2019 14:00:20 Tải xuống
Chapter 22.1 26-08-2019 18:48:06 Tải xuống
Chapter 22.2 27-08-2019 19:24:06 Tải xuống
Chapter 23.1 26-08-2019 20:06:12 Tải xuống
Chapter 23.2 27-08-2019 00:12:09 Tải xuống
Chapter 23.5 03-09-2019 10:05:22 Tải xuống
Chapter 24.1 27-08-2019 19:24:15 Tải xuống
Chapter 24.2 28-08-2019 13:54:18 Tải xuống
Chapter 24.5 03-09-2019 10:05:19 Tải xuống
Chapter 25.1 29-08-2019 00:24:06 Tải xuống
Chapter 25.2 29-08-2019 10:00:10 Tải xuống
Chapter 25.5 30-08-2019 20:12:10 Tải xuống
Chapter 26.1 30-08-2019 20:12:20 Tải xuống
Chapter 26.2 18-12-2019 20:40:13 Tải xuống
Chapter 26.5 18-12-2019 20:50:28 Tải xuống
Chapter 27 31-12-2019 20:22:12 Tải xuống
Chapter 27.2 24-03-2020 23:46:41 Tải xuống
Chapter 28.1 24-03-2020 23:46:13 Tải xuống
Chapter 28.2 15-04-2020 17:20:13 Tải xuống
Chapter 29.1 22-05-2020 20:29:13 Tải xuống
Chapter 29.2 22-05-2020 19:42:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh