Loading...

Thiết Tướng Tung Hoành

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang - Khưu Phúc Long
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiết Tướng Tung Hoành - Hồi mở đầu, vừa mới bắt đầu đã đầy gay cấn!Nóng hổi, gay cấn với từng trang truyện!Hồi mở đầu, bắt đầu từ con số 0, Khưu Phúc Long với công ty mới làm lại từ đầu!Một lần nữa, Khưu Phúc Long lại đem đến hình ảnh của 1 Thiết Tung Hoành hiệp nghĩa, của 1 Xích Sát Vương hung tàn cùng với 1 Sài Vinh mưu mô xảo quyệt!Thế nhưng lần này, hình ảnh đẹp hơn, nét vẽ chau chuốt hơn.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 272 30-11-2018 16:32:18 Tải xuống
Chapter 271 30-11-2018 16:32:17 Tải xuống
Chapter 270 30-11-2018 16:32:16 Tải xuống
Chapter 269 30-11-2018 16:32:15 Tải xuống
Chapter 268 30-11-2018 16:32:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 16:27:35 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 16:27:36 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 16:27:37 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 16:27:38 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 16:27:39 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 16:27:40 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 16:27:41 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 16:27:42 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 16:27:44 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 16:27:45 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 16:27:45 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 16:27:46 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 16:27:47 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 16:27:48 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 16:27:49 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 16:27:50 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 16:27:51 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 16:27:52 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 16:27:53 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 16:27:54 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 16:27:55 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 16:27:56 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 16:27:57 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 16:27:58 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 16:27:59 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 16:28:00 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 16:28:01 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 16:28:03 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 16:28:03 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 16:28:06 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 16:28:07 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 16:28:09 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 16:28:09 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 16:28:10 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 16:28:11 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 16:28:12 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 16:28:13 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 16:28:15 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 16:28:16 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 16:28:16 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 16:28:18 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 16:28:18 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 16:28:19 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 16:28:20 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 16:28:21 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 16:28:22 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 16:28:23 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 16:28:25 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 16:28:26 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 16:28:26 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 16:28:27 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 16:28:28 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 16:28:29 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 16:28:30 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 16:28:31 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 16:28:32 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 16:28:33 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 16:28:34 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 16:28:35 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 16:28:36 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 16:28:37 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 16:28:38 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 16:28:39 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 16:28:40 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 16:28:41 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 16:28:42 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 16:28:43 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 16:28:44 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 16:28:45 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 16:28:46 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 16:28:47 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 16:28:48 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 16:28:49 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 16:28:50 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 16:28:52 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 16:28:52 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 16:28:54 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 16:28:53 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 16:28:55 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 16:28:56 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 16:28:57 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 16:28:58 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 16:28:59 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 16:29:00 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 16:29:01 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 16:29:03 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 16:29:05 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 16:29:05 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 16:29:06 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 16:29:07 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 16:29:09 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 16:29:10 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 16:29:10 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 16:29:11 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 16:29:12 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 16:29:13 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 16:29:14 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 16:29:15 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 16:29:16 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 16:29:17 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 16:29:18 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 16:29:19 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 16:29:20 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 16:29:21 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 16:29:22 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 16:29:23 Tải xuống
Chapter 106: Nghịch Loạn Nhân Luân 30-11-2018 16:29:24 Tải xuống
Chapter 107: Kim Cang Tà Cốt 30-11-2018 16:29:25 Tải xuống
Chapter 108: Khắc Địch Nhất Thức 30-11-2018 16:29:26 Tải xuống
Chapter 109: Hán Liêu Đại Chiến 30-11-2018 16:29:27 Tải xuống
Chapter 110: Phi Long Tướng Thành 30-11-2018 16:29:28 Tải xuống
Chapter 111: Nạn Huynh Nạn Đệ 30-11-2018 16:29:29 Tải xuống
Chapter 112: Cái Lưỡi chưa nát 30-11-2018 16:29:30 Tải xuống
Chapter 113: Hàn Quang Nhạ Họa 30-11-2018 16:29:31 Tải xuống
Chapter 114: Phế Công 30-11-2018 16:29:32 Tải xuống
Chapter 115: Lăng Lệ Báo Thù 30-11-2018 16:29:33 Tải xuống
Chapter 116: Người cha mạnh nhất 30-11-2018 16:29:34 Tải xuống
Chapter 117: Xích Sát Mạt Lộ 30-11-2018 16:29:35 Tải xuống
Chapter 118: Một tay che trời 30-11-2018 16:29:36 Tải xuống
Chapter 119: Ác Thú của Độc Tôn 30-11-2018 16:29:37 Tải xuống
Chapter 120: Tiện Bá Thiên Hạ 30-11-2018 16:29:38 Tải xuống
Chapter 121: Táng Tâm Bệnh Cuồng 30-11-2018 16:29:40 Tải xuống
Chapter 122: Tuẫn Quốc 30-11-2018 16:29:40 Tải xuống
Chapter 123: Xoay Chuyển Càn Khôn Đệ Bát Thức ... 30-11-2018 16:29:41 Tải xuống
Chapter 124: Không còn Vô Địch 30-11-2018 16:29:42 Tải xuống
Chapter 125: Liệt Dương Kỳ Binh Thiên Hỏa 30-11-2018 16:29:43 Tải xuống
Chapter 126: Thiên Hỏa phần Long Thành 30-11-2018 16:29:44 Tải xuống
Chapter 127: Người đoạt giáp Kẻ cản đường ... 30-11-2018 16:29:45 Tải xuống
Chapter 128: Tuyết trong lồng 30-11-2018 16:29:46 Tải xuống
Chapter 129: Thương Hải Thần Đô 30-11-2018 16:29:47 Tải xuống
Chapter 130: Thông Minh hại 30-11-2018 16:29:49 Tải xuống
Chapter 131: Tuyệt Phong Tuyệt Cảnh Tuyệt Lộ ... 30-11-2018 16:29:49 Tải xuống
Chapter 132: Công dụng của Thiên Y 30-11-2018 16:29:51 Tải xuống
Chapter 133: Hủy Diệt Sát Trước 30-11-2018 16:29:51 Tải xuống
Chapter 134: Thiết Tướng sấm Thần Đô 30-11-2018 16:29:52 Tải xuống
Chapter 135: Bí mật Huyền Võ Môn 30-11-2018 16:29:53 Tải xuống
Chapter 136: Ân nhân đòi mạng 30-11-2018 16:29:54 Tải xuống
Chapter 137: Thần Tốc Thần Đao Thần Kiếm ... 30-11-2018 16:29:55 Tải xuống
Chapter 138: Thương Hải Cực Bí 30-11-2018 16:29:56 Tải xuống
Chapter 139: Thần Tốc hội Thần Tôn 30-11-2018 16:29:57 Tải xuống
Chapter 140: Tiếp Thiên Cao Quan Trung Mê 30-11-2018 16:29:58 Tải xuống
Chapter 141: Thần Tôn cùng đường 30-11-2018 16:29:59 Tải xuống
Chapter 142: Trời cao Biển sâu 30-11-2018 16:30:00 Tải xuống
Chapter 143: Chiến giáp thuộc về ai? 30-11-2018 16:30:01 Tải xuống
Chapter 144: Bất Động Như Sơn 30-11-2018 16:30:04 Tải xuống
Chapter 145: Kế thừa Thần Cung 30-11-2018 16:30:05 Tải xuống
Chapter 146: Rút tiễn 30-11-2018 16:30:05 Tải xuống
Chapter 147: Liệt Hỏa đấu Thần Tốc 30-11-2018 16:30:06 Tải xuống
Chapter 148: Truyền Thuyết Chung Yên 30-11-2018 16:30:07 Tải xuống
Chapter 149: Diệt Hỏa 30-11-2018 16:30:09 Tải xuống
Chapter 150: Trời muốn diệt Trẫm 30-11-2018 16:30:09 Tải xuống
Chapter 151: Thiên Hựu Chân Long 30-11-2018 16:30:10 Tải xuống
Chapter 152: Lôi Động Cửu Thiên 30-11-2018 16:30:11 Tải xuống
Chapter 153: Lôi Hỏa Thần Tốc 30-11-2018 16:30:12 Tải xuống
Chapter 154: Thần Tốc chi chiến 30-11-2018 16:30:13 Tải xuống
Chapter 155: Bát Chiêu Quyết Sinh Tử 30-11-2018 16:30:14 Tải xuống
Chapter 156: Bát Chiêu Quyết Sinh Tử 30-11-2018 16:30:15 Tải xuống
Chapter 157: Lôi Hồn Nhất Kích 30-11-2018 16:30:16 Tải xuống
Chapter 158: Lôi Trầm Nhật Mộ 30-11-2018 16:30:17 Tải xuống
Chapter 159: Đệ nhất đạo Thánh Chỉ 30-11-2018 16:30:18 Tải xuống
Chapter 160: Ám Nguyệt Uyên Nguyên 30-11-2018 16:30:19 Tải xuống
Chapter 161: Thu Phục Hà San 30-11-2018 16:30:20 Tải xuống
Chapter 162: Đệ Bát Thức của Xích Sát Vương 30-11-2018 16:30:21 Tải xuống
Chapter 163: Công bại thùy thành 30-11-2018 16:30:22 Tải xuống
Chapter 164: Đao Thần Truyền Nhân 30-11-2018 16:30:23 Tải xuống
Chapter 165: Dị Quan Cuối Cùng 30-11-2018 16:30:24 Tải xuống
Chapter 166: Dạ Tập 30-11-2018 16:30:25 Tải xuống
Chapter 167: Túc Mệnh Tuần Hoàn 30-11-2018 16:30:26 Tải xuống
Chapter 168: Đại phá Chí Tôn Đao 30-11-2018 16:30:27 Tải xuống
Chapter 169: Gia phá nhân vong 30-11-2018 16:30:28 Tải xuống
Chapter 170: Tiếng khóc khó cầm 30-11-2018 16:30:29 Tải xuống
Chapter 171: Tử Thần không nên chọc 30-11-2018 16:30:30 Tải xuống
Chapter 172: Chỉ một được sống 30-11-2018 16:30:31 Tải xuống
Chapter 173: Một mạng đổi một mạng 30-11-2018 16:30:32 Tải xuống
Chapter 174: Thần Tốc Đạo 30-11-2018 16:30:33 Tải xuống
Chapter 175: Đặt cược sinh tử 30-11-2018 16:30:34 Tải xuống
Chapter 176: Lôi Thần qui vị 30-11-2018 16:30:35 Tải xuống
Chapter 177: Quyết biệt 30-11-2018 16:30:36 Tải xuống
Chapter 178: Trùng Qui Cố Địa 30-11-2018 16:30:37 Tải xuống
Chapter 179 30-11-2018 16:30:38 Tải xuống
Chapter 180 30-11-2018 16:30:39 Tải xuống
Chapter 181 30-11-2018 16:30:40 Tải xuống
Chapter 182 30-11-2018 16:30:42 Tải xuống
Chapter 183 30-11-2018 16:30:42 Tải xuống
Chapter 184 30-11-2018 16:30:43 Tải xuống
Chapter 185 30-11-2018 16:30:44 Tải xuống
Chapter 186 30-11-2018 16:30:45 Tải xuống
Chapter 187 30-11-2018 16:30:46 Tải xuống
Chapter 188 30-11-2018 16:30:47 Tải xuống
Chapter 189 30-11-2018 16:30:49 Tải xuống
Chapter 190 30-11-2018 16:30:49 Tải xuống
Chapter 191 30-11-2018 16:30:50 Tải xuống
Chapter 192 30-11-2018 16:30:50 Tải xuống
Chapter 193 30-11-2018 16:30:53 Tải xuống
Chapter 194 30-11-2018 16:30:53 Tải xuống
Chapter 195 30-11-2018 16:30:54 Tải xuống
Chapter 196 30-11-2018 16:30:55 Tải xuống
Chapter 197 30-11-2018 16:30:56 Tải xuống
Chapter 198 30-11-2018 16:30:57 Tải xuống
Chapter 199 30-11-2018 16:30:58 Tải xuống
Chapter 200 30-11-2018 16:30:59 Tải xuống
Chapter 201 30-11-2018 16:31:00 Tải xuống
Chapter 202: Bát Thức đấu Thiên Hỏa 30-11-2018 16:31:01 Tải xuống
Chapter 203 30-11-2018 16:31:02 Tải xuống
Chapter 204: Phục Hỏa Kiếp duy Tinh Khí Thần 30-11-2018 16:31:04 Tải xuống
Chapter 205: Túc Nghiệt Giác Tỉnh 30-11-2018 16:31:05 Tải xuống
Chapter 206: Hoàng Ngạo Thiên Địa 30-11-2018 16:31:06 Tải xuống
Chapter 207 30-11-2018 16:31:07 Tải xuống
Chapter 208 30-11-2018 16:31:09 Tải xuống
Chapter 209 30-11-2018 16:31:09 Tải xuống
Chapter 210 30-11-2018 16:31:10 Tải xuống
Chapter 211 30-11-2018 16:31:11 Tải xuống
Chapter 212 30-11-2018 16:31:12 Tải xuống
Chapter 213: Thủ đoạn Ác Ma 30-11-2018 16:31:13 Tải xuống
Chapter 214 30-11-2018 16:31:14 Tải xuống
Chapter 215: Không nên chọc 30-11-2018 16:31:15 Tải xuống
Chapter 216 30-11-2018 16:31:16 Tải xuống
Chapter 217 30-11-2018 16:31:16 Tải xuống
Chapter 218 30-11-2018 16:31:18 Tải xuống
Chapter 219 30-11-2018 16:31:19 Tải xuống
Chapter 220: Duy Khoái Bất Phá 30-11-2018 16:31:20 Tải xuống
Chapter 221 30-11-2018 16:31:21 Tải xuống
Chapter 222 30-11-2018 16:31:22 Tải xuống
Chapter 223: Nhất Tiễn Định Giang Sơn 30-11-2018 16:31:23 Tải xuống
Chapter 224: Đoạn kết của Na Nhật 30-11-2018 16:31:24 Tải xuống
Chapter 225: Vạn Thế Thiên Thu, Hoàng Giả Vẫn Lạc 30-11-2018 16:31:25 Tải xuống
Chapter 226: Không được đi Chỉ được tha 30-11-2018 16:31:26 Tải xuống
Chapter 227: Đế Hoàng Mộng 30-11-2018 16:31:26 Tải xuống
Chapter 228: Dị Quan hiện 30-11-2018 16:31:28 Tải xuống
Chapter 229: Phong Xuy Hỏa Động 30-11-2018 16:31:29 Tải xuống
Chapter 230: Kiếm hạ vong hồn 30-11-2018 16:31:29 Tải xuống
Chapter 231: Nộ Hỏa Kinh Lôi 30-11-2018 16:31:32 Tải xuống
Chapter 232: Phong Hỏa Cự Long 30-11-2018 16:31:32 Tải xuống
Chapter 233: Đừng chọc ta 30-11-2018 16:31:33 Tải xuống
Chapter 234: Toái Mộng 30-11-2018 16:31:34 Tải xuống
Chapter 235: Khai Quan Trùng Sinh 30-11-2018 16:31:34 Tải xuống
Chapter 236: Huyền Võ Môn chi chiến 30-11-2018 16:31:36 Tải xuống
Chapter 237: Trảm Sài Vinh Hỏa Tổ Hiện 30-11-2018 16:31:37 Tải xuống
Chapter 238: Thái Tổ xuất quan 30-11-2018 16:31:38 Tải xuống
Chapter 239 30-11-2018 16:31:39 Tải xuống
Chapter 239.2 30-11-2018 16:31:39 Tải xuống
Chapter 240 30-11-2018 16:31:40 Tải xuống
Chapter 240.2 30-11-2018 16:31:41 Tải xuống
Chapter 241 30-11-2018 16:31:41 Tải xuống
Chapter 241.2 30-11-2018 16:31:43 Tải xuống
Chapter 242 30-11-2018 16:31:45 Tải xuống
Chapter 243 30-11-2018 16:31:45 Tải xuống
Chapter 243.2 30-11-2018 16:31:46 Tải xuống
Chapter 244 30-11-2018 16:31:48 Tải xuống
Chapter 244.2 30-11-2018 16:31:49 Tải xuống
Chapter 245 30-11-2018 16:31:50 Tải xuống
Chapter 246 30-11-2018 16:31:51 Tải xuống
Chapter 247: END! 30-11-2018 16:31:52 Tải xuống
Chapter 248: Cựu tác - Chap 1 30-11-2018 16:31:54 Tải xuống
Chapter 249: Chap 2 30-11-2018 16:31:56 Tải xuống
Chapter 250: Chap 3 30-11-2018 16:31:57 Tải xuống
Chapter 251: Chap 4 30-11-2018 16:31:57 Tải xuống
Chapter 252: Chap 5 30-11-2018 16:31:57 Tải xuống
Chapter 253: Chap 6 30-11-2018 16:31:58 Tải xuống
Chapter 254: Chap 7 30-11-2018 16:31:59 Tải xuống
Chapter 255: Chap 8 30-11-2018 16:32:00 Tải xuống
Chapter 256: Chap 9 30-11-2018 16:32:01 Tải xuống
Chapter 257: Chap 10 30-11-2018 16:32:02 Tải xuống
Chapter 258: Chap 11 30-11-2018 16:32:04 Tải xuống
Chapter 259: Chap 12 30-11-2018 16:32:05 Tải xuống
Chapter 260: Chap 13 30-11-2018 16:32:06 Tải xuống
Chapter 261: Chap 14 30-11-2018 16:32:07 Tải xuống
Chapter 262: Chap 15 30-11-2018 16:32:09 Tải xuống
Chapter 263: Chap 16 30-11-2018 16:32:09 Tải xuống
Chapter 264: Chap 17 30-11-2018 16:32:10 Tải xuống
Chapter 265: Chap 18 30-11-2018 16:32:11 Tải xuống
Chapter 266: Chap 19 30-11-2018 16:32:12 Tải xuống
Chapter 267: Chap 20 30-11-2018 16:32:13 Tải xuống
Chapter 268 30-11-2018 16:32:14 Tải xuống
Chapter 269 30-11-2018 16:32:15 Tải xuống
Chapter 270 30-11-2018 16:32:16 Tải xuống
Chapter 271 30-11-2018 16:32:17 Tải xuống
Chapter 272 30-11-2018 16:32:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh